Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промени в Кодекс на труда уреждат трудовата дейност на моряците

by Атанас Цветанов on юли 13, 2011

На борда на кораб няма да могат да работят моряци с намалена трудоспособност. Промяната в Кодекса на труда (КТ), за която писахме още през февруари, беше приета днес на първо четене в парламента.

В член 315 от кодекса е установено, че работодател с повече от 50 работници и служители ежегодно определя работни места, подходящи за трудоустроени в размер от 4 до 10 на сто от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Според промените обаче моряците следва изрично да бъдат извадени извън приложното поле на чл. 315 от КТ.

Професията на моряка е високо рискова и изискването за здравословна пригодност е категорична необходимост. Освен, че при нужда неможе да му бъде оказана спешна медицинска помощ и адекватно лечение, то присъствието му на борда при влошено здравословно състояние би могло да постави в опасност, както кораба така и живота и здравето на останалите членове на екипажа. Следователно необходимостта от доказан здравен статус без отклонения над определените за целта медицински норми не са съвместими с изпълнение на моряшката професия, уточняват вносителите на законопроекта.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: