Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Министерство на труда подписа Споразумение за сътрудничество в социалната област с Българската православна църква

by Атанас Цветанов on юли 23, 2011

В петък Министерството на труда и социалната политика подписа с Българската православна църква (БПЦ) Споразумение за сътрудничество в социалната област. Двете институции ще работят съвместно в сферите на интеграция и подобряване на качеството на живот на хората в неравностойно положение, подкрепа на деца и младежи в риск и насърчаване на доброволчеството.

В подписания документ са заложени организация на публични дискусии за укрепване на семейните ценности и разработване и изпълнение на мерки за предоставяне на социални услуги на хора без подслон и без средства за прехрана.

Предвижда се министерството на труда да включва представители на БПЦ в комисии по проблеми в социалната област и да предоставя информация на БПЦ за възможностите за финансиране на мерки в сферата на сътрудничеството.

За изпълнението на Споразумението ще бъде създадена работна група, включваща равен брой представители на двете страни. Тя ще следи за напредъка по изпълнение на Споразумението и ще набелязва области за допълнително активизиране на сътрудничеството между министерство на труда и БПЦ.

Споразумение

Разгледайте и други документи от осигуровки

Leave a Comment

Previous post:

Next post: