Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

В отговор на “кака Пенка”

by Атанас Цветанов on септември 30, 2011

Уважаема “кака Пенка”, във връзка с Ваш коментар съм длъжен да отговоря следното:

1. Услугите в сайта осигуровки2011.com са абсолютно безплатни. По никакъв начин НЕ обвързвам потребителите с плащания и по тази причина не печеля нищо на техен гръб и за тяхна сметка. Даже напротив – необходимото за отговор време понякога достига един работен ден седмично, което е изцяло за моя сметка.

2. Трудовото и осигурително право е базирано на нормативни актове. В повечето случай се опирам на конкретни норми, които съответно цитирам в коментарите, а именно с цел всеки да направи съответната проверка на твърденията ми. Въпреки това по никакъв начин не гарантирам, че изразеното от мен мнение следва да съвпада с това на институциите. Даже напротив – в повечето случаи коментара е в ущърб на институциите или на недобросъвестни работодатели. Бърз преглед в коментарите към темата за семейните помощи за деца показва например колко често дирекция Социално подпомагане се опитва да заблуди майките с неправомерен отказ от някоя помощ, което съответно, ако е вярно, не прави чест на посочената институция.

3. Относно “беглото и повърхностно познание”, явно не сте се запознала с кратката ми биография, описана в страницата “За нас“. И за да не Ви затруднявам, ще резюмирам в едно изречение – последните 7 години от трудовият си живот прекарах в голяма софтуерна компания, занимавайки се с HR софтуер, като внедрител, консултант клиенти, а накрая и като продуктов мениджър.
Ще изброя само няколко от клиентите, с които и до днес поддържам близки отношения и съм сигурен, че всеки един от тях би дал положителна препоръка за мен:

  • Пикадили
  • ЦБА Търговия
  • Български морски флот
  • Булярд
  • Агрополихим
  • Полимери, и много други.

В обслужваните от мен фирми са обработвани данните на десетки хиляди служители и работници в продължение на години, като лоялността към съответните фирми не ми позволява да цитирам точни числа.

Отново във връзка с “повърхностното ми познание” бих Ви споделил, че до момента съм открил “дупки” в 2 закона и предстои внасянето на официално писмо до ЦУ на НАП.

4. Тук е мястото да спомена, че потребителите в интернет не са абсолютно анонимни и всеки следва да носи отговорност за думите си. Така например Вашият коментар е регистриран в логовете на блога, че е пуснат от IP адрес 212.122.164.168. При проследяване на адреса лесно се стига до източника, който в случая е Министерство на финансите.

5. Когато поставяте под съмнение нечия компетентност е редно да се обосновете и конкретизирате. Като служител на Министерство на финансите се предполага, че сте запозната с нормативните актове и едва ли ще е проблем за Вас да посочите грешките ми. А такива допускам, че имам, предвид големият брой запитвания до момента – около 3500. Но дори и да имам грешки, всеки има възможност лесно да ме коригира. Идеята на блога е да срещне потребителите с всеки с познания и готовност да ги предостави.

Накрая бих казал само едно – ако министерствата и техните подразделения си вършеха съвестно работата, то едва ли щеше да има нужда от такива като мен, готови да печелят на гърба и за сметка на потребителите …

{ 9 comments… read them below or add one }

Антония Апостолова октомври 1, 2011 в 19:05

Уважаеми г-н Цветанов, възхищавам се на хора като Вас, тъй като освен, че вършите част от работата на министерства и дирекции безвъзмездно, заставате зад думите си и умело защитавате позициите си. Похвала към делата и личността Ви. И макар да не съм се възползвала пряко от услугите Ви, няма да се поколебая в преценката Ви, тъй като винаги е добре аргументирана. Поздрави!

Отговор

Атанас Цветанов октомври 1, 2011 в 19:40

Уважаема Антония Апостолова, благодаря Ви за високата оценка и гласуваното доверие! Убеден съм, че и за в бъдеще ще има подобни коментари, но те няма да ме спрат да консултирам нуждаещите се. Защото знанието е ценно, когато е споделено!

Отговор

Angel октомври 7, 2011 в 00:52

Да, браво, точно така трябва да бъде. И поздравления, че не сте изтрили коментарът на кака Пенка все още :)

Отговор

Атанас Цветанов октомври 7, 2011 в 10:10

Здравейте, Ангел! Не смятам да изтривам коментара. Нека е видно какви служители работят в институциите, макар и да смятам, че това не е представителна извадка, а по-скоро изключение. Моето притеснение е, че по-скоро самата институция не желае да вземе отношение, макар и да ги информирах своевременно. Подобна ситуация отново повдига въпросът за морала на служителите в институциите и отношението им към данъкоплатците.
Но нека дадем време на институцията – може и да вземе отношение по въпроса.

Отговор

Димитрова октомври 10, 2011 в 21:01

Господин Цветанов , поздравявам Ви за перфектния блог и изключителната Ви гражданска смелост . Ако бях на Ваше място , изобщо нямаше да дам отговор . Какво искате от хора , които ще мръднат от местата си само посмъртно ? За каква квалификация говорим ? Наложи ми се да отида до НЗОК в Лозенец за справка и установих , че само портиерът е медицинско лице .
Желая Ви здраве и късмет !
Много бих искала да знам къде са публикувани специалните закони за пенсиониране на военни и полицаи , които тежат на пенсионната ни система .
Благодаря предварително .

Отговор

Атанас Цветанов октомври 12, 2011 в 21:43

Благодаря Ви за добрите думи!
Не се притеснявам да ме критикуват, стига да има основателна причина за това. Дори смятам, че критиката и самокритиката в определена степен са здравословни и положителни.

Относно въпросът Ви:
Пенсионирането на военнослужещите е регламентирано в чл. 69 от Кодекс за социално осигуряване, както и в чл. 17, 17а и 18 от НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж.

Отговор

Greta Ivanova януари 6, 2012 в 10:17

Точно, както и чл. 104, ал. 1 и ал. 4 – 8 КСО.

Отговор

Mariana Stojnowa октомври 21, 2011 в 22:59

Oт 1 .09.2011год.се вдигна МРЗ на 270лв., а с нея би тябвало да се вдигне и майчинството- но днес е 21.10. 2011год. , а аз си получавам старата сума за платено майчинство-240 лв. От кога влиза в сила за платеното майчинство и неоходимо ли е постановление на МС-за да влезе всила?

Отговор

Атанас Цветанов октомври 23, 2011 в 12:37

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, в размер на 240 лв. за 2011 година, е определен с чл. 11 от ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Промяната на минималната заплата на 270 лева беше направена с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на МС от 30.06.2011 г. Промяна в Закон за бюджета на ДОО, обаче не е правена.
По тази причина обезщетението за втората година майчинство остава непроменена, макар и негласно тази помощ да беше свързвана с минималната работна заплата.
От следващата година, обаче, не само обезщетенията няма да се свързват с МРЗ, а и социалните плащания.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: