Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Нови минимални осигурителни доходи в туристическия бранш през 2012 година

by Атанас Цветанов on октомври 20, 2011

Туристическият бранш договори нови минимални осигурителни прагове по квалификационни групи професии за 2012 година.

Споразумението е подписано от Българската туристическа камара, член на Българска стопанска камара, Синдикатът на туризма в България – КНСБ, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване – КНСБ и Националната федерация “Търговия, услуги, контролни органи и туризъм” – КТ “ПОДКРЕПА”.

Новите договорени минимални осигурителни доходи в бранша по квалификационни групи професии за 2012 година, са както следва:

1. Ръководители – 860 лева;
2. Специалисти – 780 лева;
3. Техници и други приложни специалисти – 590 лева;
4. Помощен административен персонал – 470 лева;
5. Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – 430 лева;
7. Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – 510 лева;
8. Машинни оператори и монтажници – 510 лева;
9. Професии, неизискващи специална квалификация – 380 лева;

Leave a Comment

Previous post:

Next post: