Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Приходите от осигурителните вноски ще намаляват през 2012

by Атанас Цветанов on ноември 3, 2011

Национален осигурителен институт

Приходите от осигурителни вноски ще намаляват през 2012 година, е един от първите изводи, които може да направим от публикуваният вчера проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В сравнение с бюджета на ДОО за 2011 година, приходите от осигуровки през 2012 ще бъдат с около 300 млн. лева по-малко. Това обаче ще бъде компенсирано с допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет с малко над половин млрд. лева.

Допълнителните субсидии ще компенсират и увеличените с около 220 млн. лева разходи в бюджета на ДОО. Увеличението на разходите е формирано предимно от предвидените в повече средства за пенсии.

През 2012 година обаче са предвидени 8 млн. лева по-малко средства за социални помощи и обезщетения в сравнение с 2011 година. Това са разходите за парични обезщетения при болнични за общо заболяване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и др.

В новият бюджет на държавното обществено осигуряване не са предвидени средства за увеличаване на заплатите на служителите в НОИ. Дори напротив – предвидено е намаляване на разходите за възнаграждения с 400 хиляди лева и 300 хиляди лева от осигурителни вноски.

Сравнителни данни между бюджетите на ДОО за тази и следващата година, може да видите в следващата таблица:

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: