Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Времето за сурогатно майчинство ще бъде признато за осигурителен стаж при пенсиониране

by Атанас Цветанов on ноември 4, 2011

Времето за сурогатно майчинство да бъде признато за осигурителен стаж при пенсиониране, предвиждат промени в Кодекс за социално осигуряване.

Осигурителният стаж ще се зачита за времето от ембриотрансфера до 42 ден след раждането. За този период ще се внасят осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

Ако заместващата майка е осигурена за общо заболяване и майчинство, то тя ще има право на парично обезщетение в размерите на това при бременност и раждане, за срок от 87 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Заместващите майки нямат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: