Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Санкции за служител без трудов договор предвиждат законодателни промени

by Атанас Цветанов on ноември 9, 2011

Служителите, наети без трудов договор да бъдат глобявани с от 3 до 5 лични здравни и социални осигурителни вноски на база минималния осигурителен доход за  длъжността. За това се договориха в понеделник правителството, бизнес и синдикати на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Глобата ще бъде внасяна в НОИ в полза на служителя. Така за част от времето, в което не са осигурявани, служителите сами ще поемат осигурителните вноски.

На срещата в понеделник беше договорено и да се криминализира умишленото невнасяне на осигуровки от работодателите. Това е една от мерките срещу сивия сектор, за която отдавна се говори, но за първи път тристранката и всички социални партньори постигнаха съгласие.

В тази връзка предстоят промени в Кодекса на труда и в Наказателния кодекс, с което се очаква осигурителните измами да се приравнят на данъчните.

Предвижданите промени в законодателството обаче се отнасят само за умишлено неплатените от работодателите осигуровки. Остава отворен въпросът как ще бъдат наказвани онези работодатели, които умишлено неизплащат дължими заплати.

С договорените промени се цели да се дисциплинират некоректните работодатели, а с въвеждането на глоби за работниците – да се осигурят лицата за времето без договор и да се намали бюджетния дефицит на Държавното обществено осигуряване.

Очаква се нормативните промени да влязат в сила от началото на следващата година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: