Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Увеличаване на осигурителната тежест през 2011 година с 2 процентни пункта

by Атанас Цветанов on октомври 13, 2010

Както знаете, в предизборната програма на ГЕРБ беше записано намаляване на осигуровките с 5% и в частност това беше изпълнено. Сега се коментира вдигане на осигуровките с 2 или 3 процентни пункта, което според едни е вдигане, според други възстановяване на осигурителната тежест, но в крайна сметка и в двата случая е движение нагоре.

„Още не сме стигнали до цифра.” коментира Симеон Дянков в интервю за предаването „Денят започва” на БНТ. На този етап коментираната цифра е 2%, с което осигурителната тежест ще се изравни с тази от началото на мандата на ГЕРБ.

Всъщност, основната цел на увеличаването на осигуровките е укрепване на здравната система в дългосрочен план. През 2007 година здравните осигуровки бяха увеличени от 6 на 8 %, като седмият и осмият процент се събират за създаване на частни здравни фондове. Тези суми са отделени в отделна сметка на БНБ, като до тях няма достъп дори и финансовия министър. Лошото е, че лихвата по сметката е 0.1% и събраните суми не се разработват и използват по направлението си.

По време на кризата 24 от европейските страни са си увеличили данъците, като ние сме една от трите европейски страни, които все още не са. От 1 януари Словакия и Великобритания ще си увеличат данъците, с което България ще остане единствената държава с непроменено данъчно бреме, ако не се вземе решение за промяна на осигуровките.

Това от своя страна би имало положителен ефект. Факт е, че в момента много румънски бизнеси се регистрират в Русе, София, Варна, Пловдив и т.н., тъй като нашите осигуровки и данъци са много по-ниски от румънските. Такова е и виждането на министъра на икономиката Трайчо Трайков. „Освен, че подобно повишение не е в състояние да реши, който и да е от дисбалансите в социалните системи, то отправя и лош сигнал по отношение на инвестиционния климат“, посочи той.

Допълнително вчера работодателите коментираха, че са склонни да обсъдят увеличаването на осигурителната вноска с 2% при условие, че се изпълнят в пакет условия, първото от които е реформа в здравеопазването. Друго условие е преустановяване на въведената практика работодателите да заплащат първите три дни болнични и да се възстанови старата практика, а именно първият ден се заплаща от тях, а останалите от НОИ. Друго важно искане е разделението на осигуровките между работодатели и работници през 2011 година да бъде в съотношение 45 на 55, а от 2012 година да стане 50 на 50.

Leave a Comment

Next post: