Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Непълен обхват на осигурителните случаи в „Сметка за изплатени суми”

by Атанас Цветанов on декември 16, 2010

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. Това е предвидено в Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл.45, ал.4.

Със заповед на министъра на финансите всяка година се утвърждава образец на „Сметка за изплатени суми” и на „Служебна бележка” по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Сметката за 2010 г. е утвърдена със заповед № ЗМФ – 1658 от 18.12.2009 г. и е обнародвана в неофициалния раздел на държавен вестник, бр. 2 от 08.01.2010 г.

Симеон Дянков, наричаме го така условно, е пенсионер със скромна пенсия от 150 лв. Допълнително с договор за изработка се задължава през Декември да изработи за Министерство на финансите образец на „Сметка за изплатени суми”, за което му изплащат възнаграждение в размер на 2600 лв. Следва за изплатеното възнаграждение да се издаде Сметка за изплатени суми:


1. Сума по тази сметка 2600.00 лв.
2. Нормативно признати разходи за дейността (25%, 40% или 60% от ред 1) 650.00 лв.
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2) 1950.00 лв.
4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице) 1950.00 лв.
5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат сигурителни вноски (попълва се от физическото лице) 1950.00 лв.
6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за: 197.65 лв.
а) фондовете на ДОО ( 7.1 % от ред 5, съгласно т. 1 от забележката) 138.45 лв.
б) допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд – за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5) 0.00 лв.
в) здравно осигуряване (3.2% от ред 5) 59.20 лв.

Непълният обхват на „Сметка за изплатени суми” се проявява в изчислителната част със здравното осигуряване. Препратка към чл. 40, т. 4 от Закона за здравното осигуряване ни информира, че здравните вноски за пенсионерите се изчисляват върху размера на пенсията и са за сметка на републиканския бюджет.

Следва осигурителният доход, върху който са изчислени здравните осигуровки да бъде ограничен до разликата от максималния осигурителен доход, определен със закон за бюджета на ДОО, чл. 8, т. 4, и размера на пенсията. В нашият пример тази сума е 1850 лв.

Описаният пропуск лесно може да бъде отстранен, ако в частта за Попълване от физическото лице в „Сметка за изплатени суми” се добави информация за размера на пенсията и указания как да се изчислява осигурителния доход, върху който са изчислени здравните осигуровки.

{ 2 comments… read them below or add one }

Владимир януари 6, 2011 в 00:32

Пенсионерът може да не се осигурява за доо ама това не е от съществено значение
Аз сметнах здравната 3.2% от 1950лв = 62,40лв
А пенсията счита ли се за осигурителен доход, който да е поет от държавата в частта за здравно, че я вадим от максималния размер на осиг. доход (2000)?

Отговор

Атанас Цветанов януари 6, 2011 в 03:05

При пенсионерите реално се формират 2 осигурителни дохода – един за социално осигуряване и един за здравно. Ограничаването на този за здравно става, като от максималния осигурителен доход, определен ежегодно със закон за бюджета на ДОО, се извади размера на пенсията.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: