Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Пенсиониране на миньори, танцьори и балетисти

by Атанас Цветанов on декември 11, 2010

За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, работещи в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория при изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Така депутатите гласуваха на второ четене промените в Кодекс за социално осигуряване (КСО), като реално запазиха досегашното положение. Първоначалното намерение беше за миньорите три години работа под земята да се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.

Народните представители също решиха танцьори и балетисти да придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение, единствено при натрупан трудов стаж от 25 години и независимо от възрастта им. Балетистите досега се пенсионираха при навършване на 57 години и 25 години трудов стаж.

С премахването на възрастта за пенсиониранета при балетистите се нарушава един от основните принципи на Държавното обществено осигуряване, а именно солидарнст на осигурените лица, заложен в чл.3, ал.2 на КСО.

Обсъждането на промените в Кодекса за социално осигуряване продължават и утре.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: