Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Шефът на НОИ с глоба

by Атанас Цветанов on декември 12, 2010

Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт (НОИ) е глобена за неподадена в срок декларация за конфликт на интереси. Глобата е в размер от 1000 лева и е наложена от Върховния административен съд (ВАС).

Христина Велчева Митрева е избрана за управител на НОИ на 5 март 2010 година с решение на Народното събрание, обнародвано в брой 20 на Държавен вестник. Тя е подала декларация за конфликт на интереси на 31 май 2010 година. Според закона, срокът за подаване е до 7 дни след встъпване в длъжност.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: