Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Осигуровките за Универсален фонд скачат с 2% от 2017 година

by Атанас Цветанов on декември 12, 2010

Вчера парламента прие поредната порция промени в Кодекс за социално осигуряване (КСО):

От 1 януари 2017 година се увеличат с 2 процентни пункта осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд. Разпределението между работник и работодател е съответно 2,8% и 4,2%.

От 1 януари 2015 година осигурените в професионалните фондове придобиват право на ранно пенсиониране при натрупан осигурителен стаж от 10 години при условията на първа категория труд. Възрастта за пенсиониране при същата категория ще бъде по-ниска с 12 години и половина при жените и 10 години и половина при мъжете.

От 1 януари 2015 година осигурените в професионалните фондове придобиват право на ранно пенсиониране при натрупан осигурителен стаж от 15 години при условията на втора категория труд. Възрастта за пенсиониране – по-ниска с 7 години и половина при жените и 5 години и половина при мъжете.

От 31 декември 2015 г. възрастта започва да намалява с по 6 месеца от първо число на всяка година до достигане на 8 години по-ниска за жените и мъжете от първа категория труд и 3 години по-ниска от възрастта за работилите при условията на втора категория труд.

Таван на пенсиите ще има до края на 2013 година, вместо до 31 декември 2011 година. Максималният размер ще се определя без да се включват добавките към пенсиите и ще се изчислява смятано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35% от максималния осигурителен доход за същата година.

Следващата година няма да се изплаща добавка към пенсиите на пенсионерите, навършили 75-годишна възраст. Добавката ще я има отново от 1 януари 2012 година и тя ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Другите по-важни промени, за които вече писах:

Leave a Comment

Previous post:

Next post: