Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Съдебните служители с професионален празник от 2011 година

by Атанас Цветанов on декември 21, 2010

С решение № 879/16.12.2010 г. 16 април се определя за ден на Конституцията.

В тази връзка в чл. 154 от Кодекс на труда се създава т. 3:

„3. Обявява Деня на Конституцията за професионален празник на съдебните служители.“

Решението е обнародвано в Държавен вестник, брой 100 от 21.12.2010 година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: