Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Договор за работа до 40 часа в месеца от 2011 година вече и с няколко работодателя

by Атанас Цветанов on декември 22, 2010

Както по-рано писах в тази тема, в проекто-закона за изменение и допълнение на КСО  бе предвидена промяна, с която от 2011 година служителите ще имат право да сключват договор за работа до 40 часа в месеца вече и с няколко работодателя. Тази промяна в КСО е обнародвана в държавен вестник брой 100 от 21.12.2010 г. със Закон за изменение и допълнение на Кодекс за социално осигуряване.

Кое е интересното при този вид осигурени лица?
В чл. 4, ал. 2 от Кодекс за социално осигуряване е упоменато, че осигурените до 40 часа в месеца се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Следователно тези лица не се осигуряват за общо заболяване и майчинство и трудова злополука, от което следва, че нямат право на обезщетения за болнични и безработица. От друга страна лицата внасят по-малки осигурителни вноски, което гарантира по-висока чиста сума за получаване.

В следващите редове ще се опитам да направя сравнение между осигурени лица по договор за работа до 40 часа в месеца при няколко работодателя и лица осигурени на пълно работно време при един работодател.

Да вземем следната фактическа ситуация:
Отчетен период: Февруари, 2011 година – 20 работни дни
Осигурителен доход: 2000 лв. За лицето на пълно работно време дохода е формиран при един работодател; За лицето по договор до 40 часа месечно сумата е формирана при 4 работодателя, при всеки от тях по 500 лв.
Изчисленията за осигуровки, данъци и чиста сума са представени в следната таблица:

легенда:
1 – лицето на пълно работно време
2 – лицето по договор до 40 часа месечно
3 – лицето по договор до 40 часа месечно сумарно при всички работодатели

От данните до тук е видно, че във случая, в който лице е осигурено до 40 часа месечно при 4 работодателя, сумарната чиста сума, която ще получи е с 32.40 лв. по-висока от тази на лице по трудов договор на пълно работно време при един работодател (на годишна база това са приблизително 390 лв.). Тук е мястото да отбележа, че най-голям ефект се получава при осигуряване на максималния осигурителен праг от 2000 лв. За отчетния период и двете лица ще натрупат еднакъв осигурителен стаж, нужен за бъдещо пенсиониране. Различието между двете осигурени лица се проявява само в правото на обезщетения за болнични и безработица.

В тази връзка, наскоро проведох среща със служител от Бюрото по труда на тема обезщетение за безработица. В разговора стана ясно, че плащането на осигуровки за безработица по никакъв начин не гарантира получаването на обезщетение за безработица. Това е една друга, но актуална тема, за която скоро ще пиша в блога.

А колкото до правото на обезщетение за болничен – нека всеки прецени, колко често използва болнични. Аз лично за 12 години трудов стаж съм ползвал 4-5 дни болнични и лично за себе си преценявам, че е безмислено осигуряването за такъв риск.

И така, по-пълен портфейл или по-голяма сигурност … преценете сами!

{ 1 comment… read it below or add one }

Julia Krasteva януари 5, 2011 в 08:58

osiguritelni vnoski za vsi4ki kategorii trud za 2011g

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: