Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Знаете ли си правата, бъдещи родители?

by Атанас Цветанов on декември 27, 2010

Обикновено медиите ни заливат с информация какво сме длъжни да правим и какви са ни задълженията към държавата и бюджета. Рядко обаче някой споменава какви са ни правата. В тази тема и аз ще говоря за задължения, но този път на държавата към бъдещите родители.

В Закон за семейни помощи за деца са изброени някои случаи, в които родителите имат право на помощи, а размерът им се обнародва ежегодно в ЗАКОН за държавния бюджет на Република България. Ето някои от тях за 2011 година:

1. Бременните жени и семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350 лв. имат право съответно на:
1.1. еднократна парична помощ при бременност в размер на 150 лв., когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната;
1.2. месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст в размер на 35 лв. за всяко дете. В случай, в който на това условие отговарят родители с бизнаци месечната помощ за всяко от децата е 52,50 лв.;
1.3. целеви помощи за ученици.

2. Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на еднократната помощ е, както следва:
2.1. за първо дете – по 250 лв.;
2.2. за второ дете – по 600 лв.;
2.3. за трето и всяко следващо дете – по 200 лв.

3. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни  увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лв.

4. Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер на 100 лв. се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. при условие, че:
- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
- детето живее постоянно в страната.

5. Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на помощта е 1200 лв. за всяко дете.

6. Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на помощта е 2880 лв.

Семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца се отпускат от дирекциите “Социално подпомагане” въз основа на молба-декларация заедно с необходимите документи. Молба-декларацията се подава по постоянен адрес.

{ 543 comments… read them below or add one }

Нели октомври 10, 2012 в 22:51

Здравейте, г-жо Илчева!

Имам трудов стаж около шест години, но от април месец 2012г. ме съкратиха поради намаляване обема на работа съгласно чл.328 и сега получавам обезщетение от бюрото по труда. Доколкото разбирам няма да имам право на майчинство за 2 години, а само на 1г. в размер на 100лв, тъй като от там не ми внасят за ОЗМ. Въпроса ми е хипотетично ако имам възможност за сключване на трудов договор 45 дни преди датата на термина, ще имам ли право на обезщетения за бременност, раждане или отглеждане на дете, и има ли ограничение във времето, колко дни или месеци минимум преди термина може да се сключи трудов договор?

Отговор

Камелия Илчева октомври 14, 2012 в 22:40

Здравейте,
Да, ако сте на трудов договор ще сте осигурена за ОЗМ и ще имате право на обезщетения. Няма ограничения колко време ще внасяте осигуровките, достатъчен е и 1 ден. Но по-добре да са повече.

Отговор

Нели октомври 15, 2012 в 11:29

Благодаря Ви за изчерпателния отговор!

Отговор

rosi октомври 16, 2012 в 13:41

Здравейте искам да попитам-аз съм студентка в Гърция и ме осигурява мъжа ми.Дъщеря ми се роди на 03.05.2012г.Тук нямам право да взема нищо.въпроса ми е имам ли право на някакви помощи в България?И конкретно на тази която се дава на майки студентки.Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева октомври 17, 2012 в 19:54

Здравейте,
По Закона за семейните помощи за деца (вкл. и на майки-студентки), право на такива имат:
- семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;
- семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
- бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната.

Отговор

Маги октомври 17, 2012 в 14:16

Здравейте,
имам бебе на 2 месеца и съм приета сега от октомври магистратура редовно обучение, въпроса ми е ако кандидатствам за помощта за майка-студентка ще я получа ли и има ли вероятност да ми откажат, т.к. не мога да си позволя иначе таксата на университета?
Благодаря ви предварително!

Отговор

Камелия Илчева октомври 17, 2012 в 20:01

Здравейте,
Правото за получаване на еднократната помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение. Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането й започва от месеца на подаване на молбата.

Отговор

Емилия Илиева октомври 17, 2012 в 15:10

Здравейте г-н Цветанов,
искам да попитам във връзка с помоща за майки студентки 2,880 лв. Защо майка студентка след като е подала молба в шестия месец от както й е родено детето й, й отпускат само половината сума 1,440 лв.? Нали все пак е еднократна помощ? На какво основание ги разделят тези пари по месеци и изплащат само останалата част т.е. до една година на детето? Има ли някакъв член в в някой от законите или правилниците за прилагане на тези закони га гласи такова преизчисляване на тази сума или пъкл обратното да гласи, че сумата не подлежи на преизчисляваен а се изплаща цялата?
Благодаря Ви.

Отговор

Камелия Илчева октомври 17, 2012 в 20:05

Здравейте,
По принцип това е еднократна помощ. Все трябва да има някакъв мотив за отказ или разпореждане за изплащането й.

Отговор

Емилия Илиева октомври 17, 2012 в 22:32

Здравейте, то от дирекция социално подпомагане (вече се чудя дали да не я прекръстят на социално възпрепядстване) винаги си намират мотиви, но хубавото е, че въпреки това от ВАС след това възтановяват нещата, но не това ми е въпроса. Инересува ме за законни мотиви на които да се позовават за разцепването на тази еднократна помощ за майки студенти 2,880 лв.?

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 20:44

Съжалявам, но не мога да ви отговоря на този въпрос!
Социалните помощи не са ми силната страна, отговарям само на база нормативите.
А вие щом сте стигнали до ВАС, при всички положения са се аргументирали.

Отговор

Емилия Илиева октомври 18, 2012 в 21:09

Не сме стигнали до ВАС!

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 21:27

Извинете, останах с такова впечатление!
Не разбрах с какви мотиви са отпуснали помощ в такъв размер. Интересно ми е какво са измислили!

Отговор

Polina октомври 18, 2012 в 16:52

Здравейте,Студентка съм редовна форма на обучение.Имам трудов стаж около 2 години,но в момента ме осигурява държавата защото съм под 26 години.Искам да попитам как стоят нещата при такава ситуация за майчинсво.Надявам се да ми отговорите за което благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 21:05

Здравейте,
1. Като студентка редовно обучение ще имате право на еднократната помощ за майки-студентки.
2. За да имате право на майчинство, трябва да сте осигурено за ОЗМ лице. Необходимият стаж го имате.
Вижте темата Майчинство.

Отговор

Каролев ноември 22, 2012 в 13:00

Добър ден. Въпросът ми е – в какъв срок след подаване на документите за еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година се превеждат тези 2880 лв? В конкретния случай документите са подадени на 5.10.12г, срокът бил 40 дни за превод, но до днес – 22.11.12 няма преведен нито лев. Благодаря предварително.

Отговор

Камелия Илчева ноември 23, 2012 в 23:39

Здравейте,
Конкретно не мога да ви отговоря. Доколкото знам, се издава заповед за изплащане на помощта. Или пък съответно разпореждане за отказ.

Отговор

Йоанна ноември 28, 2012 в 18:27

Здравейте, искам да попитам дали има значение какво учиш в редовна форма (бакалавър, магистър или докторант ) и има ли значение възрастта на майката и какъв точно документ се прилага при подаване на това заявление за еднократната помощ от 2880 лв.

Отговор

Камелия Илчева ноември 28, 2012 в 23:41

Здравейте,
Не, нямат значение.
Трябва ви “уверение от висшето училище, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията” – предполагам, че във ВУЗ имат съответните формуляри.

Отговор

Йоанна ноември 29, 2012 в 10:09

Да може би уверение ми трябва, че съм редовен докторант и съм с две деца, едното от които е бебе на 2 месеца. Сигурна сте, че ми се полага и на мен тази помощ от 2880лв. така ли? Защото и аз уча редовна форма на обучение – първи сесместър съм.

Отговор

Камелия Илчева ноември 30, 2012 в 22:18

Мои познати докторанти са получили!

Отговор

Йоанна декември 1, 2012 в 12:00

Много Ви благодаря, г-жо (г-це) Илчева за ясния и конкретен отговор, ще подам и аз документи пък каквото стане…

Отговор

didikef декември 4, 2012 в 10:51

Искам да ви попитам в момента съм в 3 месец от бременноста на борсата съм но ми се обядихас предложение за работа от борсата?Въпросът ми е ако евентуално ме назначат на работа с изпитателен срок и след 1 седмица от назначаването ми започна да взимам болнични до края на бременността могат ли да ме съкратят или уволнят когато разбере работодателят?

Отговор

Камелия Илчева декември 8, 2012 в 19:19

Здравейте,
При договор със срок за изпитване докато тече този срок не ползвате закрила като бременна и могат да ви прекратят дори по време на болнични.

Отговор

Нада декември 12, 2012 в 14:10

Здравейте!
Детето ми се роди на 24.03.2012.
Записах редовно обучение 09.2012 (т.е. около 6 месеца след раждането).
Имам ли право сега да подам документите за еднократна помощ за майки студентки (2880лв)?
Питам, защото служителката ми каза, че имало срок от 6 месеца след раждането, в който ставало подаването на документите. В закона не намерих такъв срок.
Как стои въпроса в този случай и имам ли право на тези пари? Как да постъпя? Към кого да се обърна?

Отговор

Наталия декември 12, 2012 в 14:22

Здравейте,
много интересна и полезна тема. Моят въпрос е: бременна съм в 20-а седмица, осигурявана съм в България, но смятам …малко преди да наближи термина ми да замина за чужбина и там да родя своето дете, след което разбира се, ще се върнем и ще продължим да живеем в България. Интересува ме след като ми бъде издаден първия болничен за 45 дни (той ще бъде издаден от лекаря, който следи бременността ми), следващият болничен ще бъде издаван от личния ми лекар….но се чудя, дали има някакъв срок, в който трябва да се представи втория болничен пред работодател (тъй като очевидно на мен ще ми е необходимо известно време за превод и легализация на акта за раждане на детето ми)?
Благодаря Ви!

Отговор

Камелия Илчева декември 12, 2012 в 22:33

Здравейте,
Все още не са обнародвани всички промени относно болничните от 01.01.2013г. Важното е, че работодателят ще носи в НОИ болничните “до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя”. Значение има кога вие ще предадете болничния, а не за кой период е. Няма срок кога да го дадете – във ваш интерес е това да е по-бързо.

Отговор

Нина януари 13, 2013 в 18:52

Здравейте,
аз съм семестриално завършила студентка магистър- задочно и същевременно работя на ТД пълен раб.ден и съм бременна в 4 месец, но ми остава явяването на държавен изпит(на което ще бъда възпрепятствана да се явя на датите, които обикновенно се провежда редовната сесия в университета, в който уча ). Интересува ме мога ли да получа еднократната помощ от 2800 лв като студентка?

Отговор

Камелия Илчева януари 14, 2013 в 22:48

Здравейте,
Тази помощ се полага на майки – студентки редовно обучение.

Отговор

Yasi януари 15, 2013 в 19:13

Здравейте,
Много разчитам на Вашият отговор по моят казус, който е следният: работих по заместване на титуляр по майчинство, когато и аз забременях, 10 дена преди 45 дни на термина ми, въпросния титуляр, който замествах се върна на работа и следователно моят договор беше прекратен. Веднага ме назначиха в друга фирма на 17.12.12г. ( 1 работен ден ) и на 18.12.12г.до 06.01.2013г.включително бях в болничен поради протичащата ми проблемно бременност. На 07.01.2013г получих болничният за 45 дни преди раждане. От НОИ върнаха болничният от 18.12.12г. до 06.01.2013г. с мотива за съмнение относно осигурителния ми статус. Днес бях в НОИ и отговора който получих беше , че ще направят ревизия на фирмата. Имам 14 дневен срок да обжалвам.Не е важно за мен дали ще получа обезщетение именно за този болничен, а дали ще има проблем за този от 45 дни преди раждане, който вече е в сила от 07.01.2013г. ( с термин 21.02.2013) В регистрите на Нап проверих излиза че съм осигурена в новата фирма, дори и за 1 ден.
Много съм притеснена и ще съм много благодарна ако получа отговор от Вас Илчева.

Отговор

Мануела януари 26, 2013 в 18:49

Здравейте,Аз също имам няколко въпроса…. 1.Студентка съм в редовна форма на обучение в частен университет Нбу първа година ,термина ми е април месец ако имам невзети изпити през 1 семестър но все пак продължа обучението си през 2 семестър ще имам ли право на тази еднократна помощ която се полага в размер на 2880 лв…? 2.Ако евентуално ми бъде отпусната тази помощ ,и с появата на детето се получи така че няма да мога да завърша ще трябва ли да възвърна отпуснатата помощ ?

Отговор

Десислава януари 27, 2013 в 20:04

Здравейте!Моята ситуация е следната: от 2 години работя на трудов договор,но както голяма част от българите ме осигуряват на далеч по-ниска от реалната ми заплата.В началото на бременността си съм и ме вълнува следният въпрос:от кой месец на бременността мога да изляза в болничен и за да получавам по-висок размер на болничният колко месеца назад във времето трябва да се осигурявам на по-висока заплата?
Благодаря Ви за отделеото време!

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 22:56

Здравейте,
Не смятам, че ще може със задна дата да промените осигурителния си доход. Или ако има някой, който да го направи, няма да е за повече от година назад. Болничният за общо заболяване се изчислява година и половина преди началото му. Ако искате да получавате по-високо обезщетение по-добре е занапред да се осигурявате на по-висока заплата. Или да започнете на още едно място работа.

Отговор

Сани февруари 13, 2013 в 13:08

Здравейте! Имам следният въпрос. Майка съм на дете на 2 години и буквално преди дни се върнах на работа. Докато бях по майчинство фирмата, в която съм наета на трудов договор претърпя промени и беше замразена и в момента аз съм единствения служител в нея. Има нова фирма, но служителите в нея работят на граждански договори. Предполагам аз също ще трябва да подпиша такъв. Пази ли ме закона в това отношение и длъжна ли съм да подписвам граждански договор или има вариант да преподпиша трудовия си договор към новата фирма до навършване на 3 години на детето?

Отговор

Камелия Илчева февруари 13, 2013 в 20:57

Здравейте,
Докато детето ви навърши 3 години имате закрила по чл.333 ал.1 Кодекса на труда.
Ако ще преподписвате трудовия си договор, внимавайте да не е с клауза “срок за изпитване”, защото тогава губите закрилата за времето на този срок. При граждански договор няма да имате право на болнични, отпуски. Обикновено се сключват за извършване на услуга, за някаква поръчка и др.
Нняма работно време, работно място, всичко е въпрос на договорка. Иначе е прикрит трудов договор.

Отговор

Сани февруари 14, 2013 в 10:01

Ако подпиша граждански договор преди да подам молбата за отпуската си, има ли вариант в последствие да не мога да я позлвам? И най-вече ме интересува конкретно, длъжна ли съм да подписвам граждански договор или по закон отново трябва да подпиша трудов, но към новата фирма? И докато детето ми навърши 3 години аз имам ли право да си настоявам за трудов договор?

Отговор

Камелия Илчева февруари 15, 2013 в 22:25

Гражданският договор е отделен от трудовия. Може да си работите по трудов договор и едновременно с това и по граждански. А относно това дали “трябва да подпишете”, никой насила не може да ви накара. Казах ви за гражданския договор и моето мнение е, че той не ви дава никаква сигурност.

Отговор

Петя февруари 13, 2013 в 14:59

Здравейте! Бремена съм с близнаци и в момента съм в майчинство малката е на 10 месеца. Искам да попитам как стоят нещата с майчинството- 1 Дали ще получавам майчинство само за едно дете или за две или за три. 2 Дали ще се продължи с още 2 години след като родя .Ще имам ли право на помощи отново от социалното защото вече съм се възползвала веднъж , за това че съм студентка , за близнаци 2 х 2 280 ли ще бъдат ?

Отговор

Камелия Илчева февруари 15, 2013 в 23:22

Здравейте и честито,
1. Относно майчинството – до излизането в 45-дневния болничен получавате обезщетение за първото дете. От издаването му започвате да получавате обезщетение за следващото майчинство – 410 дни и до навършване на 2 години на децата. Размерът на обезщетението за бременности и раждане 410 дни може да е като на предходното дете, ако това е по-изгодно за вас – т.нар. застъпване на майчинствата. След това за гледане на дете ще е само 240лв. до навършване на 2 години на близначетата.(2013г.)
Да се върна на момента, когато излизате в болничен 45 дни преди раждане. От тогава до навършване на 2 години на момиченцето, имате право на 50% от обезщетението за гледане на малко дете. А едновременно с това получавате и обезщетението за бременност и раждане.
2. Помощи от АСП – необвързани с доходите на семейството са: еднократна помощ при раждане на живо дете – тъй като един от близнаците ще е второ дете -по 600лв. за всяко дете; еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – по 1200лв. за всяко дете. Трябва да подадете документи до 6 месеца след раждането на децата.
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование/ детски – за близнаци са по 52,50лв. за всяко дете. Те ви се полагат при определено условие – средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 350лв.
3. Еднократната помощ за майка-студентка е 2880лв. Имате право на нея и втори път щом отговаряте на условията за получаването й.
Всичко най-хубаво!

Отговор

Петя февруари 16, 2013 в 08:51

Благодаря за отговора.

Отговор

Гергана Димитрова март 13, 2013 в 00:47

Петя, да сте жива и здрава и децата Ви много да Ви радват! Похвално е да имате 3 деца на фона на всеобщата “мода” от по едно на семейство!

Бих искала да се включа с уточняващ въпрос: Петя е получила веднъж 2880 лв еднократна помощ за майка студентка в РЕДОВНО обучение, сега щом отново отговаря на условията ще получи още 2 х 2880 лв или само за единия близнак?
Аз самата също получих вече веднъж тази помощ. Все още уча редовно и съвсем скоро ми предстои второ раждане (живот и здраве всичко да протече добре :-) . Веднага щом се сдобия с втория Акт за раждане, ще подам документи за тази помощ повторно! Досега винаги ме е притеснявала думичката “еднократно” в съответния член от ЗСПД, но така или иначе възнамерявах да подам документите, пък ако получа отказ – той да е писмен, за да мога след това да реагирам по съответния ред, дано това не се налага изобщо!
Така че отговорът на г-жа Илчева предизвика радостна усмивка у мен!

А иначе ситуацията при мен е идентично, само дето съм бременна само с едно бебе. Буквално след дни ще излезна в Първи болничен – 45 дни. Също като Петя “застъпвам” майчинствата и за второто бебе ще получавам по-благоприятното за мен обезщетение за предходното дете, а освен него и 50% от 240 лв, докато първото навърши 2 години – работодателят ми вече е подготвил съответните две декларации за целта и чакаме издаването на болничния лист.

Благодаря!

Отговор

Aygyul февруари 21, 2013 в 12:30

ZDR. AZ RODIH IZVIN BG I SE VIRNAH S DI6TERYA MI KOGATO BE6E NA 9 MESECA PODADOH ZA EDNOKRATNA SLED RAJDANE NO NE POLU4IH NI6TO

Отговор

Камелия Илчева февруари 22, 2013 в 23:57

Моля, пишете на кирилица!
А проверили ли сте защо, и не сте ли получили Заповед от Дирекция “Социално подпомагане”? Може би за вашия случай е нужно по-дълго време за проверка дали имате право на тази помощ или не.
Не разбрах за коя помощ сте кандидатствали – ако е еднократната за раждане на дете – вижте чл.6 в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456128

Отговор

Славея февруари 22, 2013 в 10:31

Здравейте,
Моля да ме информирате, сега откакто съм зачислена за редовна докторантка в СУ извършвам ли нарушение, ако успоредно със стипендията взимам и полагащите ми се 240 лв за отглеждане на малко дете (детето ми е на 1 година и 2 месеца и досега бях осигурявана на 8-часов работен ден, който трансформирах на 4-часов)
Благодаря предварително,

Отговор

Камелия Илчева февруари 23, 2013 в 00:00

Здравейте,
Конкретно не мога да ви отговоря, но ако изпълнявате условията за получаване на всяка от тези суми, значи не извършвате нарушение.

Отговор

Гергана Димитрова март 13, 2013 в 01:17

Славея, аз също съм редовен докторант с детенце между една и две годинки. Получам СТИПЕНДИЯ от университета, получавам и ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 240 лв от НОИ посредством работодателя ми – двете нямат нищо общо в законово отношение и не правите нарушение! Единственото Ви нарушение би могло да бъде, ако при зачисляването Ви изрично не сте посочили в декларацията за здравното Ви осигуряване от СУ да не Ви осигуряват повторно здравно, защото вече си имате работодател и в НОИ ще засекат дублиране.

Аз самата проучвах подробно въпроса още преди да родя, защото отвсякъде твърдяха, че си “нямала право да работиш, ако си редовен докторант”. Напротив, както г-н Цветанов тогава ми разясни, оказа се незаконно да те принуждават да НЕ работиш! По конкретния въпрос със съвместяването на докторантурата и майчинството потърси тук във форума запитването ми от 13-18.10.2011.

Не ми е ясно защо си трансформирала работния си ден от пълен в 4-часов, при това докато си в майчинство?! От СУ ли те принудиха или ти самата прецени, че не смогваш? Всъщност ти си в допълнителен отпуск по майчинство по чл. 164 от КТ, тогава изобщо не говорим за никакво “смогване”, защото на практика не ходиш на работа. От това трансформиране не ти ли се намалява/прекратява обезщетението от 240 лв? Или може би искаш да започнеш преподавателска дейност на основен трудов договор в СУ и затова си трансформирала досегашната си работа в 4-часов/допълнителен? Интересен ми е твоят казус, защото и при мен възникват нови усложнения и спешно трябва да се ориентирам…

Благодаря ти предварително!

В този форум не веднъж съм опирала до съветите на г-н Цветанов и г-жа Илчева – винаги разбираеми, изчерпателни и много полезни, за което им благодаря безкрайно!

Отговор

Цвета март 5, 2013 в 11:11

Здравейте,
Моето питане е следното – майчинството за отглеждане на малко дете то 2 год. е прехвърлено на бащата. В случай, че детето се разболее, има ли право майката на болничен за детето? Някъде прочетох, че само в случай на болнично лечение на детето майката има право на такъв болничен.

Отговор

Камелия Илчева март 5, 2013 в 23:20

Здравейте, да – имате право на болничен.
Ползуването на отпуска по чл. 164, ал. 3 КТ (който ползва бащата) не се прекратява, когато майката ползува друг вид отпуск. НРВПО

Отговор

Десислава Гълъбова март 5, 2013 в 13:20

Здравейте, бих искала да попитам при раждане на близнаци по точка 5. “Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на помощта е 1200 лв. за всяко дете.” Това само за осиновители ли става на въпрос или се полагат на семейство с близнаци?

Отговор

Камелия Илчева март 6, 2013 в 00:00

Здравейте, помощта се полага на майката или на осиновителката.
Също и когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция за деца:
- еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на самотния баща (осиновител).
- еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Отговор

Ани Атанасова март 12, 2013 в 10:18

Здравейте!
В момента съм студентка-редовно обучение-4 курс(последна година). Бременна съм и ми предстои раждане през месец май.Уча в София,а постоянният ми адрес е Бургас.
Моля, пишете, какви ми са правата. Ще имам ли право на майчинство след дипломирането ми? И какви документи, къде трябва да подам?

Отговор

Ина март 12, 2013 в 16:45

Здравейте,
В майчинство съм 2-ра година, остават ми 6 месеца. Ф-та, ще фалира. Какво става ако фалира докато съм в майчинство?
1. По кой член, мога да получа обезщетение от борсата? И мога ли, ако не са платени данъци и осигуровки??
2. НОИ спира ли майчинските, ако не са платени здравните осигуровки /фирмата с това спекулира с мен/???
Благодаря предварително

Отговор

Камелия Илчева март 14, 2013 в 23:04

Здравейте,
Ако фирмата ще се закрива, трябва да ви прекратят по чл.328 ал.1 т.1 от Кодекса на труда. Тогава ще имате право на пълна борса – с продължителност според осигурителния ви стаж със заплащане 60% от среднодневния осигурителен доход за 2 години назад.
Ако сама напуснете – по взаимно съгласие (както повечето работодатели практикуват), ще имате право на минимална борса – за срок от 4 месеца, ще получавате по 7,20лв. на ден.
Осигуровките ви са задължение на работодателя, а вие имате право на обезщетения и при дължими осигуровки.

Отговор

Ина март 16, 2013 в 21:13

Благодаря!
1.А какво става, ако не приема да подпиша по взаимно съгласие.. и те не ми приключат документите?? Как се процедира ?
2. Закона за гарантирани вземания как мога да използвам, тъй като ф-та разбира се няма капитал /аз съм в майчинство, което междувременно ще ми бъде спряно, защото ф-та не плаща осигуровки /?

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2013 в 20:39

1. Длъжни са да ви оформят документите. Иначе може да сигнализирате Инспекция по труда.
2. Майчинството няма да ви го спрат докато сте осигурена, т.е. докато трудовият ви договор не е прекратен. Това, че не се внасят осигуровки от фирмата, не е ваш проблем, както вече ви писах.

Отговор

Гергана Димитрова март 13, 2013 в 02:36

Здравейте!
Предстои скоро да родя второто си дете, като майчинствата се “застъпват”. Може би ще ми се наложи да започна работа на трудов договор, когато второто ми дете е на 3-4 месеца, вероятно съвсем скоро след като съм излязла от 135-дневния болничен режим. Какво следва от това:
1. Ако прекъсна отпуска по чл.163 ползвам ли някакво обезщетение по аналогия с обезщетението от 50% при прекъсване/не ползване на отпуска по чл.164, което ще ползвам до навършване на 2 годинки на първото дете?
2. След като второто дете навърши една година, имам ли право да получавам 50% от 240 лв = 120 лв, ако изобщо не съм започвала допълнителния отпуск и не съм го прехвърлила на бащата/бабите? Според чл. 164 (5) обезщетение ми се полага и като не ползвам отпуска въобще, и като го прекъсна?
3. Прехвърляне на бащата:
Според чл. 164 (8) със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Ами ако ми се наложи да започна работа, когато детето е на 4 месеца да речем, кой ще поеме майчинството през оставащите два месеца до шестия?
Ако бащата не е събрал 1 година трудов стаж с осигуровки по риск Майчинство, за да има право той да поеме майчинството, трябва ли преди това да е работил поне една година по трудово правоотношение с осигурен риск Майчинство? Или да се е самоосигурявал за този риск? А когато добие право на обезщетение 90% по чл.163 (10) ще се гледат неговия стаж и доходите му от предходните две години ли (само тези с включени осигуровки по риск Майчинство) или НОИ ще се съобрази с факта че при мен-майката майчинствата са се застъпили и вече ми е било изчислено среднодневно брутно възнаграждение, което ще прехвърлят на него? След изтичане на отпуска по чл.163, на таткото полага ли му се допълнителния отпуск до две годишна възраст с обезщетение от 240 лв? Целият период от 6 месеца до две годинки зачита ли му се за трудов стаж?
4. Прехвърляне на баба-пенсионерка
Бабата очевидно е събрала необходимия трудов стаж осигурена по съответните рискове. Може ли тя да поеме майчинството, ако започне работа по трудов договор (фиктивно) и въз основа на какво ще се пресмята обезщетението 90% по чл.163 при нея? През последните две години тя е получавала само пенсия и няма доходи по трудови правоотношения. Прехвърля ли се към нея моето среднодневно брутно възнаграждение? Добавя ли й се нов трудов стаж поради факта, че отглежда дете (отпуските по чл. 163 и чл.164) и после това ще се отрази ли с повишаване на пенсията й?

Вашият отговор ще ми помогне много да взема решение дали да приема изненадващото трудово предложение и към кого най-благоприятно да прехвърля бъдещото майчинство, за което предварително благодаря!

Отговор

Камелия Илчева март 15, 2013 в 00:06

Здравейте, Гергана, радвам се да ви видя отново!
От въпросите ви разбирам, че желаете да се върнете на работа възможно най-скоро. Ако не съм ви разбрала – т.е. искате да започнете работа на друго място, вижте темата Правото на обезщетение за майчинство се запазва при сключване на втори трудов договор след 135-я ден .
Разглеждам случая, когато се връщате на настоящата си работа.
1. ” Ако прекъсна отпуска по чл.163 ползвам ли някакво обезщетение по аналогия с обезщетението от 50% при прекъсване/не ползване на отпуска по чл.164,” – не, няма да получавате обезщетения от ДОО, а само заплатата си.
2. ” След като второто дете навърши една година, имам ли право да получавам 50% от 240 лв = 120 лв, ако изобщо не съм започвала допълнителния отпуск и не съм го прехвърлила на бащата/бабите? ” да, имате право, докато сте в трудово правоотношение.
3. “Ами ако ми се наложи да започна работа, когато детето е на 4 месеца ” – никой не получава обезщетение. След шестия месец на детето може да прехвърлите отпуска САМО на бащата. Дали той ще има право на обезщетение зависи от това дали отговаря на условията по чл.48а от КСО – “Осигурените лица за ОЗМ имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.” като този стаж не трябва да е непрекъснат и при един работодател, а по принцип до момента. Обезщетението му не зависи от вашето, то се изчислява за този, който ползва отпуска. Прехвърля се отпускът, не обезщетението.
Може да прехвърлите отпуска за гледане на малко дете по чл.164 от КТ на бащата или на някой от родителите ви, ако работят по трудово правоотношение. Времето на ползване на отпуските по чл.163 и чл. 164 се признава за пълен осигурителен и трудов стаж. Доколко ще се отрази на пенсия – не много, само като време (до една година).
Не знам доколко отговорите ми ще ви помогнат да вземете решение, но най-важното е да сте спокойна и да се радвате на малките си слънчица!

Отговор

Христина март 13, 2013 в 12:15

Здравейте!
От 21 октомври 2012 г. съм на трудов договор по програма “Старт в кариерата” за срок от 9 месеца. Бременна съм и терминът ми е на 8 юли 2013, т.е. на 24 май трябва да изляза в болничен 45 дни преди раждане. Това са два месеца преди изтичане на срока на договора. Първият ми въпрос е има ли някаква пречка работодателят да ми продължи договора, т.е. да ме преназначи по време, в което вече ще съм излязла по майчинство в случай, че има желание?
От друга страна аз нямам трудов стаж от преди, т.е. до момента на излизане в болничен (24 май) ще имам само 7 месеца трудов стаж. От НОИ ми казаха, че това няма да ми попречи да получа майчинство, но до периода на навършване на 12 месечен трудов стаж няма да получавам обезщетение. А след това ще получавам до 410-я ден, ако не съм преназначена и до 2-годишна възраст на детето, ако ме преназначат. Надявам се, че съм ги разбрала правилно и, че това наистина е така?
Последното ми питане е през двата месеца до изтичане на 9-месечния срочен договор, през които вече ще съм в болничен, ще получавам ли нещо от програмата, при положение, че от НОИ още няма да получавам?
Ще съм ви много благодарна да ме ориентирате! Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева март 21, 2013 в 01:06

Здравейте,
Не съм запозната с програмата. Но щом сте на трудов договор за определен срок – по чл.68 ал.1 т.1 от КТ до 410 дни ще получавате обезщетение.
Договорът по този член от Кодекса може да премине в постоянен ако отработите 5 дни, а това няма как да стане щом вече ще сте в отпуск за бременност и раждане.
Относно това, че все още нямате необходимия стаж – обърнете се към социалните (АСП) за помощи. Вероятно ще имате право на помощите за бременност и месечната до годинка на детето до момента, в който ще започнете да получавате обезщетение. И да, за да получавате и втората година обезщетение трябва да сте осигурена – да имате действащ трудов договор и др.

Отговор

Гергана Димитрова март 14, 2013 в 09:22

Здравейте!
Редовен докторант съм и всеки месец получавам стипендия. Дължа ли данъци заради това и трябва ли да попълвам данъчна декларация? В кой нормативен акт пише, че стипендията “има характер на парично подпомагане”?

Благодаря!

Отговор

Камелия Илчева март 21, 2013 в 00:18

Здравейте,
Стипендиите са необлагаеми по чл.13 ал.1 т.18 от ЗДДФЛ.

Отговор

Ани Атанасова март 15, 2013 в 06:49

Здравейте!
В момента съм студентка-редовно обучение-4 курс(последна година). Бременна съм и ми предстои раждане през месец май.Уча в София,а постоянният ми адрес е Бургас.
Моля, пишете, какви ми са правата. Ще имам ли право на майчинство след дипломирането ми? И какви документи, къде трябва да подам?
Благодаря!

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2013 в 21:42

Здравейте,
Вижте следващия отговор.

Отговор

Нели март 21, 2013 в 11:45

Здравейте! Аз съм студентка – 4ти курс, редовна форма на обучение (завършвам бакалавър) и съм бременна в първи месец. Смятам да запиша платена магистратура,която пак ще е редовна. Въпросът ми е ще имам ли право на еднократната помощ от 2800 лева. Освен това искам да попитам, дали имам право на някакви други помощи или преференции, тъй като нямам трудов стаж, но съм здравно осигурена. Моля да ме насочите какви документи, къде и кога трябва да се подават, ако имам право на някакви помощи.

Отговор

Камелия Илчева март 27, 2013 в 21:16

Здравейте,
Статията е актуална и за 2013 година. Според мен ще имате право на помощите по т.1, 2, 4 и 6.
Проверете в АСП по постоянен адрес за подробности относно документите, които са необходими и кога се подават.

Отговор

Нели март 27, 2013 в 21:34

Много благодаря!

Отговор

Leave a Comment

{ 2 trackbacks }

Previous post:

Next post: