Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане

by Атанас Цветанов on януари 4, 2011

От 1 януари 2011 година ще бъдат извършени следните промени в банковите сметки и кодовете за вид плащане:

1. Открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”. По този код ще се внасят задълженията по Закона за данък върху застрахователните премии.

2. Открива се нов код за вид плащане към сметките за плащане на местни данъци и такси на общините: код 44 28 00 „Туристически данък”. По този код ще се отчитат приходите на общините от нововъведения с последните промени в Закона за местните данъци и такси туристически данък. Сумите от туристическите такси, отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011 г. продължават да се внасят и през 2011 г. по досегашния код 44 80 12.

3. Актуализирана е номенклатурата на кодовете за вид плащане за Фондовете на ДОО, НЗОК и ДЗПО

Leave a Comment

Previous post:

Next post: