Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Промени в КСО и ЗДДФЛ в сила от 1 Януари 2011 година

by Атанас Цветанов on януари 5, 2011

Промени в Кодекс за социално осигуряване

По силата на § 22о. от Кодекс за социално осигуряване до 31 декември 2011 г. се удължава периода, за които работодателите изплащат на работниците за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила
временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
Върху възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.

Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Нов ред за авансово облагане на доходите от наем

Създадена е нова алинея 4 към член 44 от ЗДДФЛ. По силата и, считано от 01.01.2011 г. авансовия данък от наеми следва да се удържи от платците на дохода, когато това са предприятия или самоосигуряващи се лица. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Нов формуляр на служебна бележка

Предприятие или самоосигуряващо се лице – платец на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (други доходи), издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода. Това е разпоредено в нова 7-ма алинея към чл.45 от ЗДДФЛ.

Санкция за физически лица, които не документират доходите си

Създаден е нов чл. 80б, според който физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.
Препратка към чл. 9, ал. 2 от закони ни казва, че това са данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство. Тези лица издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ най-малко следните реквизити:
- наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация по БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ;
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

{ 160 comments… read them below or add one }

Rosana юни 15, 2011 в 22:28

Здравейте г-н Цветанов!
Първо в предприятието ни пристигна писмо от НОИ в което ни уведомяваха, че вторият болничният лист ще бъде проверен,заради “еднолично издадени БЛ за повече от 14 дни”, което не е вярно защото, БЛ са два от различни лекари за различни заболявания.
След това получих писмо, лично до мен в което отказват плащане на втория болничен по следните причини, цитирам:”На основание чл 40 ал 3 от КСО и чл 31 ал 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО,се отказва отпускане на парично обезщетение”. Изтъква,че болничния е неправомерно издаден.
Аз не мога да разбера защо е взето това решение, след като(ще се повторя)болничните листове са два , за различни заболявания!?
С уважение:Росана

Отговор

Камелия Илчева юни 16, 2011 в 00:05

Щом двата болнични листа са за повече от 14 дни, то вторият трябва да е издаден от лекарска комисия – ЛКК. (чл.13 ал.2 от НМЕ)
Може да позвъните до НОИ да поискате консултация за всеки случай.

Отговор

Rosana юни 22, 2011 в 09:19

Здравейте!
При това положение, каква е моята еднолична вина и защо аз съм ощетена , а не лекаря, който е издал втория болничен? Нали всеки лекар е длъжен да провери в системата дали има други болнични или не!

Отговор

Спаска август 2, 2011 в 17:10

Моят въпрос е следният: Имам трудов стаж едва 1 месец и ми се наложи да ползвам 3 дни болнични. Трябва ли да ми бъде изплатен болничният лист или в случая е само като документ за извинение на отсъствието от работа?

Отговор

Атанас Цветанов август 3, 2011 в 00:09

За съжаление нямате право на обезщетение. Това е регламентирано в чл. 40, ал. 1 от Кодекс за социално осигуряване:
“Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст”.

Отговор

Венера Николова август 14, 2011 в 19:34

Здравейте г-н Атанасов, благодаря Ви предварително, защото сте изчерпателен и точен в отговорите си. Имам 5 дни болнични, но 2-ия и 3-ия са почивни дни, в този случай означава ли, че четвъртият и петият ще се заплащат от НОИ?

Отговор

Атанас Цветанов август 18, 2011 в 19:30

Не! Работодателят дължи първите 3 работни дни от болничния. Във случай като Вашият, когато болничният е за 5 дни и започва в петък следва, че болничният ще приключи във вторник и за него изцяло работодателят ще Ви изплати възнаграждение. НОИ не дължи обезщетение в случая.

Отговор

Емета август 18, 2011 в 11:01

Как да процедирам в случай като моя:ФЛ е наемодател на собствените си фирми,(сградата е на ФЛ), като в същото време ФЛ е самоосигуряващ се и ежемесечно внася ДОД.Редно ли е от единия джоб в другия само за да спази закона да си прехвърля средства от банковите сметки на фирмите си към бюджета,като се и самоосигурява?

Отговор

Атанас Цветанов август 18, 2011 в 19:34

По мое мнение няма друг вариант, ако искате да сте изрядни пред закона. Казусът Ви ми допадна и при следваща среща с НАП ще го дискутирам. При допълнителна информация ще информирам тук след седмица.

Отговор

Емета септември 1, 2011 в 14:55

относно питането ми със самоосигуряващо се лице (физическо)отдава сграда под наем на собствените си фирми.Бяхте любезен да отговорите и да се консултирате с нап.Някакви резултати?

Отговор

Атанас Цветанов септември 2, 2011 в 11:25

За съжаление, понякога НАП се бавят с отговорите … все още нямам такъв

Отговор

lili август 20, 2011 в 15:50

бих искала да попитам какво трябва да направи наемодател-физическо лице при сключен договор с наемател-физическо лице

Отговор

Атанас Цветанов август 24, 2011 в 21:47

Нищо! Само да си декларира доходите накрая на годината в годишната данъчна декларация.

Отговор

VLADIMIR септември 2, 2011 в 17:51

Здравейте г Цветанов . От миналата година август месец до сега имам 6 болнични ,шефът не ми е дал и стотинка за тиах . На ниякои колеги ги изплати в плик . На мене ми ги одържа защото имам да му давам пари .При условие че имам да взимам заплата и платен отпуск . Въпросът ми към Вас е ; Какво трябва да направия за да си взема полагаемите ми пари . С УВАЖЕНИЕ В.КАДИЙСКИ

Отговор

Атанас Цветанов септември 12, 2011 в 01:34

Здравейте!
Предполагам, че говорите за първите 3 дни от болничните, които се изплащат от работодателя.
Работодатялт Ви е длъжен да подаде болничните към НОИ. Съответно следва да включи сумата, която той дължи в месечните възнаграждения. Ако тази сума я виждате във фишовете си и Вие сте се разписал за нея във ведомостта за заплати, то не виждам нередност в случая.
За ситуацията със взимане-даването помежду си немога да взема отношение.
Проблем би било, ако болничните не са отразени във ведомостите за заплати и във фишовете и съответно не са представени пред НОИ. Тогава Ви съветвам да се обърнете към Инспекция по труда и НОИ за разясняване на ситуацията.

Отговор

Албена Кирилова септември 6, 2011 в 11:58

Здравейте!
Моя колежка излезе в болничен 6 дни.Първите 3 дни и бяха платени от работодателя,но следващите 3 се оказа,че са събота,неделя и понеделник.При запитване към НОИ и беше отговорено,че болничен през почивни и празнични дни не се заплаща?!
Вярно ли е това твърдение и ако не е към кого да се обърне за преразглеждане на случая?
Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева септември 6, 2011 в 19:12

Здравейте,
Така е – плаща се за работни дни.

Отговор

Албена Кирилова септември 8, 2011 в 20:24

Благодаря за отговора!
Но това означава,че ако човек се разболее и излезе в болничен през Коледно-Новогодишните празнични почивни дни,то той няма да получи заплата за това време,но няма да му бъде изплатен и болничен-така ли е?

Отговор

Атанас Цветанов септември 12, 2011 в 01:37

Вие не получавате заплата и за празничните дни. Уговореното в трудовият договор е за работните дни през календарния месец.
По тази причина, ако с разболеете през Коледно-Новогодишните празнични почивни дни, то няма да получите обезщетение от НОИ, но пък ще си получите заплатата в пълен размер, тъй като явно ще сте отработили целият месец.

Отговор

Ж.Нанчева септември 15, 2011 в 11:50

Г-н Цветанов,виждам че сте компетентен по много въпроси и , че сте така любезен да отговаряте на всички запитвания,за което ви отдавам чест.Искам да ви попитам има ли право работодател да прекрати трудов договор/ако още съм на изпитателен срок/,поради излизане в болнични.Второ ако ми го прекрати мога ли да се самоосигурявам и да ми продължи изплащането на обещетението, и в такъв случай как ще се определя размера на обещетението.Трето искам да попитам ако съм записана в бюрото по труда като безработна имам ли право на обещетение за болест.Незнам дали вие ще можете да ми отговорите,но ви благодаря все пак.

Отговор

Атанас Цветанов септември 19, 2011 в 02:32

Чл. 71, ал. 1 КТ предвижда, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Ако срокът за изпитване по трудовия договор е уговорен в полза на работодателя, той има право да го прекрати без предизвестие по всяко време до изтичане на изпитателния срок.

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 71, ал.1 КТ не е предвидено в чл. 333 КТ, който в ал. 4 урежда предварителната закрила при уволнение на работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск. Затова работникът не попада под тази закрила и може да бъде уволнен и по време на болничния отпуск.

След като се регистрирате на борсата няма да имате право на болнични, тъй като там сте осигурена само здравно. За да получавате болнични трябва да сте осигурена и за риска Общо заболяване и майчинство, което е присъщо предимно за осигурените по трудови договори.

Отговор

Rosana септември 19, 2011 в 10:02

Здравейте г-н Цветанов!
Бих искала да ви попитам, как да изчисля обезщетение при пенсиониране-две брутни заплати, сумата от щата и класа по 2, или от предходния месец-щата и класа делено на отработените дни, по дните в месеца на пенсиониране по две?

Отговор

Атанас Цветанов октомври 23, 2011 в 17:06

Обезщетение при пенсиониране .. по кой член и кой закон, кодекс .. ?

Отговор

iliana aleksieva октомври 19, 2011 в 09:59

Здравейте господин Цветанов,
искам и Вашето мнение, защото от доста време споря с моята лична лекарка, относно болничните за гледане на малко дете. Детето ми е на 4 години. Имах нужда от болнични, но тя отказа да ми издаде, защото съм “си изразходила лимита”. До тук имам 8 дни за мен, издадени от друг лекар-невролог, 23 за гледане на дете, издадени от нея – личния лекар-педиатър на дъщеря ми. В тези 23 дни влизат и 9 дни за варицела. Въпросът ми е всички ли болнични се смятат заедно в тези 40 или 60 дни, на които имам право през годината или има някакво разделение между тях. Благодаря Ви предварително.

Отговор

Атанас Цветанов октомври 25, 2011 в 01:52

Според чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА за медицинската експертиза “Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година”.
В алинея 2 се упоменава, че “след изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към лекарските консултативни комисии.”

Както е видно от описаното, 40 дни са определени за всяко осигурено лице, без да е посочено на какво основание е издаден болничния. Като цяло този въпрос не е в моята компетенция, но аз го тълкувам, че в тези 40 дни трябва да влизат всички болнични. Потърсете обаче и друго мнение.

Отговор

iliana aleksieva октомври 25, 2011 в 10:38

Благодаря Ви за отговора. Проблема е, че всеки го тълкува различно. Просто дупка в закона и НОИ решава за всеки различно какъв подход да приложи. За съжаление живеем наисина в абсурдистан.
Желая здраве и мотог усмивки

Отговор

Галя Вълчинова октомври 20, 2011 в 11:18

Здравейте г-н Цветанов!
Бих искала да ви попитам за следния казус: 1-ви болничен от 26.09.11-09.10.11 и продължение от 10.10.11 до 08.11.2011. Заплатите за м.09 се изплащат на 25.10.11. Кога следва да се представят болничните в НОИ?

Отговор

Атанас Цветанов октомври 23, 2011 в 17:09

НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Чл. 10. (1) Документите по чл. 3 – 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали след подаването на декларация-образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в следните срокове:

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Отговор

силвия октомври 29, 2011 в 15:57

Здравейте,
В момента съм бременна в 3месец и съм от 2 месец в болничен осигуряват ме на 1036лв от 1.08.2010г,а преди това на 400 лв. През този период съм била в болничен от 13.09.11 до 19.09.11г. Какъв ще е размера на болничния които трчбва да вземам всеки месец и после какво майчинство ще ми се полага. И др. ми въпрос е всеки месец с комисия ми се подновява болничния и така ще е докато родя ,при тези условия работодателя дължили ли ми всеки месец заплата за 3 дни или всичко след 1 болничен се поема от НОЙ независимо,че всеки месец ми се подновява болничния.

Отговор

Атанас Цветанов октомври 31, 2011 в 17:45

Дублирали сте си въпроса - отговорът тук

Отговор

Галя ноември 1, 2011 в 14:17

Здравейте.Интересува ме има ли разлика в изплащането на болничен за гледане на дете?Преди са се плащали по 100%,а сега как е?Както другите болнични ли е: първите три дни 70% от работодател и после на 80% от НОИ?!Благодаря предварително

Отговор

Атанас Цветанов ноември 12, 2011 в 20:12

Болничният се издава за “гледане на болен член от семейството”. Първите 3 дни са за работодател на 70 % от заплатата, а останалите дни са 80% от НОИ.

Отговор

Valev ноември 6, 2011 в 10:05

Здравейте господин Цветанов,
Бихте ли ми казали дали е задължително внасянето на авансов данък по тримесечия за доходите получени при упражняване на дентална дейност като свободна професия от самоосигуряващо се лице? Ако не е внесен данъкът има ли някакви санкции? Може ли да се внесе данъка до края на годината?

Отговор

Атанас Цветанов ноември 12, 2011 в 20:15

Защо смятате, че се внася на тримесечие? Самоосигуряващите се лица през годината само се осигуряват, а данъците се плащат след подаване на годишна данъчна декларация, която се подава след края на данъчната година.

Отговор

симеонова ноември 14, 2011 в 09:43

здравейте,
искам да попитам ако имам два първични болнични в един месец като между тях има само един ден, работодателя дължи ли първите 3 дни и за двата болнични т.е. 6 дни, и зависи ли това- този един ден дали е работен или неплатен отпуск.
Благодаря

Отговор

Камелия Илчева ноември 18, 2011 в 23:10

Здравейте,
Щом има прекъсване, двата болнични са отделни и работодателят изплаща по 3 работни дни за всеки.

Отговор

Iva ноември 16, 2011 в 11:35

Здравейте!
Моят въпрос е следният: работя във фирма, в която през събота и неделя се работи на 8 часов работен ден, а се почива главно през делничните дни. Имам болничен за петък, събота и неделя и работодателя освен че няма да ми плати събота и неделя ми каза, че трябва да ми вземе 2 от почивните дни до края на месеца, защото съм излизала на -16 работни часа и трябва да ги изработя. На мен това ми звучи абсурдно, но искам да питам и вас, дали наистина е така? Благодаря Ви предварително

Отговор

Камелия Илчева ноември 18, 2011 в 23:03

Здравейте,
Това са неправомерни действия от страна на работодателя Ви.
Дори и да иска да работите извън графика, тези часове (дни) ще бъдат извънреден труд, а не отработване, и трябва да се заплатят със съответното увеличение.

Отговор

Латинка ноември 16, 2011 в 17:22

Здравейте!
Имам следния въпрос: Собственик на ЕТ, самоосигуряващ се, се осигурява без право на болничен. Същият работи и на трудов договор в друга фирма. Същият в момента е в болнични. ЕТ-то трябва ли да представи болничния в НОИ или само фирмата, където има право на обезщетение. Четейки указанията, аз разбирам, че ЕТ само е длъжно да съхранява издадения болничен лист.
Благодаря Ви предварително!

Отговор

Камелия Илчева ноември 16, 2011 в 23:05

Здравейте,
Мога да Ви отговоря за самоосигуряващо лице, мисля че е аналогично.
Втори болничен няма защо да взимате, още повече че всички болнични се съхраняват в НОИ, а не във фирмите. Обезщетение ще се изплати по трудовия договор.
А като ЕТ ще трябва да си внесете всички осигуровки и за времето, когато сте били болна.

Отговор

Людмила гедргиева ноември 19, 2011 в 19:25

Искам да попитам в момента взимам член 9 и съм безработна.Дали ми се плащат здравните осигуровки.Благодаря!

Отговор

Атанас Цветанов ноември 21, 2011 в 10:57

Разбрах само, че сте безработна. Какво взимате, обаче не става ясно. Ако сте регистрирана в бюрото по труда и получавате обезщетение за безработица, то сте и здравно осигурена. Ако не това беше въпросът Ви – моля уточнете подробностите!

Отговор

slavena11 ноември 21, 2011 в 11:28

имам издаден болничен лист от 5-11.10 2011г.заплатата за 10 м. ми я изплащат днес 21.11.2011 г . във фиша ми пише -общо заболяване-5дни -84.68.пет работни дни обхваща болничнит ми . дължи ли ми обезщетение нои и в какъв срок траябва да си получа парите акоуе така .благодаря!

Отговор

Атанас Цветанов ноември 22, 2011 в 01:00

В периода има точно 5 работни дни. Първите 3 (5, 6 и 7- ми октомври) следва да се изплатят от работодателя, а другите 2 (10-ти и 11-ти) от НОИ. Защо обаче във фиша Ви пише 5 дни болнични, това трябва да питате счетоводителката Ви.

Отговор

Татяна Николова ноември 24, 2011 в 15:17

От 01.08.2011 г. съм саомоосигуряващо се лице с право на болнични. До тогава съм била в майчинство. Сега синът ми е болен и имам издаден болничен лист от 23.11.2011 до 28.11.2011 вкл. От КСО разбирам ,че в този случай няма дни за сметка на работодателя . Вярно ли е това ?

Отговор

Камелия Илчева ноември 24, 2011 в 22:40

Да, вярно е.

Отговор

Теофана Панева ноември 25, 2011 в 13:31

От 28.10.2011 започна втората одина на майчинството ми. Фирмата в която работя ще се закрие докато изтече втората одина майчинство. Бъпросът ми е, ако до октомври 2012 забременея, фирмата се закрие и започна работа в друга фирма,какво да направя, така че да не ми се прекъсне майчинството, за да мога за второто дете да получавам същото обвзщетение както за първото дете?

Отговор

Атанас Цветанов ноември 30, 2011 в 01:54

Няма шанс да получавате същото майчинство, освен ако не излезете в 45 дневен болничен преди раждането на второто дете преди да Ви е изтекло първото майчинство. В тази ситуация имате право на обезщетение в същите размери като за първото дете (чл.49, ал.2 КСО)

В противен случай второто майчинство ще се изчисли по стандартния начин и ще обхване втората година от първото майчинство, през която базата за изчисление ще е минимална работна заплата 240/270 лева.

Отговор

tobibobi ноември 28, 2011 в 20:24

колега навършва 63 год на 05,12,2011 г,работодателя ще му изплати 2 брутни заплати по чл 222 от КТ.Трябва ли да се внасят осигуровки върху тях и трябва ли да се описват в декларация 1 за м.12,2011г,аз мисля че в декларация1 трябва да се попълни ден на прекратяване на тр.договор-05,12,2011г и само 2 отработени дни-16 отработени часове и само осигурителен доход за двата отработени дни,без двете брутни заплати по чл 222, така ли е правилно да направя.Предварително благодаря ако ми отговорите.

Отговор

Атанас Цветанов ноември 30, 2011 в 01:49

Това е обезщетението е по чл. 222, ал. 3 от Кодекс на труда. За него не се правят осигурителни вноски:

НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Чл. 1
(8) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
7. обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2 и 3, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и 3 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);

Същото обаче е облагаем доход по реда на ЗДДФЛ. В чл. 13 от Закона не е посочено като изключение, по тази причина се дължи данък и следва да се декларира с Декларация образец 1.

Поправям се! Необлагаем доход е по реда на чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ и не следва да се подава в Д1:
Чл. 24.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
8. обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229 и 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 204, ал. 4 и чл. 252 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;

Отговор

Елена Костовва ноември 28, 2011 в 23:34

Наемател съм на търговски обект и съм ЕТ. Трябва ли авансово внесения данък да ми се приспадне от годишния наем.Посочете ми член от ЗДДФЛ с който да се обоснова пред наемодателя.

Отговор

Атанас Цветанов ноември 29, 2011 в 23:00

Има указание на Симеон Дянков за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем, точно описващо Вашият казус. Разгледайте го, има и примери.

Отговор

Ташко ноември 30, 2011 в 13:56

Здравейте, започвам конкретно. От 03.10.2011г. съм на работа по вр. договор във фирма. Преди това 1г.9м. бях на борсата и безработен, като съм се самоосигурявал здравно, ЗОС непрекъснат. От 25.11.2011 съм в болнични с продължеение, а следва ЛКК за следващ. Въпрос : имам ли право на обещетение за времена нетрудоспособност, от кой и до кога?

Отговор

Камелия Илчева декември 1, 2011 в 22:19

Здравейте,
За да имате право на обезщетение, трябва да сте осигурено лице и да имате осигурителен стаж изобщо 6 месеца.
Първите 3 дни се изплащат от работодателя (70% от месечното възнаграждение) – 25, 28 и 29.11. От 30.11, до края на болничните обезщетението ще Ви се изплаща от НОИ. Тъй като те са продължения, няма да има нови 3 дни от работодателя.

Отговор

Ташко декември 9, 2011 в 15:13

Здравейте,Г-жа Илчева, въпрос към Вашия отговор: Как да разбирам израза “изобщо 6м. осигурителен стаж”? Значи ли, че като имам ОС над 30г., а през послените 2г. съм 4м. на борсата с обещетение и 1г.5м./ до м.10.2011г./ съм се самоосигурявал здравно, имам право на обещетение за времена нетрудоспособност от фирмата, в която съм на вр. договор и НОИ ?

Отговор

Камелия Илчева декември 11, 2011 в 22:21

Здравейте,
Стига договорът Ви да е трудов, а не граждански, ще получите обезщетение.
(доколкото разбрах от въпроса Ви, имате трудов договор по чл.68 от Кодекса на труда)

Отговор

Цветелина Иванова декември 5, 2011 в 12:12

Здравейте!
Аз съм самоосигуряващо се лице (ЕТ). През тази календарна година съм ползвала 36 календарни дни болнични поради причина 1 – общо заболяване, от които 22 са от ЛКК и още 27 дни по причина 26 – за гледане на болно дете до 18 години. От РУСО ми връщат последния болничен по причина 26 (чийто дни включвам в посочените по-горе 27) с посочено основание, че “сумата на еднолчино издадените БЛ в една календарна година надвишава 40 дни”.
Нямам ли право на 40 календарни дни (без ЛКК) за мое заболяване и на 40 календарни дни (без ЛКК) за гледане на болно дете?

Отговор

Атанас Цветанов декември 13, 2011 в 00:18

Здравейте! Първо ще кажа, че в тази област не съм специалист. Но ако трябва да тълкувам закона, то по мое мнение ще имате право само (общо) на 40 дни болнични (без ЛКК). В Наредба за медицинската експертиза, чл. 13, ал. 1 се казва, че “Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година”.

И макар болничният да се ползва за гледане на болен член от семейството, то той се дава на Вас. Т.е. законът не се интересува от основанието, поради което излизате в болничен, а само следи броя дни в болнични на всеки осигурен. По тази причина може би РУСО имат основание да Ви откажат болничните.

За всеки случай потърсете и друго мнение.

Отговор

R.Hadzhieva декември 10, 2011 в 13:23

Здравейте!Работих на два паралелни безсрочни трудови договора-основен/на 8ч./ и втори/на 4 ч./. Прекратих основния договор по”взаимно съгласие” и продължих да работя само на втория договор на 4 ч. Разболях се 15 дни след прекратяването на договора.На какво обезщетение имам право? Защо ми отказват обезщетение по прекратения договор-коректно съм осигурявана и от двамата си работодатели за всичко?

Отговор

Атанас Цветанов декември 13, 2011 в 00:36

Здравейте! Не виждам причина да представяте болничен на първия работодател. Достатъчно е да подадете болничен през втория работодател. Обезщетението, което ще Ви изплатят от НОИ ще е изчислено на база осигурителните доходи и от двата работодателя.

Отговор

Марияна Кирилова декември 12, 2011 в 12:59

Здравейте!На 15 11 2011г. подадох молба за напускане.До 15 12 2011г. ми изтича предизвестието.Сега съм в отпуск,защото имам да ползвам 6 дни,но се разболях и ми дадоха болничен 11 дни.Този болничен прекъсва ли ми отпуската и удължава ли ми предизвестието,защото работодателят ми каза,че на 15 12 2011г трябва да се ява да подпиша прекратяване на трудовия ми договор.И ако е така къде трябва да предам следващия болничен лист защото ще ме оперират.

Отговор

Камелия Илчева декември 12, 2011 в 20:49

Здравейте,
Болничният ще прекъсне отпуска и съответно работодателят трябва да Ви изплати обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 ал.1 от Кодекса на труда. Предизвестието не се продължава – ще Ви прекратят от 15,12,2011г.
Според чл.42 ал.2 от Кодекса за социално осигуряване “Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни”. Т.е. обезщетение ще Ви се изплаща до 13.01.2012г. Болничните ги предавайте на работодателя, който има 5 дневен срок, за да ги представи в НОИ. По времето, когато ще получавате това обезщетение, нямате право на обезщетение за безработица.

Отговор

гошко декември 12, 2011 в 14:56

здравейте
от август 2011г. работя в една фирма ноември се разболях и бях почти цял месец болничен , от 2 декември съм пак на работа, работодателя миме осигурява на пълната ми заплата интересуваме имам ли право да ми изплатят болничния и в какъв срок се изплащат

Отговор

Камелия Илчева декември 12, 2011 в 22:26

Здравейте,
Право на болничен ще имате ако имате 6 месеца осигурителен стаж до момента. Първите три дни са за сметка на работодателя – 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от среднодневното уговорено възнаграждение. Следващите дни са за сметка на ДОО – 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Обезщетение се изплаща за работни дни.
Работодателят ще представи в НОИ болничния до 2 дни след изплащане на заплатите. До 15 работни дни от предаването на болничния в НОИ ще Ви преведат обезщетението.

Отговор

Гошко декември 13, 2011 в 12:25

здравейте
Камелия Илчева искате да кажете че ако не съм работил 6 месеца в дадената фирма нямам право на болничен ли ?

Отговор

Камелия Илчева декември 13, 2011 в 23:05

Напротив – осигурителният стаж е до момента – независимо кога и при колко работодателя е придобит.. Може преди 5 години да сте работили някъде за 10 месеца на пълен работен ден напр. после да не сте до сегашната си работа – пак ще имате право на обезщетение.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: