Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Новата бланка “Сметка за изплатени суми” за 2011 година

by Атанас Цветанов on януари 6, 2011

Утвърден е новият образец на Сметка за изплатени суми.

Новото в Сметка за изплатени суми е
1. Във втори ред Нормативно признати разходи за дейността е добавена нова 10 процентна ставка. Новата ставка е във връзка с доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Както вчера писах в тази тема, авансовия данък от наеми се удържа от платците на дохода, когато това са предприятия или самоосигуряващи се лица. В този случай се издава Сметка за изплатени суми без да се попълват точките 5 и 6.

2. В точка 6 са добавени 2 нови подточки:
6.1. Фондове на ДОО
а) фонд “Пенсии”
б) фонд “Общо заболяване и майчинство”
в) фонд “Безработица”
6.2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд
6.3. Здравно осигуряване

Фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” се попълват само от специализантите*, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето.
За целта, в частта за попълване от физическото лице е добавена нова 4-та точка с текст:
“4. Специализант съм и получавам възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето”

Не съм очаквал да направят промени в точка “6.3. Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)”. Както по-рано писах в тази тема, в Сметка за изплатени суми не са обхванати всички осигурителни случаи.


* Част от промените в “Служебна бележка” са във връзка с хаоса, който цареше около трудовите правоотношения и осигуряването на специализиращите лекари. На практика досега държавата е изплащала пари по сметките на специализантите без никакво правно основание. Съответно за тези суми не са удържани никакви осигуровки и данъци и по този начин тези лица доброзорно преминаваха към сивата икономика. Освен това специализантите нямаха право на обезщетения за болест и майчинство.
Във връзка с промени в КСО в сила от 31.07.2010 г. специализантите са включени в кръга на осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това е регламентирано в чл.4, ал.1, т.9 на кодекса. Интересно е защо за тези лица се попълва Сметка за изплатени суми, след като тези правоотношения трябва да се тълкуват като трудови?

{ 4 comments… read them below or add one }

nanco януари 18, 2011 в 09:14

Здравейте ,
Моля да ми кажете как трябва да попълня Декларация 1 при неплатен отпуск , който не се зачита за осигурителен стаж . Лицето е назначено на трудов договор . В началото на годината е ползвало 30 дни неплатен , който се зачита за осиг.стаж . и от 01.09.2010 год иска да ползва 4 месеца неплатен отпуск : т. 12 -Вид осигурен ?.. /01 или 28 или някой друг код /; как трябва да се подпълнят т. 14 , 15 .16 от декл.1

Отговор

Атанас Цветанов януари 18, 2011 в 13:19

1. Вид осигурен 28
2. точка 14 – денят от който е излязал в неплатен отпуск непризнат за трудов стаж, ако този ден е от месеца, за който се отнася декларацията
3. точка 15 – денят от който е прекратено осигуряването за неплатен отпуск непризнат за трудов стаж, ако този ден е от месеца, за който се отнася декларацията
4. точка 16 не се попълва

Отговор

Maya януари 18, 2011 в 13:51

Здравейте!
Бях писала преди време за моя случай,искам сега да помоля ако е удобно да ми изчислите обезщетението,което ще получавам за болничния по майчинство.
Значи термина ми е на 05.05.2011-при мен нещата стоят така,че за първите 16 месеца обезщетението ще е на база минимална работна заплата-240лв.,т.к. съм самоосигуряващо се лице и не съм внасяла за тези месеци ОЗМ,а последните два,които са ми януари и февруари-2011 ще съм на високия процент,т.е. тогава съм на 420лв.
Благодаря предварително!

Отговор

Емануил февруари 1, 2011 в 12:48

Наемодател съм на апартамент като физическо лице, наемател е фирма. Осигурявам
се чрез собствена фирма ЕООД. Трябва ли наемателят да издава сметка за изплатени суми /в карето под Образеца – ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА?
Аз дължа ли допълнителни осигуровки върху наема?

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: