Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Нови срокове за корекция и заличаване на данни по декларация образец № 1

by Атанас Цветанов on януари 18, 2011

В днешният брой (6/18.01.2011 г.) на държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8. Основна промяна в наредбата е промяната на срока за корекция и заличаване на данни по декларация образец № 1. Новият срок вече е до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт (НОИ). Промяната е описана в чл. 3, ал.5 от Наредбата.

В сила от 1 януари 2011 година НОИ ще има право да заличава данни, като подава декларация образец № 1, когато е влязло в сила задължително  предписание за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1. За осигурители с прекратена дейност, когато се установят несъответствия между документите, Националният осигурителен институт ще заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1. Това е постановено в новосъздадените алинеи 10 и 11 към чл. 3 от Наредбата.

Направена е и друга важна промяна при попълване на декларация образец № 1. В точки 8,9,10 и 11 от декларацията се попълват ПК, Област, Населено място и Адрес по местоживеене на лицето. С промяната в Наредбата, следва тези данни да се попълват служебно от Националната агенция за приходите.

В преходните и заключителни разпоредби се напомня, че за 2011 година данните за фонд ГВРС не се попълват. Това са данните в точки 12.4 и 30 от декларация образец № 1.

Всички промени от Наредбата може да прегледате тук.

{ 1 comment… read it below or add one }

Владимир януари 18, 2011 в 22:52

Добре де, а при какви случаи инспекторът ще може да откаже корекция или заличаване на образец 1, което се прави с молба след срока?

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: