Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Безплатна годишна винетка за хората с намалена трудоспособност

by Атанас Цветанов on януари 20, 2011

Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Това гласи чл.2, ал.1 на Наредба за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища.

За ползване на това право, в дирекция “Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес се подават следните документи:

- Молба декларация
- копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
- копие на пълномощното по ал. 2;
- копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност”
- лична карта или личен паспорт

Наредбата, както и приложената към нея молба декларация може да разгледате тук.

{ 8 comments… read them below or add one }

Georgi декември 9, 2011 в 20:05

Имам инвалидност 60%.От службата на 5 софийски район искат гражданската отговорност да е платена напълно за следващата година,зада ми издадът годишна винетка за МПС.
Уважаеми,така ли вече е условието?

Отговор

Атанас Цветанов декември 23, 2011 в 00:29

Този казус е уреден с “НАРЕДБА № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища” (ама че дълго име ..).
Условията и реда за получаване на безплатни винетки са описани в глава 2 от Наредбата.
Та в чл. 2, ал. 4, т. 3 е написано, че трябва да имате сключена гражданска отговорност с едногодишен срок за да получите безплатна винетка:
“3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка “Гражданска отговорност” с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата”.

Отговор

Пламен януари 28, 2013 в 20:41

Майка ми е със 74% инвалидност. Вдовица е и живее при мен ,адресната и регистрация е същата като моята. Имам един автомобил който се води на мое име. Мога ли да ползвам правото на безплатна винетка от името на майка ми? Благодаря Ви.

Отговор

Камелия Илчева януари 28, 2013 в 21:52

Автомобилът трябва да е на майка ви – ” лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил.”

Отговор

Виолета Владимирова януари 29, 2013 в 13:35

Здравейте! Имам дете с 60 % инвалидност на 12 год. Аз и съпругът ми нямаме кола на наше име. Имам по-голяма дъщеря на която е писана семейната кола – 18 год. Мога ли да ползвам винетка?

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 22:48

Здравейте,
“лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование”. Проверете в Дирекция “Социално подпомагане” на АСП по постоянен адрес.

Отговор

Пламен януари 29, 2013 в 15:43

Тя е на 75 г. вече Тепърва ли да й купувам кола на нейно име ? А и нямам тази възможност. Автомобилът ми е семейна собственост ,а с майка ми сме в едно домакинство. Що за измислена наредба. Наистина ли няма начин да се вземе винетка при този случай когато колата е на мое име?

Отговор

Камелия Илчева януари 29, 2013 в 22:32

Поне по тази наредба това са условията. Ако намерите начин – кажете, и моята майка е с Ер на ТЕЛК над 50%.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: