Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Плащането на данъци и осигурителни вноски само по банков път

by Атанас Цветанов on януари 21, 2011

На 10 февруари 2011 г. изтича срокът, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5% данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите. Отстъпката се ползва ако данъка се внесе по сметките на НАП до 10 февруари.

Плащането на задълженията става по банков път, по интернет или с пощенски запис за плащане към бюджета. Допълнително в офисите на Национална агенция за приходите са разкрити банкови гишета, които обслужват граждани и фирмите. При плащане на данък върху доходите от физическо лице от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на Териториалните Дирекции на НАП, като за физическите лица това са дирекциите по постоянен адрес. Кодът за вид плащане, който се посочва в преводното нареждане е 111213. По този код се превежда данък върху доходите на физически лица – свободни професии, граждански договори, наеми и др.  Задължително се посочва входящ номер на данъчната декларация, както и периодът, за който се отнася плащането.

Плащането на данъци по интернет изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет страницата на НАП.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: