Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

КНСБ предлага създаване на Национален борд за устойчиво развитие

by Атанас Цветанов on февруари 20, 2011

Конфедерация на независимите синдикати в България предлага създаването на Национален борд за устойчиво развитие, който да подпомага развитието на националната икономика в периода на възстановяване след световната икономическа и финансова криза. Това се съобщава от пресцентъра на КНСБ.

За синдикатът седем са водещите цели за страната – достигане на 76 на сто заетост при хората на възраст между 20 и 64 години; намаление с 11 на сто на децата, напускащи училище; редуциране на бедните лица с 260 хиляди души; повишаване относителния дял на завършилите висше образование във възрастовата граница 30-34 г.; повишаване на дела от брутния вътрешен продукт за иновации до 1,5 на сто; достигане на 16 на сто възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление; повишаване на енергийната ефективност с 25 процента.

Според анализът на КНСБ, с изпълнението на антикризисния пакет от март 2010 г. не е постигнат очаквания резултат. Очевидна е необходимостта от широкомащабни и радикални действия, залагащи на връзката между икономически растеж, трудов пазар, доходи на населението и системи за социална сигурност.

КНСБ счита за приоритетни следните направления на действие: провеждане на активна политика по доходите, гарантираща нарастване на жизнения стандарт на населението, което включва актуализиране размера на минималната работна заплата до 290 лв. още от 1 юли 2011 г.; увеличаване на възнагражденията в частния сектор със 7-8 на сто; повишаването на заплатите в бюджетния сектор.

От синдикатът считат за целесъобразно Националният борд за устойчиво развитие да бъде изграден към Министър-председателя и да включва представители на изпълнителната и законодателната власт, на работодателските организации, на организациите на работниците и служителите, на асоциациите, фондациите и НПО в областта на устойчивото развитие и околната среда.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: