Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

90 на сто от автоинструкторите крият доходите си

by Атанас Цветанов on февруари 28, 2011

Приблизително 90 процента от проверените от НАП автоинструктори укриват повече от половината от доходите си. Това е установено при проверки на фирми и физически лица, които предлагат шофьорски курсове в София. Най-честите нарушения са, че проверяваните не записват всички курсисти, преминали обучението или не е осчетоводена пълната цена на шофьорския курс.

В един от фрапиращите случаи при проверка на автошкола служители на НАП успели да изземат доказателства за утвърдени ценоразписи от управителя по години, в резултат на което ревизорите доказали, че фирмата е укрила около 90 на сто от печалбата си и не е платила полагащия се корпоративен данък.

През 2011 година стартират проверки и ревизии на автошколи и инструктори, предлагащи шофьроски курсове в цялата страна. Приходната администрация е поискала също и информация от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за актуалните данни за лицата, притежаващи разрешение за извършване на обучения на кандидат-водачи на моторни превозни средства, данни за превозните средства, с които се провеждат обученията, данни за кандидатите, които са се явили на изпит пред контролните органи. По този начин от НАП ще могат да направят съпоставка между данните, които инструкторите предоставят на ревизорите при поискване и реалния брой курсисти, които са обучили.

Анализ на риска на приходната агенция сочи, че при 88% от всички фирми и физически лица, предоставящи услуги за обучение на кандидат-шофьори, има риск от укриване на приходи, а средната щета за бюджета от това е 3 074 000 лева годишно.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: