Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

183 хиляди осигурени промениха пенсионната си компания

by Атанас Цветанов on март 3, 2011

Общо 183 хиляди осигурени лица са сменили пенсионната си компания през 2010 година, показва статистика на Комисия за финансов надзор. Относителният дял на осигурените лица, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 5,28 на сто, в професионалните – 5,50 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 2,07 на сто.

Размерът на прехвърлените средства общо е 182 842 000 лева , в това число 135 706 000 лева в универсални пенсионни фондове, 30 882 000 в професионалните, 16 255 000 в доброволните фондове и нараства със 106.83 на сто в сравнение с 2009 година.

Общо 54 440 заявления за смяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг са подадени през четвъртото тримесечие на 2010 година. От тях 46 714 са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като сумата на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 47.4 млн. лева.

Най-привлекателни от компаниите са били “Съгласие” и “Доверие“, които са привлекли съответно над 9 хиляди и 1715 осигурени лица. С най-голям отлив на осигурени лица са доброволните фондове “Алианц България” и “ЦКБ-Сила“, като клиентите им са намаляли съответно с приблизително 10 хил. и 1358 души.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: