Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Осигурителният доход намалява през януари

by Атанас Цветанов on март 23, 2011

Национален осигурителен институт

Средноосигурителният доход през януари е 579.57 лева. Това обяви Националният осигурителен институт (НОИ) на интернет страницата си.

Спрямо декември 2010 се наблюдава понижение на средния осигурителен доход с над 33 лева. Това е обусловено от ежегодното изплащане на допълнителни възнаграждения (бонуси) и 13-ти заплати през последния месец от годината, което изкуствено завишава осигурителния доход. Най-голямо подобно понижение за последните 5 години се наблюдава в началото на 2009 година, когато разликата достига почти 48 лева.

Средният месечен осигурителен доход за периода февруари 2010 – януари 2011 година е 572.03 лева. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през февруари 2011 година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: