Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии

by Атанас Цветанов on март 27, 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 година допълва таблицата с минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Законопроектът е постъпил в Народното събрание на 21 март 2011 година и е внесен от представители на водещата политическа партия ГЕРБ.

В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година се добавят 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности:

Измененят се и някои от съществуващите минимални прагове:
1. В ред 69 се добавя уточнение след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА”, като се добавя текста „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”.
2. В ред 70 след думата „болници” се добавя „(без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”.
3. В ред 77 след думите „с нестопанска цел” се добавя „(без енорийски свещеник)”.

Основните мотиви за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване са възникналите проблеми при прилагането на минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 година за медицинските сестри, лаборантите и други наети лица.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите – 2011 година редица длъжности, в съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ, преминават в по-висок клас, което води съответно и до по-висок минимален осигурителен доход. Това обстоятелство в някои случаи не е било отчетено при договарянето на минималния осигурителен доход за 2011 година.

За икономическите дейности, в които са констатирани проблеми, породени от преминаването в по-горен клас вече е постигнато споразумение между социалните партньори в сферата на здравеопазването за определянето на по-нисък минимален осигурителен доход за лицата, при които е установено значително несъответствие между получаваните от тях трудови възнаграждения и минималния осигурителен доход, върху които следва да бъдат осигурявани.

Приети са и някои предложения на Българската православна църква.

Предлага се законопроекта да влезе в сила от 1 януари 2011 година.

{ 1 comment… read it below or add one }

Desislava март 27, 2011 в 22:12

Браво, поредната недомослица- как ще влезе в сила от 01.01.2011?????? Лудницата ще е пълна пак!

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: