Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Омбудсманът ще дискутира тема за трудовите права и работното време

by Атанас Цветанов on март 27, 2011

В понеделник (28.03.2011 г.) от 10 часа в „Сити Хотел София” институцията на омбудсмана, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт”, организира дискусия на тема „Трудовите права и работното време. Регулиране, организиране, заплащане”.

Омбудсманът на Република България Константин Пенчев пое ангажимента за провеждането на този форум по време на среща с представители на няколко синдикални федерации от КТ „Подкрепа”, на която бяха представени проблеми, свързани с работното време и засягащи не малка част от работещите хора в България.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени различни аспекти на работното време – регулиране, организация, отчитане, документиране, заплащане, информираност на работещите и на техните представители за отработеното време, работа в нормативно определените граници, с оглед съхраняване на работоспособността, добри и лоши практики.

Целта е очертаване на насоките за решаване на съществуващите проблеми, с оглед гарантиране правото на гражданите на благоприятни условия на труд, при отчитане на правото на работодателите на разпределение на работното време.

За участие във форума са поканени представители на Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, Националния център по опазване на общественото здраве, синдикални и работодателски организации, представители на науката и неправителствени организации, експерти.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: