Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Срокът за подаване на годишната декларация за условия на труд е до 30 април.

by Атанас Цветанов on март 29, 2011

Работодателите подават в срок до 30 април декларации за условията на труд във фирмите през 2010 година. Това напомни в понеделник пресцентъра на Главна инспекция по труда.

Декларация подават всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица, които не са подали декларация през 2009 година, както и тези, които са променили условията на труд през 2010 година. Предприятията, в които условията на труд през 2010 година не са се променили спрямо предходната година подават само уведомления.

Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с наименованието, седалището и адреса на управление на предприятието, на основната и спомагателната му дейност, поделенията, големината на предприятието, работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята, опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността, необходимостта от използването на лични предпазни средства, работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: