Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Смисълът от “Консултативен съвет за борба с осигурителните измами”

by Атанас Цветанов on април 4, 2011

Последните седмици управителят на НОИ направи няколко предложения за промени в нормативната уредба, с които да се затегне контрола при изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. По тази причина към социалния министър Тотю Младенов дори ще бъде създаден Консултативен съвет за борба с осигурителните измами.

Какво обаче изисква тези промени? В момента законодателство позволява да се получават обезщетения и при дължими осигурителни вноски, което според Митрева “отваря вратичка за осигурителни измами“.

На среща на представители на НАП, НОИ и ГИТ, Митрева разказа за случаи, при които фирми наемат фиктивно служители и бременни. Те регистрирали договорите им в НАП със задна дата и на хартия декларирали, че им дават заплати около 2000 лв. Скоро след наемането им служителите се разболявали или излизали в майчинство, при което от НОИ започвали да им изплащат големи обезщетения.

Доколко обаче тези твърдения са верни, а мерките навременни? Нека разгледаме законодателството по-подробно.

В тридневен срок работодателите следва да уведомят НАП за сключване на трудов договор (ТД). Това е установено в чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. След изтичане на посоченият срок, регистрацията става само с решение на съответната дирекция “Инспекция по труда”. Последното е в сила от началото на 2011 година и е регламентирано в чл. 4, ал. 6 от наредбата. Следва да обърна внимание, че за подобно нарушение на трудовото законодателство работодателят носи отговорност по чл. 414 от Кодекс на труда, където глобите варират от 1500 до 30 000 лева. Предвид солените глоби и в момент на криза, логично никой работодател не би си позволил да регистрира договори “със задна дата”.

Тук е мястото да уточним и как се изчисляват обезщетения за временна неработоспособност при дължими осигурителни вноски. Нормално обезщетението се изчислява, като среднодневният доход за периода от 12, а при бременност и раждане – от 18 календарни месеца се сравни със среднодневният нетен доход и се избере по-малкото от двете. В случаят, в който възнаграждението не е начислено (т.е. работодателят не е внесъл в бюджета осигурителни вноски за даден период) нетното възнаграждение е минималният месечен осигурителен доход или минималната месечна работна заплата за страната. Това е установено в чл. 17, ал. 1 от НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Допълнително правя препратка към чл. 7., ал. 1, 2 и 3 от Кодекс за социално осигуряване, където е разпоредено, че в края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, осигурителят поема цялата осигурителна тежест, независимо от факта дали възнагражденията не са начислени, са начислени или са изплатени. С последните две разпоредби силно се ограничава възможността от източване на бюджета на НОИ без за това да са внесени осигурителни вноски.

Изводите дотук са, че неуредици в закона няма и ако има източване на бюджета, то по-скоро е небрежно отношение на проверяващите институции. Възниква въпросът каква ще е ролята на “Консултативен съвет за борба с осигурителните измами” и дали това няма да е поредната бюрокрация, стоварена на плещите на данъкоплатеца?


Във връзка с темата ви припомняме известни случаи на “осребряване на отпуски” или така нареченото “законно източване на бюджета”:
- Управителят на НОИ Христина Митрева е получила обезщетение за неизползвани 225 дни платен годишен отпуск в размер на 31 265 лв. Тя използвала случая да се пенсионира и отново да бъде назначена.
- Общо 21 134 лв. са получили като обезщетение за стари отпуски заместниците на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Ден след встъпването си в длъжност през 2009 тя ги уволнила за един ден, а на следващия ги преназначила. Получилите обезщетение са:
- кметът Минко Герджиков получил обезщетение за 36 дни
- Юлия Ненкова – за 44 дни
- Мария Бояджийска – за 35 дни
- Ирина Савина – за 56 дни
- Албена Атанасова – за 54 дни.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: