Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Доходите на земеделските производители се облагат като тези на едноличните търговци

by Атанас Цветанов on април 7, 2011

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които доходите от стопанска дейност на земеделските производители и тютюнопроизводители да се облагат като тези на едноличните търговци – на основата на финансов резултат. Новият ред на облагане ще се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани по ДДС, и по избор за доходите на останалите земеделски производители. С тази промяна в закона се дава възможност на земеделските производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи.

По-ниски минимални осигурителни прагове за медицинските сестри и енорийските свещеници прие на второ четене парламентът с промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 година , внесени от депутати от ГЕРБ. От следващия месец осигуровките на сестрите, акушерките и лаборантите се връщат на нивата от миналата година – между 500 и 580 лева. Причината за внасяне на измененията са проблемите, възникнали след влизането в сила на новия класификатор на професиите и длъжностите, според който редица длъжности преминават към по-висок клас и съответно това води и до по-висок осигурителен доход. В тази група са медицинските сестри, които трябваше да се осигуряват върху доходи от 820 лева, както се осигуряват и лекарите, при положение че средната заплата на сестрите е около 460 лева. Минималните осигурителни прагове за старшите и главните сестри пък са от 1100 лева, колкото е и за ръководител на болница, а заплащането им в същото време е около 500 лева, обясниха при първото четене вносителите. Същите са и съображенията за промяна в осигурителния праг за енорийските свещеници от 540 на 307 лева. Това засяга около 1000 духовници. Промените влизат в сила от 1 април тази година, а не както беше предвидено в законопроекта – от 1 януари 2011 година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: