Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Самоосигуряващите се лица подават декларация образец 6 до 2 май

by Атанас Цветанов on април 22, 2011

Самоосигуряващите се лица подават еднократно декларация образец №6 в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 2 май 2011 година.

В декларацията се посочват данни за дължимите осигурителни вноски за 2010-та година. Когато с данъчната декларация за 2010 година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през 2005 – 2009 година, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща декларация за осигурителния доход за съответната година.

При попълване на декларацията за самоосигуряващите се лица се съобразяват следните специфики:

 1. В поле Код на осигурителя – ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
 2. В поле Наименование на осигурителя – име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
 3. В полето месец и година – съответно 13 и 2010
 4. НЕ се попълват полетата:
 • Вид плащане;
 • Дължими вноски за учителски пенсионен фонд;
 • Дължими вноски за ДЗПО – Професионален пенсионен фонд;
 • Дължими вноски за ГВРС;
 • Авансово удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ;
 • Авансово удържан данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;
 • Дата на изплащане/начисляване

Примерна декларация образец №6

Справка:
НАРЕДБА № Н-8, чл. 3, ал. 3, т. 2
КСО, чл. 6, ал. 8
Приложение №4 към към чл. 2, ал. 2 от НАРЕДБА № Н-8

{ 2 comments… read them below or add one }

Nikity май 30, 2011 в 13:47

MNogo hubaw i polezen primer! Ako ima6e i sy6tata kartinka s popylnena primerna Deklaraciq Obrazec N:1, za samoosigurqwa6t se na minimalen osiguritelen dohod… Mnogo hora sa taka, a instrukciite za popylvane sa… hm!

Отговор

Ed януари 25, 2013 в 12:06

В София на Пиротска 45 има осигурителна каса, където мисля за 25 лева на месец те правят всичко. При тях се внасят дължимите осигурителни и здравни вноски, а те правят останалото – оформят и представят в НОИ документите за изплащане на парични обезщетения и помощи; представят в НАП данните за внесените вноски; оформят и съхраняват осигурителните книжки; подават документите за пенсиониране.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: