Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Попълване на данъчна декларация от лицата без работодател към края на 2010 година

by Атанас Цветанов on април 30, 2011

Както още миналият месец ви информирахме, всеки без работодател към края на 2010 година подава декларация за облагане на доходите най-късно до 2 май.

Подаването на декларациите става в офисите на НАП, по интернет, при наличие на електронен подпис и в определени пощенски клонове в цялата страна. Пощите в София и в по-големите градове ще приемат данъчни декларации и в неделя до 13 часа. В понеделник гишетата ще са отворени, докато има чакащи, съобщават от „Български пощи”.

Документите

Лицата попълват Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. Това е образец 2001, който може да намерите и на страницата на приходната агенция.

Неразделна част от годишната данъчна декларация е Приложение 1 за доходите от трудови правоотношения.

Приложение 1 се попълва с данните, посочени в Служебна бележка, издавана от съответния работодател.

Данъкът се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на физическото лице. Ако до 2 май дължимият данък не е преведен по сметка на данъчните, върху сумата започват да текат наказателни лихви. Когато при годишното изравняване се получи данък за възстановяване, в данъчната декларация следва да се посочи лична банкова сметка, по която НАП да преведе сумата.

Лица, които не подадат в срок данъчна декларация, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лева. За справка чл. 80 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: