Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

И докторантките ще получават еднократна помощ от 2880 лева.

by Атанас Цветанов on юни 22, 2011

Докторантките да получават еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на детето е промяна, заложена вчера в проектозакон за допълнение на Закона за семейни помощи за деца.

С промяната в закона се цели да се постигне по-висока степен на справедливост чрез изравняване на правата на майките-студентки и майките докторантки по отношение на еднократните помощи за отглеждане на дете. Освен това докторантките няма да бъдат поставени пред избора раждане и отглеждане на дете или научна кариера, като взаимно изключващи се алтернативи.

Включването на майките докторантки в обхвата на еднократните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година на детето няма да се отрази съществено върху държавния бюджет и няма необходимост от допълнителни средства за реализирането на тази мярка. Основание за това е малкият брой докторанти и тяхната полова структура.

За учебната 2010/2011 година общият брой на докторантите в редовна форма на обучение е 1 964, от които 1 056 са жени. Същевременно в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени средства за изплащане на еднократни помощи за отглеждане на дете от майка-студентка в размер на 2 880 лв. за 2 000 лица.

Разширяването на обхвата на тази мярка ще се реализира за сметка на утвърдените средства, а при необходимост чрез вътрешно компенсирани промени в бюджета за социални помощи за деца.

{ 5 comments… read them below or add one }

Димитрина Пандурова октомври 18, 2012 в 15:46

Здравейте,
кандидатствах за магистър сега през месец октомври, приета съм, платено, което е 710 лв. на семестър. От 23 октомври мога да се запиша като студент Въпросът ми е имам ли право на тази еднократна помощ от 2880 лв., при положение, че синът ми на 25 октомври навършва 6 месеца? За мен е изключително важно, защото сумата е твърде висока и не мога да си позволя – т.е. – ако се запиша ще взема парите назаем с идеята после да ги върна, в случай, че ми отпуснат помощта?!?
Благодаря Ви предварително за отговора!

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 20:53

Здравейте,
Правото за получаване на еднократната помощ за отглеждане на дете до една година от майка студентка, учеща в редовна форма на обучение, възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение. Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането й започва от месеца на подаване на молбата.
Според мен имате право, но проверете и в Дирекциите “Социално подпомагане”.

Отговор

Димитрина октомври 25, 2012 в 15:32

Благодаря Ви за отделенето време и отговор! Днес подадох документите, от “Социалните” ми отговориха, че до месец ще ме уведомят дали съм одобрена!

Отговор

Камелия Илчева октомври 25, 2012 в 22:23

Моля! Надявам се да се похвалите!

Отговор

Деница Маринова ноември 20, 2012 в 14:11

Здравейте, интересуваме дали вече е в сила промяната в закона, т.е. майките докторантки в редовна форма, имат ли право на еднократна помощ? Ако не, очаква ли се от януари 2013г. да е в сила (терминът ми е края на януари)? Също така, какво се разбира под твърдението, че няма да се налага майките докторантки да избират между отглеждане на дете и кариера? Има ли възможност да не се прекъсва 3 годишния срок на редовна докторантура, докато майката отглежда своето дете?
Благодаря Ви предварително!

Отговор

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: