Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Удължава се срокът, за който организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават за представителни

by Атанас Цветанов on юли 3, 2011

Предстои трета поредна за 2011 година промяна в Кодекс на труда. Промените са във връзка с необходимостта да бъде удължен срокът, за който организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет. Това гласи Законопроект за изменение на Кодекса на труда постъпил в Народното събрание на 30 юни 2011 година.

С решения на Министерския съвет от 14 декември 2007 г. за представителни организации на работниците и служителите на национално равнище са признати Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа”, а за представителни организации на работодателите – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Съюза за стопанска инициатива, Българската търговско-промишлена палата, Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане” и Българската стопанска камара, за срок от 4 години.

Съгласно чл. 36, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда (КТ), веднъж на 4 години Министерският съвет провежда процедура за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище, като председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество обявява в „Държавен вестник” начало на процедура за признаване на представителност 6 месеца преди изтичането на срока, за който организациите са признати за представителни.

На 8 юни 2011 година Министерският съвет реши срокът на представителността, регламентиран в чл. 36, ал. 1 от КТ, да бъде увеличен от 4 на 5 години, за да може през този период да се проведат необходимите обсъждания в посока уеднаквяване на предложенията за промяна в критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище.

На 23 юни 2011 година на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха изложени съображенията на всички страни, участващи в социалния диалог, относно периода, с който е необходимо да се удължи срокът на представителността на вече признатите за представителни организации, както и срокът, за който следва да бъдат признавани за представителни организациите на работниците и служителите занапред. В резултат от проведените обсъждания беше решено посочените срокове да бъдат удължени с шест месеца, вместо с една година.

Поради това със законопроекта срокът на представителността се удължава от 4 години на 4 години и 6 месеца, съответно процедурата по признаване на представителност ще се провежда веднъж на 4 години и 6 месеца. Това наложи създаването и на преходна разпоредба, съгласно която организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни преди влизане в сила на закона, запазват своята представителност до 13 юни 2012 г. включително.

От обявяване начало на процедура за признаване на представителност започва да тече срок, до който организациите на работниците и служителите и на работодателите, които желаят да бъдат признати за представителни, подават своите искания по чл. 36, ал. 4 от КТ. В чл. 36, ал. 6 от КТ е определен срок, в който Министерският съвет се произнася по направените искания.

В посочените разпоредби се правят промени като срокът, в който организациите трябва да подадат исканията си за признаване на представителност до Министерския съвет, от тримесечен става четиримесечен, а срокът, в който Министерският съвет трябва да се произнесе с решение, от тримесечен става двумесечен.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: