Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Осигуровки 2011

Темата е обновена на 14.12.2010 г.

Години наред ми е било трудно да намеря систематизирана информация относно нормативните промени, касаещи осигуровки и данъци. Тази година ще се опитам да събера цялата информация за промените през 2011 година, нужна за един специалист “труд и работна заплата”.

В уточнение допълвам, че тази информация е базирана на проекто-закони за бюджетите на ДОО и НЗОК, публикувани съответно в сайтовете на НОИ и на Народното събрание. В последствие проекто-законите са приети в същия вид и обнародвани в държавен вестник бр. 98 от 14.12.2010 г.

Вид осигурен 1 – работещи при условията на трета категория труд:

Вид осигурен 1

Осигурителни вноски за работещи при условията на трета категория труд в сила от 2011 година

Вид осигурен 2 – работещи при условията на първа категория труд:

Вид осигурен 2

Осигурителни вноски за работещи при условията на първа категория труд в сила от 2011 година

Вид осигурен 3 – работещи при условията на втора категория труд:

Вид осигурен 3

Осигурителни вноски за работещи при условията на втора категория труд в сила от 2011 година

Вид осигурен 4 – работещи по втори или по допълнителен трудов договор:

Вид осигурен 4

Осигурителни вноски за работещи по втори или по допълнителен трудов договор в сила от 2011 година

Вид осигурен 8 – лица с учителски трудов стаж:

Вид осигурен 8

Осигурителни вноски за лицата с учителски осигурителен стаж в сила от 2011 година

Вид осигурен 10 – изпълнители по договори за управление и контрол:

Вид осигурен 10

Осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол в сила от 2011 година

Вид осигурен 11 – наети на работа при един или повече работодатели, при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец:

Вид осигурен 11

Осигурителни вноски за лица с договори по чл. 114 от КТ в сила от 2011 година

Вид осигурен 12 – самоосигуряващи се лица с право на болнични:

Вид осигурен 12

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица с право на болнични в сила от 2011 година

Вид осигурен 12 – самоосигуряващи се лица без право на болнични:

Вид осигурен 12

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица без право на болнични в сила от 2011 година

Вид осигурен 14 – лица, полагащи труд без трудово правоотношение (граждански договор):

Вид осигурен 14

Осигурителни вноски за работещи без трудови правоотношения в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица трета категория труд, не осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица трета категория труд, не осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица първа категория труд, не осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица първа категория труд, не осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица втора категория труд, не осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица втора категория труд, не осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица трета категория труд, осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица трета категория труд, осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица първа категория труд, осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица първа категория труд, осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

Вид осигурен 92 – морски лица втора категория труд, осигурени за фонд “Безработица”:

Вид осигурен 92

Осигурителни вноски за морски лица втора категория труд, осигурени за фонд "Безработица" в сила от 2011 година

{ 596 comments… read them below or add one }

ПЕТЯ февруари 15, 2011 в 13:02

Моля ако някой знае нека ми даде отговор

Отговор

Елена Михова февруари 15, 2011 в 16:16

Има ли промяна в размера на здравните осигуровки за безработни с код 560405 през 2011 година?

През 2008 година месечната вноска беше 7.20, през 2009 година беше 10.40, през 2010 година беше 16.80.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 16, 2011 в 20:14

И през 2011 година е 16.80.

Отговор

tsvety февруари 16, 2011 в 13:57

Моля ви за помощ. Имам ЕТ, който е бил 5 месеца в болничен през 2010г. Какво трябва да попълня през тези месеци в справката за окончателния р-р на осиг.доход? И годишния доход, който е реализирал трябва ли да го разделя само на месеците, през които не е бил в болнични?

Отговор

dimiel_dimka февруари 26, 2011 в 06:13

Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение. За периода на болничните също се дължи осигуровка за здравно осигуряване за болнични. В декларацията попълвате само тези суми като дължими вноски за здравно осигуряване в размер на 8%. Доходът от дейността се разпределя само за работните месеци. Телефонът на НАП за безплатна консултация е 070018700. Питайте там за да сте по-сигурни.

Отговор

dimiel_dimka февруари 26, 2011 в 06:40

Лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност бременност и раждане или отглеждане на малко дете. Затова много зависи за какъв вид осигуряване внасяте вноски – с право на болничен или без право на болничен. Ако е с право на болничен, през периода на болничните също се дължи осигуровка за здравно осигуряване за болнични. И в периода на болничните попълвате само тези суми като дължими вноски за здравно осигуряване в размер на 8%. Доходът от дейността се разпределя само за работните месеци. Ако е без право на болничен, за периода на болничен се дължат вноски върху минималния осигурителен доход, и той се посочва за тези 5 месеца.

Отговор

EVANINA февруари 16, 2011 в 16:51

Здравейте, моля за малко помощ.
Лице на трудов договор / осем часов работен ден / е преминава на 4 часа да два месеца. След предизвестие от работодателя от 01.01.2011 са съкратени по чл. 328 тал.1 т.3.
Питането ми е свързано с попълването на УП 3 – как трябва да се попълни правилно:

1 ред период на 8 часа
2ред период на 4 часа
3 ред обезщетението което се дължи кои период трябва да обхване 4 часов или 8 часов?
Моля за помощ , много моля!

Отговор

Радослава Люцканова февруари 17, 2011 в 11:58

Здравейте,
Моят въпрос е следния: Трябва ли да удържам здравни осигуровки на пенсионер-инвалид по граждански договор, ако сумата след приспадане на НПР е над МРЗ?

Благодаря предварително

Отговор

Атанас Цветанов февруари 17, 2011 в 12:29

1. Инвалидите имат право на данъчни облекчения, а не на облекчения в социалното и здравно осигуряване.
2. Пенсионер по граждански договор може да избира дали да се осигурява социално, но за здравните осигуровки никъде не е спомената възможност за избор.
3. След приспадане на НПР, ако сумата е над МРЗ, то следва да внесете здравни осигуровки. Единствено трябва да съобразите, че максималния осигурителен доход за здравно осигуряване се формира заедно с пенсията на лицето, тъй като държавата внася за него здравни осигуровки върху размера на пенсията. По тази логика, ако лицето е със пенсия 400 лв., а Вие му изплащате 1800 по ГД, то следва дохода, от който изчислявате ЗО да е ограничен до 1600 лв.

Отговор

Краси февруари 19, 2011 в 08:44

Този месец ми изтича срока,в който бях регистрирана като безработна и получавах помощи ,каква е възможността оттук нататък да се самоосигурявам-здравни и социални осигуровки,докато си намеря нова работа?Благодаря.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 19, 2011 в 15:06

Здравните осигуровки така или иначе ще сте задължена да си ги внасяте. Ако се самоосигурявате обаче ще сте и социално осигурена и ще имате права за обезщетения от НОИ (ако сте осигурена на високия процент) и времето ще Ви се води за осигурителен стаж.
Принципно имате право да се самоосигурявате. За целта в НАП се подава декларация по образец (там ще Ви кажат каква и как да я попълните). Месечните осигуровки са 123 или 108 лв. съответно за високия или ниския процент.

Отговор

Краси февруари 19, 2011 в 22:34

Точно нова искам,но може ли така-без да съм назначена някъде,без фирма ,работодател и т.н.Още другата седмица ще отида в НАП и ще попитам за тази декларация,ако нещо не ми е ясно,отново ще се обърна към вас,нямате представа каква услуга ми правите,страхотно благодаря.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 19, 2011 в 23:08

Успех :-) С НАП не би трябвало да имате грижи. Като цяло това е най-работещата институция за мен …

Отговор

Краси февруари 20, 2011 в 09:56

Много благодаря!

Отговор

vesela hristova февруари 22, 2011 в 06:14

Здравейте !
Имам следния въпрос , ако имате възможност да ми отговорите ?
Работя на трудов договор във фирма .Искам да регистрирам ЕТ или е по-добре ЕООД ?Самоосигуряващо лице ли ще съм , какви са осигуровките , ще имам ли право да назначавам служители в ЕТ или ЕООД ?
Благодаря Ви предварително!

Отговор

Атанас Цветанов февруари 23, 2011 в 17:24

Здравейте! Ще сте самооосигуряващо се лице, независимо от това какво юридическо лице (ЮЛ) ще регистрирате. Моето лично предпочитание е за ЕООД, тъй като ЕТ носи отговорност със личното имущество, а ЕООД само с имуществото на фирмата. Но принципно това е въпрос, който е хубаво да обсъдите с юрист. Той ще Ви разясни плюсовете и минусите на двете ЮЛ.
Вноските за самоосигуряващото лице са изчислени върху осигурителен доход между 420 и 2000 лв. по Ваш избор. Следва да уточня, че осигурителния доход е ограничен до горна граница 2000 лв. Тъй като сте осигурен и по трудов договор, то следва да вземете предвид и дохода по него. Т.е. ако по трудов договор сте на заплата 800 лв., то максимално може да се самоосигурите до 1200 лв.
Осигурителните вноски са в размер 25.80% (без право на болнични) и 29.30% (с право на болнични) от избраната от Вас сума. Така например ако изберете минималния доход от 420 лв., то месечните вноски в двата случая са съответно 108 лв. и 123 лв.

Отговор

dimiel_dimka февруари 26, 2011 в 07:21

И при ЕТ и при ЕООД имате право да назначавате служители. Данъкът върху печалбата е различен за ЕТ – се облага по закона за данъка върху дохода на физическите лица, а за ЕООД е по закона за корпоративното подоходно облагане. Зависи и още какъв ще е основният предмет на дейност, за да се определи какво ще е по-изгодно от данъчна гледна точка. От опита ми с фирми много от ЕТ си загубиха апартаментите, защото данъчните ги начетоха, нямаха достатъчно средства да си платят и ги обявиха личните им имущества за продан. В условия на криза това се усеща осезателно. И в момента моите неуспешни ЕТ се регистрират и продължават като ЕООД, като си прехвърлят изцяло дейността от едното в другото, за да са им спокойни поне семействата. При ЕТ е отговорен и съпругът с неговото имущество, не само вашето, води се обща имуществена собственост, тоест става собственост при съдебен иск на ЕТ всичко, което имате.

Отговор

Диана февруари 24, 2011 в 14:59

Здравейте!
Искам да задам един въпрос към г-н Цветанов относно допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156 ал.1.
Имаме служителка на длъжност “Психолог”, която работи на 3,5 часа. Пълното законоустановено работно време за психолозите е 7 часа.
Въпросът ми е: Има ли право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156 ал.1?

Отговор

dimiel_dimka февруари 26, 2011 в 07:33

Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

(5) По-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 26, 2011 в 23:41

Здравейте! Искам да изкажа най-сърдечните си благодарности за помощта, която сте оказали на мен и всички потребители на блога! Радвам се, че освен мен има и други самаряни, готови да жертват безвъзмездно личното си време. Благодаря!

Отговор

dimiel_dimka февруари 28, 2011 в 22:08

Моля, на мен ми хареса, и май пак ще дойда, радвам се, че не ви преча, с каквото мога ще помогна.

Отговор

Диана февруари 28, 2011 в 16:40

Има издадена писмена заповед на работодателя, но мисля, че няма предварителни консултации със синдикалните организации. Има и допълнително споразумение със служителката в което й се определят 9 дни допълнителен плятен годишен отпуск на основание чл 156 ал.1. Въпросната служителка “Психолог” работи с наркозависими пациенти.
Има ли основание да използва този отпуск и основателно ли й е даден този отпуск?

Отговор

dimiel_dimka февруари 28, 2011 в 22:05

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.

Чл. 1. С наредбата се определят видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите.

Чл. 2. Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 1 имат работници и служители, които извършват работи:
12. с лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система и вродени малформации;

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 работи не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на ал. 1 в рамките на една календарна година.

(3) Когато работникът или служителят работи по-малко от срока по ал. 2, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.

Според духа и смисъла на наредбата има право – защото който се е занимавал с наркозависими хора, е наясно, че има доста моменти, в които изпадат в афектирано състояние, и моментно безумие, при което са изключително опасни – нападат, агресивни са и изключително трудно може да им се въздейства. Психологът работи с най-болния проблем, който е отприщил в психиката им тази агресия и зависимост, и на практика натиска “Болният по мазола”, където много боли, а там се крие и агресията, и риска, който поема, лекувайки това болно място, за да стигне до корена на “мазола”, тоест проблема, който е източник на влечението към наркотици. И техните увреждания според мен спадат в категорията на “Менталните увреждания”, и би следвало да получава този допълнителен отпуск. По наредбата са 5 дни, тук виждам 9 дни. При половин работен ден, при условие, че служителят не работи на друго място се зачита като пълен работен ден за трудов стаж, и съответно се полага целият размер на отпуската като за пълен работен ден. Психологът е в категорията на учителите, и те са 7 часа за пълен работен ден, и съответно 3,5 часа за половин работен ден, но се отчитат като 8 часа и съответно 4 часа в декларация 1. Той има право и по-рано да се пенсионира, както учителите и да му се внасят осигуровки за учителски пенсионен фонд 4,3% към ДОО вноската. А освен това според мен се полагат и 46 дни годишен отпуск, както учителите. Все пак това е лично мнение, и като такова, ще ви посъветвам да изпратите писмо до Министерство на труда и социалните грижи, до Инспекцията по труда, и До висшестоящата Ви организация, която Ви финансира, до юридическите им отдели за становище. Отговарят в рамките на 1 месец. Но и техните отговори имат препоръчителен характер, а крайното решение го взема ръководителят. След като той е издал заповед, в нея е цитирал и правното основание. Най-сигурно е да си го впишете в колективния трудов договор или във Вътрешните правила за работна заплата, където да е определено колко дни получава длъжността “Психолог” при вас. И в заповедта също да фигурира и този член, освен чл. 156, ал.1. Тогава няма да имате проблеми и колебания.

Отговор

Диана март 1, 2011 в 12:33

Много Ви благодаря за отговора!

Отговор

Kristiana Yovcheva февруари 27, 2011 в 23:37

Г-н Цветанов, впечатлена съм от отзивчивостта, знанията и отделеното време, които виждам тук. Мечтая за деня, в който повечето хора ще са като Вас, за жалост сега сте само прекрасен пример. Поздравявам Ви и от тук нататък ще съм основен читател на Вашите коментари.
Моят въпрос е осигуровките на СОЛ се признават за разход, когато лицето е регистрирано на свободна професия, когато е СОЛ на ЕТ, разход ли са и когато е СОЛ на ООД ( ЕООД) ?
Предварително благодаря и пожелавам лек ден!

Отговор

Радослава Люцканова март 8, 2011 в 12:57

Здравейте, въпросът ми е във връзка с прехода от НКПД 2005 към НКПД 2011. През 2010 г. лицето работи на трудов договор като продавач- консултант с код 52202005. Лицето напуска местоработата си на 01.03.2011 г. Промяната съгласно НКПД 2011 е само в кода на длъжността, поради което не се изготвя допълнително споразумение. При оформяне на трудовата му книжка при напускане следва ли на отделен ред да се отбелязва въпросната промяна в кода на длъжността при условие, че няма промяна във възнаграждението от 01.01.2011 г.
Благодаря предварително

Отговор

Радослава Люцканова март 18, 2011 в 21:48

Здравейте,
моя въпрос е може ли физическо лице да бъде назначено на длъжност главен счетоводител по чл.114 от КТ?
Благодаря предварително

Отговор

Ина май 4, 2011 в 21:55

Здравейте , аз работя на 4 часов работен ден като счетоводител на трудов договор на осигурителен доход 270 лева .Въпроса ми е ако започна втора работа на друг трудов договор за 4 часа ще ми се увеличи ли осигурителната тежест- тоест данъци които да плащам с данъчната декларация и трябва ли първият работодател да бъде осведомен за моята втора работа? и колко е минималният праг за секретар за 4 часов работен ден?

Отговор

Марияна Стоянова март 21, 2011 в 17:39

Здравейте г-н Цветанов,
моят въпрос е свързан със следното: В момента съм в отпуск по майчинство след първата година на детето ми т.е. получавам по 240 лв. от НОИ. Имам сключен трудов договор с частна фирма т.е. не съм самоосигурено лице. Мога ли да извършвам консултантски услуги по граждански договор на друга фирма и ше съм в нарушение ли на КСО, така че да трябва да връщам сумите от НОИ, ако получавам такъв доход.

Отговор

Атанас Цветанов март 24, 2011 в 23:00

Имате право на това. Няма да връщате парите. За повече информация прочетете тази тема.

Отговор

Диана март 22, 2011 в 14:14

Здравейте г-н Цветанов!
Искам да Ви попитам относно осигуровките по гражданските договори. Когато едно лице работи по трудов и по граждански договор и по двата се внасят здравни осигуровки и осигуровки във фонд “Пенсии”.
Върху какво се отразяват осигуровките по гражданските договори и каква е ползата за лицето след това от тях?

Отговор

Атанас Цветанов март 24, 2011 в 22:59

Изказвам личното си мнение – никаква лична полза!!! И веднага се обосновавам:
1. Сумите за фонд Пенсии имат значение само при пенсиониране. Когато дойде време да се пенсионираме, никой не знае какви ще са условията и дали въобще ще има значение осигурителния доход през годините. Убеден съм, че след 10 години пенсионирането ще става по коренно различни правила.
2. Здравното осигуряване е солидарно. Т.е. независимо от това дали сте осигурена на 1 или 2000 лева, в крайна сметка получавате същите права, както другите. От тази гледна точка, здравното осигуряване по гражданския договор няма да Ви донесе никаква допълнителна лична облага.

Отговор

Диана март 30, 2011 в 10:11

А в такъв случай мога ли да не се правят никакви осигуровки по граждански договор?
Много Ви благодаря за отговора и вниманието!!!

Отговор

Атанас Цветанов април 1, 2011 в 17:50

Не! Няма възможност за такъв избор. Осигуряването е регламентирано в Кодекс за социално осигуряване и при възникване на някакво правоотношение следва да се внасят осигурителни вноски в обявените размери и за описаните рискове. За повече подробности КСО чл.4-7

Отговор

Диана април 5, 2011 в 10:44

Благодаря Ви!!!!!!!!!

Отговор

руми март 26, 2011 в 20:58

ако поискам от работодателят ми да ме осигурява на 1500 лева колко осигуровки трябва аз да плащам, като се има в предвид , че сега ме осигуряват на 350 лева , т.е. сега аз трябва да си доплащам осигуровките , които са за сметка на работник и работодател?Благодаря Ви предварително!!!

Отговор

Атанас Цветанов март 27, 2011 в 00:22

Осигурителните вноски върху доход от 350 лева са както следва:
- за служител – 75.64 лева
- за работодател – 60.90 лева

Осигурителните вноски върху доход от 1500 лева са както следва:
- за служител – 324.15 лева
- за работодател – 261.00 лева

Общата разлика, която трябва да доплатите е 448.62 лева

Отговор

Л.Павлова март 29, 2011 в 10:04

Здравейте, поздравления за полезната информация, която споделяте с тези, които се лутат в джунглата на данъчното и осигурителното законодателство.
Моля за помощ по следния въпрос – Пенсионерка (по професия мед.сестра) миналата година е работила по граждански договор като посредник към застрахователно дружество и е получила 35 лв. доход. Удържан е данък – 2,63 лв.При попълване на данъчна декларация сега този доход в кой раздел трябва да се попълни – извън трудови доходи или от свободни професии. Дължат ли се осигуровки? Какви и в какъв размер? Благодаря предварително за отговора.

Отговор

ivelina slav4eva март 29, 2011 в 19:14

ot 1 mart ne sam na rabota za 2010 godinaa nqmam zdravni osigyrovki za mart april mai i uni a za 2009 za qnuari fevryari i mart za koi meseci trqbva da vnesa usigorovkite si za da mi se vastanovi zdravnoto osiorqvane uni mi predstoi rajdane

Отговор

Делян март 30, 2011 в 08:20

Здравейте,
Съпругата ми работи по ТД и от 22.03.2011 има регистрирано ЕООД. Какви осигуровки дължи през фирмата?

Отговор

Атанас Цветанов април 1, 2011 в 17:46

В зависимост от длъжността, по трудовия договор се дължат вноски като за вид осигурен 1,2 или 3 (вижте таблиците по-горе). За ЕООД-то – като самоосигуряващо се лице, т.е. вид осигурен 12. Самоосигуряващите се лица имат право на избор за осигуряване и за риска “Общо заболяване и майчинство”, т.е. с право на болничен. Тогава осигурителните вноски са по-високи, но пък лицето има право на обезщетения за болнични и майчинство при възникнали такива събития.

Отговор

Десислава Иванова март 30, 2011 в 11:12

Здравейте, моля Ви ако е възможно да ми кажете, за самоосигуряващо се лице, което има доход от наем 340лв. дали трябва да се съобрази с описание Вид: “Вид осигурен 12 – самоосигуряващи се лица без право на болнични”
и какви ще са тогава вноските

Отговор

Атанас Цветанов април 1, 2011 в 17:41

Здравейте! Честно казано не разбрах въпроса Ви. Вие сте самоосигуряващо се лице и имате и доходи от наем като физическо лице или имате само доходи от наем като физическо лице?

Отговор

sansa март 31, 2011 в 17:00

Здравейте! Преглеждайки таблиците за осигуряване и разпределяне на % работодател-работник,попаднах на тази за вид осигурен-4-работещи по втори и допълнителен трудов договор.
Моля да обясните на база на какво са посочените проценти,защото аз не намирам такова разпределение за такива лица в “Таблицата за ДОО,ДЗПО и ЗОВ по видове осигурени лица и разпределение между осигурител/осигуряващ се” за 2011,публикувана в сайта на НАП.
Защо лицата по 2-ри трудов договор се разграничават от работещите 3-та категория труд и къде е регламентирано това???Или е за нещо -по-специфично като работа ??Може би аз нещо пропускам ?

Отговор

Атанас Цветанов март 31, 2011 в 20:08

Здравейте! Така като ги гледам разбирам Вашето объркване. Може би е трябвало да направя няколко такива таблици за по-голяма яснота.
Това, което съм имал предвид е, че ако длъжността по втория трудов договор изисква първа или втора категория труд, то следва да се дължат осигурителни вноски и за професионален пенсионен фонд. В общият случай обаче се дължат вноски като за трета категория труд.
Надявам се да съм внесъл яснота по въпроса.

Отговор

sansa март 31, 2011 в 22:48

Да, така обяснено,вече съм съгласна с публикуваните проценти! Благодаря за бързия отговор!

Отговор

Христо април 13, 2011 в 22:43

Здравейте, г-н Цветанов. Съжалявам, ако някъде другаде вече сте обяснили подобен проблем и не мога да го намеря, но ще съм много благодарен ако може да ми отговорите.
Имаме една фирма ООД, която от няколко години не работи. Сега искахме да я закрием, но излезе, че дължим социални осигуровки за периода 1997-2001 г. и с лихвите към момента излиза за плащане огромна сума, непосилна за нас.
От някъде чуваме, че осигуровки винаги се дължат, а от другаде, че има давностен период и след него вече не са дължими. Тези дължими суми тогава са установени при извършването на ревизия на фирмата, но от тогава не са потърсени.
Може ли да ми кажете, какво да правим в тази ситуация?
Можем ли да се надяваме, че има начин да не плащаме тези огромни суми?

Предварително много благодаря за отговора ви на който много се надявам.

Отговор

Атанас Цветанов април 17, 2011 в 12:13

Публичните задължения имат давностен срок. Сроковете са уредени в ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. Във Вашият случай, сроковете отдавна са изтекли:
Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Отговор

Христо април 17, 2011 в 17:11

Много ви благорадя, за отговора!
А, знаете ли каква процедура да следвам, за да бъдат премахнати тези задължнеия и да мога да затворя фирмата?
Необходима ли ми е помощ на адвокат или има някаква стандартизирана процедура за това?
Много ще съм ви благодарен ако бихте ми отговорили и на този въпрос.

Отговор

Атанас Цветанов април 17, 2011 в 23:54

Истината е, че нямам опит със закриването на фирми. Мисля, че ще е по-удачно да се обърнете към юрист във случая.

Отговор

Христо април 18, 2011 в 21:32

Благодаря ви много, г-н Цветанов за вашите отговори. Вие сте голяма помощ за нас! Бъдете живи и здрави!

Отговор

sisi април 24, 2011 в 21:07

Здравейте г-н Цветанов! Имам следното питане. Работя на постоянен трудов договор и в същото време съм земеделски производител. От 01.04.2011 съм в 45-дневен отпуск за бременност и раждане. Като земеделски производител се осигурявах на 700 лв на месец, но при деклариране на реалните доходи от земеделска дейност-те са в по-малък размер от осигурителния ми доход. Въпросът ми е – как се определя осигурителния доход на земеделските производители? Може ли той да бъде по-висок от реалните доходи на земеделския стопанин? И ако да – това може ли да създаде проблем при евентуално изплащане на обезщетенията за майчинство и раждане или при заверката на осигурителната ми книжка? Май прекалих с въпросите, но нещата не са ми ясни!?!Ще се радвам ако може да ми помогнете! Благодаря ви предварително!!!

Отговор

Ава Мурева април 26, 2011 в 18:06

Здравейте,г-н Цветанов!Силно съм впечатлена и благодарна за това, че Ви има!
Моят въпрос е следния: Аз съм самоосигуряващо се лице, наемател съм на помещение, което използвам за стопанска дейност. Наемодател ми е лице, което е едноличен търговец и в качеството си на такъв ми отдава помещението под наем. Кой трябва да внася в този случай авансовия данък за наема-аз или наемодателя? Следва ли наемодателят, който също осъществява стопанска дейност, да заплаща осигуровки върху получения наем и какви?
Благодаря Ви предварително за отговора!

Отговор

Еми април 29, 2011 в 14:18

Здравейте,искам да попитам следното:моята сестра до м.септември 2010г.работеше на трудов договор след което напусна;през октомври 2010г. се води за един месец на трудов договор при друг работодател и от там напусна и от м.ноември 2010г. е на борсата за срок от 9 месеца. Тя трябва ли да подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ? Благодаря Ви предварително

Отговор

Ваня май 4, 2011 в 14:50

Искам да задам следния въпрос. Лице – самоосигуряващо се в ЕООД, желае да се регистрира и като земеделски производител. Нужно ли е да се осигурява и на двете основания, или да продължи да внася осигуровки като самоосигуряващо се лице – на 420.00 в ЕООД, без да доплаща и като земеделски производител.

Отговор

Петър май 7, 2011 в 19:48

Здравейте. Бихте ли ми дали източника от където са тези таблици, че не го виждам посочен. Благодаря.

Отговор

Атанас Цветанов май 8, 2011 в 00:05

“тази информация е базирана на проекто-закони за бюджетите на ДОО и НЗОК, публикувани съответно в сайтовете на НОИ и на Народното събрание”

Отговор

Криси май 17, 2011 в 13:03

Счетоводителката е написала брутен доход-нула лева,в удосоверението за 12 месеца назад,което трябва да подам за детски надбавки.Става дума за ЕООД в което съпругът ми е собсвеник.
Той се самоосигурява на 2 мин. заплати,но наистина това би било осигурителния доход.
Чудя се дали е правилно и искам да знам какво да правя,ако ме върнат.
Благодаря много!

Отговор

Е.Василева май 18, 2011 в 14:44

Здравейте!Имам следното питане:Лице назначено на постоянен трудов договор се освобождава от работа по чл.328,ал.1,т.3 от КТ.Това ок,но в същото време е назначено и на втори трудов договор по чл.111;може ли от втората месторабота да бъде освободено по същия член,в същия ден в които е освободено от основния работодател,за да може да направи регистрация в БТ?Може би е леко объркващо питането,но ще Ви бъда благодарна ако получа Вашия компетентен отговор.
Поздрави!

Отговор

Диана Николова май 19, 2011 в 15:35

Здравейте господин Цветанов, зарадвах се много на това което правите. Благодаря за положения труд. Въпросът ми е следния. Имам ли право да се самоосигурявам за пенсия като физическо лице, каква е процедурата за това и ако това е възможно може ли да се направят вноски за минал период, безработна съм от 13.10.20110г. Идеята ми е следната, до момента имам стаж 1 категория (като военнослужещ) 12г.1м.10дни, 2 категория 2г.9м.24дни, 3 категория 5г.4м. Бих могла да заплатя и 11 месеца от висшето си образование, това е периода в който не съм работила и не съм се осигурявала. По сега действащата нормативна уредба,през 2017 година бих придобила право на пенсия стига да докажа необходимия трудов и осигурителен стаж от професионален пенсионен фонд. Знам, че въпроса ми е малко абсурден и си правя сметки без кръчмар, твърде е динамична законовата среда, но кой да мисли ако не ние самите.

Отговор

Атанас Цветанов май 31, 2011 в 12:12

Здравейте! Може да започнете да се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Процедурата е описана малко по-долу в този коментар.
Осигуряването със задна дата е възможно може би само при граждански договор. При трудов договор и при самоосигуряващо се лице няма как да стане, тъй като в първия случай договора следва да се регистрира в НАП, а във втория се подава декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и осигуряването започва от датата на подаване на декларацията.

Отговор

Leave a Comment