Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Майчинство

Право на обезщетенията за бременност и раждане

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е заложено в чл. 48а от Кодекс за социално осигуряване (КСО).

Кои лица са осигурени за общо заболяване и майчинство?
Това са лицата осигурени за Фонд „Общо заболяване и майчинство“, като в това число не влизат:

  • самоосигуряващите се лица, не избрали да се осигуряват за съответния фонд и без право на обезщетение за общо заболяване и майчинство
  • лицата, сключили договор с работодател по чл.114 от Кодекс на труда (КТ), т.е. лицата наети на работа до 40 часа в месеца.
  • лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор)

В друга моя тема съм описал повечето осигурени лица със задължителните за внасяне осигурителни вноски.

Следва да отбележа, че дори да сте осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство” по време на възникване на събитието на временна неработоспособност поради бременност и раждане, то нямате право на обезщетение за бременност и раждане, ако нямате 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Това е указано в разпоредбите на чл.48а от КСО.

За по-голяма яснота ще дам следния пример:

Лице започва трудовата си кариера с назначение по трудов договор до 40 часа месечно (по чл.114 от КТ), за което назначение не се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ. Договорът е в сила от 01.01.2010 г., като лицето работи по това основание до 28.01.2010 г. включително. От 01.03.2010 г е преназначено по трудов договор на 8 часов работен ден, за който се дължат осигурителни вноски за фонд ОЗМ.

Придобиване право на обезщетение за майчинство

В така описания пример на 01.01.2011 г. лицето няма да е осигурявано 12 месеца за съответния фонд. Нужният осигурителен стаж ще бъде натрупан едва на 01.03.2010 г., когато и лицето ще придобие право на обезщетение за бременност и раждане.

Размер и доход, от който се изчисляват обезщетенията за бременност и раждане (изчисляване на майчинство)

С промяна в Кодекс за социално осигуряване, чл. 49, ал.1 от 2011 година се увеличава периодът, от който се изчислява дневното парично обезщетение от 12 на 18 месеца. Това е периодът предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход, но не повече от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения. Сумата на обезщетението не може да бъде по-малко от минималната дневна работна заплата.

Размерът на обезщетенията зависи от броя работни дни в месеца, за който се изплаща обезщетението. Тъй като всички болнични са изчислени върху един и същ доход, среднодневното възнаграждение, върху което се изчислява обезщетението  е еднакво за всички издадени за периода болнични.

Изчисляването на среднодневното възнаграждението, от което ще бъде изчислено обезщетението е уредено в чл.41, ал. 2-5 на КСО. В алгоритъма са включени променливи като минимална работна заплата, неплатен отпуск, отпуск за отглеждане на малко дете, обезщетения от болнични и др. Следващият пример, който ще дам, описва стандартната ситуация и в нея не съм включил част от променливите*.

Пример: Лице излиза на 18 Януари 2011 година в болничен за бременност и раждане 45 дни преди термина. Месеците, които се взимат предвид при изчисляване на обезщетението са последните 18 месеца, предхождащи месец Януари. През съответния период лицето е осигурено върху осигурителен доход от 1500 лв. за всички рискове, включително за „Общо заболяване и майчинство“. Следващата таблица дава подробна информация за работните дни по месеци, личните осигурителни вноски, данък върху доходите, нетен  и осигурителен доход.

Изчисляване на обезщетение за майчинство

Нетният доход се получава, като от осигурителния доход извадим всички лични удръжки за съответния месец.

За да получим среднодневен осигурителен доход следва да разделим общата сума на осигурителния доход на общия брой дни = 27000/381 = 70.87 лв.

Дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% от среднодневения осигурителен доход или = 70.87*90% = 63.78 лв.

Изчисляваме и среднодневен нетен доход, като разделим общата сума на нетен доход на общия брой дни = 21286.80/381 = 55.87 лв.

Тъй като среднодневния осигурителен доход е по-голям от среднодневния нетен доход, следва за дневно парично обезщетение да се избере втората сума – 55.87 лв.

Вече може да изчислим и сумата на цялото обезщетение за месец Януари. В периода от 18 до 31 Януари има 10 работни дни. Сумата на обезщетението за бременност и раждане = 10 работни дни * избрана сума 55. 87 лв. = 558.70 лв.

За всеки следващ месец следва определената ставка да се умножи по броя работни дни.

Тук е мястото да допълня една особеност, свързана с изчисляването на обезщетение за бременност и раждане при самоосигуряващите се лица. Става въпрос за определяне на нетното възнаграждение, което в случая не се изчислява по описания по-горе начин. Нетното възнаграждение при самоосигуряващите се лица е определено в отделна наредба и е равно на осигурителния доход. По тази причина дневното парично обезщетение се определя в размер на 90% направо от среднодневния осигурителен доход. В същия случай избраната сума щеше да бъде 63.78 лв. и за времето от 18 до 31 Януари 2011 година, самоосигуряващото се лице трябваше да получи 637.80 лв. Не бързайте да завиждате, защото върху същия осигурителен доход, самоосигуряващото се лице е внесло приблизително 1900 лв . повече осигуровки в хазната.


* До края на календарната година очаквайте издаването на редица калкулатори за изчисление на работни заплати, трудов и осигурителен стаж, болнични, както и пълният вариант на калкулатор за обезщетение за бременност и раждане. Допълнително ще ви информираме за адреса и датата на реализация на калкулаторите.

{ 3421 comments… read them below or add one }

Милена октомври 8, 2012 в 23:43

Здравейте господин Цветанов.Много пъти сте ми помагал и сега отново имам нужда от помоща Ви!Имам следния въпрос към вас:
Детето ми е на 1г и 1м От този месец трябва да започна да получавам обещетение от 240 лв до навършване на детето на 2г.Обадиха ми се от фирмата и ми казаха че ще я закриват.Щели да ме съкратят както си трябва и да ме обещетят,както и да ми изплатят и отпуската за тази година.Посъветвахаме да си намеря фирма където да се регистрирам за да си получавам там майчинските.Та въпросът ми е по закон какво обещетение трябва да получа,предполагам се има в предвид няколко заплати и ако не си намеря фирма където да се регистрирам какво ще се случи и ще получавам ли някакви пари,а и ако си намеря такава фирма ще бъда ли ощетена по някакъв начин от стария си работодател?
Благодаря предварително и успех!

Отговор

Силвия октомври 14, 2012 в 18:24

Здравейте, искам да разбера дали имам право да получавам 50%майчинство през втората година,ако реша да се върна на работа,но при друг работодател.

Отговор

Камелия Илчева октомври 14, 2012 в 22:42

Здравейте,
Ако започнете работа при друг работодател втората година, ще си получавате пълното обезщетение чрез основния си работодател. Вижте темата Правото на обезщетение за майчинство се запазва при сключване на втори трудов договор след 135-я ден.

Отговор

Евелина октомври 15, 2012 в 10:57

Здравейте,
на 06.10.12 ми прекратиха трудовия договор, поради прекратяване на летния активен сезон. Сега съм безработна, преди няколко дни разбрах, че съм бременна, но изтървах 7-дневния срок за регистрация към бюрото по труда. Имам трудов стаж около 5 години с прекъсване. Как да постъпя и къде да отида, че да имам право на парично обезщетение?

Отговор

Камелия Илчева октомври 17, 2012 в 20:07

Здравейте,
Може да отидете и по-късно да се регистрирате на Бюрото по труда. Просто после няма да ви изплатят обезщетение за безработица за дните преди регистрацията.

Отговор

Катя октомври 17, 2012 в 12:54

Здравейте.Ще ви върна малко назад във времето, но искам да попитам нещо. През 2006г. забременях, тогава работех и и учех редовно. След като родих излязох в майчинство и 1 година гледах детето, след което поради причината че трябва да продължа да уча я дадох на ясла.Тогава не се върнах на работа, а просто се върнах да уча-РЕДОВНО. От фирмата и от яслата никой не ме информира че след като детето бъде дадено на ясла трябвало да ми се спре майчинството. Тогава от яслата ми казаха че след като се връщам да уча нямало проблеми да ги вземам, защото аз фактически не съм се връщала на работа, а продължавам да уча…. Да , ама не, сега разбирам че имам да връщам пари на НОЙ в периода когато детето е посещавало ясла….Дайте ми съвет какво да правя, аз не съм ходила по кафета, аз учех от сутрин до вечер и мога и документ да изкарам за това..

Отговор

Камелия Илчева октомври 17, 2012 в 19:36

Здравейте,
Доскоро освен неправомерно получените обезщетения се взимаха и лихви по тях. Сега вече изискват само обезщетенията. Доколко е справедливо, няма да коментирам – доста се е изписало по въпроса.
А дали има значение това, че сте учила редовно, според мен няма. Обезщетението за гледане на малко дете се изплаща по Кодекса за социално осигуряване, там клаузи за учащи няма. Правата и задълженията ви произтичат от факта, че сте осигурена по трудов договор.
Предполагам, че отговорът ми няма да ви хареса. Ако искате, се обърнете към адвокат.

Отговор

росица петкова октомври 18, 2012 в 16:07

здравейте ,в момента съм бременна термина ми на 16/06/2013 г но имам син който е роден на 22/07/2010 тогава ме осигурявага от две места едното на 400лв другото на 190 от ноенври 2011 год.пак запо4нах работа но сега едната фирма ме осигурява на 190 а другата на 200 искам да разбера колко май4енство 6те полу4авам след като родя за6тото излизам в болни4ни о6те от самото на4ало тай като ми е тежка работата и ми казаха 4е доста по малко пари 6те полу4ам след като родя и дали има някои друг на4ин за да не вземам по малко пари и ако мойе да ми из4ислити колко 6те полу4ам благодаря много

Отговор

Камелия Илчева октомври 18, 2012 в 21:44

Здравейте,
Болничните ще бъдат изчислени на база 18 месеца назад. Ако започнат октомври 2012г. базата ще е април 2011г. – септември 2012г.
За времето, когато сте била в отпуск 410 дни за база се взима доходът, от който е определено паричното обезщетение за бременност и раждане. От 411-тия ден до започването на работа – минималната месечна работна заплата за страната (до 01.09.2011г. беше 240лв., от 01.09.2011 – 270лв.). Най-точно може да го определите ако имате ПИК и от сайта на НОИ, както и на НАП, си вземете необходимите стойности.
А в базата за майчинството за този период ще се взима доходът, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност (болничните).
“дали има някои друг на4ин за да не вземам по малко пари” – щом сте в болнични, няма как да си повишите осигуровките.

Отговор

Валя октомври 24, 2012 в 15:48

Здравйте,бих искала да попитам нещо,но първо ще обясня за какво става въпро:
октомври 2013 ми изтича 2-рата година от майчинството и би следвало да се върна на работа.Обаче докато съм по майчинство са минали големи съкращения повече от 50% от персонала.Тъй като фирмата се прехвърля от една в друга,но и двете фукционират,защото са със сходни дейност.Предлагат на служителите да прекратят договорите си по взаимно съгласие във фирмата в която са на постоянен договор и да подпишат нов договор към новата вирма,само че със срок на изпитване.И като подписват новите договори след 20 дни ги съкращават.Въпроса ми е следния могат ли и със мен така да направят и защитава ли ме закона ако подпиша новия срочен договор ,а детето ми не е навършило 3г.
Дано сте ме разбрали,защото е много омотано положението.
Искам съвет как да постъпя да подписвам ли взаимното съгласие и какво би станало ако не го подпиша?

Отговор

Камелия Илчева октомври 24, 2012 в 19:36

Здравейте,
Вие все пак имате още една година до края на майчинството. Така че няма какво да преподписвате през това време. Нали фирмата не е закрита, значи ще продължите да си взимате обезщетението.
Ако сте на договор със срок за изпитване, нямате защита като майка от прекратяване.

Отговор

Валя октомври 24, 2012 в 20:16

Въпросът ми след като ми изтече майчинството какви са ми правата.В момента съм на безсрочен договор.Ако прекратя по взаимно съгласие безсрочния и подпиша срочния към новата фирма,както са постъпили с останалите служители.Ще имам ли защитата от закона или не?И ако не прекратя безсрочния и ако не се съглася с тяхното предложение имат ли право да ме съкратят?

Отговор

Камелия Илчева октомври 25, 2012 в 22:26

До тогава има цяла година. Още е рано да се притеснявате според мен.
При срочен договор или договор с изпитателен срок, нямате защита като майка.

Отговор

Кристина октомври 25, 2012 в 13:53

Здравейте! Имам питане относно изплащане на болничен лист за бременност – 45 дни преди раждане. Болничният ми лист е от 08.09.2012 до 23.10.2012 г. Детето е родено 14 дни преди термин, за което е представен следващ болничен лист за самото раждане. Към днешна дата все още нямам превод по болничния лист от 08.09, нито фигурира във виртуалната справка на нои като обработващ се. Кога най-рано мога да очаквам плащане, при условие, че с болничните, които ползвах по време на бременността си не съм имала проблем? Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева октомври 25, 2012 в 22:22

Здравейте,
Изплащането на обезщетенията е в 15 дневен срок от получаването на болничните в НОИ. Болничните се подават до 2 дни от изплащане на заплатите. Така че ако заплатите са изплатени на 15 октомври, то болничните са занесени до 17 и съответно преводи по тях ще има до 7 ноември. А справките на сайта на НОИ напоследък не са актуални.

Отговор

Fatme Sherif октомври 31, 2012 в 12:59

kakvi dokumenti mi triabvat za da izlezna na borsa sled mai4instvo i imam li pravo na borsa sled mai4instvo

Отговор

Камелия Илчева ноември 3, 2012 в 20:10

Моля, пишете на кирилица!
За борса трябват Заповедта за прекратяване и трудова книжка. Може да поискат и други документи – има значение как сте прекратена.

Отговор

Евелина ноември 5, 2012 в 14:06

Здравейте!
От скоро започнах работа при нов работодател, но разбрах, че съм бременна.
Въпросът ми е следния, ако бъда в болничен поради тежка бременност, кой поема социалните и здравните осигуровки. Работодателя или държавата?

Отговор

Камелия Илчева ноември 5, 2012 в 22:15

Здравейте!
Здравната Ви осигуровка за времето, когато сте била в болнични, е за сметка на работодателя. (чл.40 ал.1 т.5 от Закона за здравното осигуряване)

Отговор

Магдалена ноември 6, 2012 в 13:17

Здравейте,

Възможно ли е връщането на работа на половин работен ден 6 месеца след раждането на бебето? В такъв случай прекратява ли се вземането на майчинство и ако “не” – какъв процент от него продължава да се взема до 1-годишна възраст на бебето и след това?
При вариант връщане на пълен работен ден (отново след 6-тия месец) какви облекчения може да ползва майката (излизане от работа за кърмене през работно време и т.н.)?

Благодаря предварително за отговора!

Отговор

Камелия Илчева ноември 13, 2012 в 22:51

Здравейте,
Да погледнем какво сте декларирала в Приложение 2 – “ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане … за остатъка от 135 до 410 календарни дни”
“9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163 КТ считано от ………………. 20…. г.”
Не виждам как ще ползвате този отпуск за определена част от деня. Или сте в отпуск, или не сте. Така че с връщането ви на работа до 410 дни ще ви се спре обезщетението, независимо колко часа ще работите.
Може да прехвърлите правото на отпуск на таткото след 6-месечна възраст на детето.
Относно Отпуск за кърмене и хранене на малко дете – чл.166 от Кодекса на труда – ал.1 Работничката или служителката, която сама кърми детето си има право на платен отпуск за кърмене до навършване на 8-месечна възраст на детето по 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж… След навършване на 8-месечна възраст на детето този отпуск е по 1 час дневно и се разрешава на работничката или служителката по преценка на здравните органи, докато е необходимо да кърми детето.

Отговор

Валентина ноември 8, 2012 в 13:34

Здравейте,
Има ли възможност да ползвам по- кратък болничен от 45 дни преди раждане. Не за сметка на останалите дни. Болничния да се издаде 30 дни преди термина, и през това време да ходя на работа.
Благодаря!

Отговор

Камелия Илчева ноември 8, 2012 в 23:09

Здравейте,
Може да не ползвате целия отпуск за бременност. Но дните не ги запазвате, а ги губите.
чл.30 (3) Наредба за медицинската експертиза
В случаите, при които бременната се явява по-късно за оформяне на отпуска си по бременност, тя представя на здравните органи документ от предприятието за датата, до която е работила. Документът се съхранява в ЛАК заедно с картона на бременната.

Отговор

Milena Kostova ноември 8, 2012 в 16:12

Здравейте,

Писах Ви, а нямам отговор.Надявам се, че причината е в изпращането( по трасето), защото Вие винаги сте били отзивчиви.
Моля, да ми помогнете да изчисля колко ( като сума) ще взимам майчинство, при следния казус:
Терминът ми е 02.02.2013, а болничен (първите 45 дни се очаква да бъде издаден на 19.12.2012.
Ако трябва да се върнат 24 месеца, според мен следва да се вземе периодът от декември 2010 до ноември 2012.
В периода 10.2010 – 04.2011 съм получавала брутна заплата 1391,00 лв.
След това ме съкратиха и за месец април съм получила обезщетение по чл.222 от работодателя, но нямам здравни осигуровки.
В периода 05.2011 – 01.2012 съм получавала обезщетение за безработица (43,78 на ден.)
Започнах работа на 24.01.2012 при брутна заплата 331,00 лв. Напуснах на 30.04.2012 и за месеците май и юни съм внасяла за здравни осигуровки като безработна.
От 01.07.2012 работя на трудов договор за 371,00 лв брутна заплата.
Надявам се да ми помогнете в изчисленията и да ме посъветвате ако следва да предприема някакви действия, с оглед на безпрепятствено получаване на майчинство.

Благодаря предварително.

С уважение,

Милена

Отговор

Камелия Илчева ноември 8, 2012 в 23:08
Наталия Стоянова ноември 9, 2012 в 11:04

Здравейте! На 01.01.2011г започнах работа, преди това нямах стаж. Два месеца по -късно излязох в 45 дневния преди раждане, не взимах обезщетения докато не навърших една година трудов стаж. След това до навършването на 1 годинка на детето взимах майчинство, а после 240 лв. Сега очаквам второ дете и трябва да изляза в 45-дневния на 15.04.2013г, а една седмица преди това трябва да се върна на работа. Искам да я пусна на ясла и да се върна на работа по-рано, но ме водят рискова и ще ползвам болничен до раждането. Въпросите ми са: как ще се изчислява обезщетението ми за раждане, осигуряват ме на 450лв, а нетото ми е 320лв, като съм взимала заплата само няколко месеца, за другите без доход ли се смята, тези 240лв ще влязат ли в таблицата за изчисление? А ако съм болничен и дъщеря ми е на ясла, ще получавам ли 50% от 240лв? Как ще се промени майчинството ми, ако от ноември започна да се осигурявам и като земеделски производител и пълната осигуровка ли ще плащам като самоосигуряващо се лице до раждането и след това? Много се надявам да ми отговорите, защото до сега и от компетентни лица не получих еднозначни отговори и съвет как да постъпя.

Отговор

Камелия Илчева ноември 13, 2012 в 23:52

Здравейте,
При вас базата за второто майчинство ще е април 2011г. – март 2013г. Април 2011г. вече сте била в майчинство с първото дете. До декември 2011г. не сте имала право на обезщетение и за това време в базата се взима минималната работна заплата за периода, също както и за времето на отпуска за гледане на дете (410 дни – 2 годинки), значи до 01.09.2011г. 240лв., от 01.09.2011 – 270лв.,от 01.05.2012г. – 290лв., а от 01.01.2013г. – 310лв.). Там някъде (януари 2012г.-… април 2012г.) ще бъде и осигурителният доход, от който ви е било определено обезщетението за бременност и раждане за първото дете. На пръв поглед второто обезщетение за бременност и раждане ще е минимално – т.е. 310лв.
Ако прекъснете отпуска за гледане на дете, ще имате право на 50% от обезщетението. А това става когато детето тръгне на ясла, вие започнете работа или имате болничен.
Еднозначен отговор за осигуряване като ЗП и аз не мога да дам. Според мен има смисъл от такова самооосигуряване, но разликата при обезщетението едва ли ще е значителна. Трябва да внасяте осигуровки за всички осигурителни случаи, за да се включи този осиг. доход при изчисляване на обезщетения.
А ако сте в болнични – внасяте само здравните осигуровки.

Отговор

Наталия Стоянова ноември 15, 2012 в 15:19

Благодаря за отговора имам още едно въпросче с една информация.
“Лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете при условията, размерите и сроковете, определени в чл. 48а – чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Извършването на трудовата дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, и получаването на възнаграждение за тази дейност изключва получаването на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете (с изключение на обезщетението за отглеждане на малко дете по чл. 54 от КСО), тъй като обезщетението за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО се изплаща при ползване на отпуск на съответното основание.

В запитването си не посочвате каква е дейността Ви като самоосигуряващо се лице и каква е дейността, която ще извършвате по граждански договор. Извършването на дейност, за която сте регистрирана като самоосигуряващо се лице, вкл. и по граждански договор, предполага получаване на възнаграждение и задължение за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”) и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Обстоятелството, че самоосигуряващото се лице упражнява трудова дейност и през период, който се включва в срока на обезщетението за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, се посочва в декларация обр. № 1, съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., издадена от министъра на финансите, за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. При това положение нямате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО за периода, през който упражнявате трудова дейност, за която сте осигурена за общо заболяване и майчинство. Ако дейността по граждански договор е различна от дейността, за която сте регистрирана като самоосигуряващо се лице, върху доходите по гражданския договор не се дължат осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и извършването на такава дейност не е пречка за получаване на паричното обезщетение.”

това означава ли че ако започна да се самоосигурявам като ЗП ще ми спрат майчинството?
А като второ осигуряване колко време ще е необходимо, за да мога да ползвам от него болничен?

Отговор

Камелия Илчева ноември 15, 2012 в 23:18

Това, което сте копирала, е отговор на въпроса:
Може ли самоосигуряващо се лице, което получава парично обезщетение за майчинство, да работи по граждански договор през този период и да получава паричното си обезщетение?
от сайта на НОИ
не виждам какво общо има с вашия казус – още не сте самоосигуряващо лице, не взимате майчинство като такова и не сте започнала работа по граждански договор?!

“А като второ осигуряване колко време ще е необходимо, за да мога да ползвам от него болничен?” – не съм регистрирала ЗП и не знам със сигурност. По трудов договор е достатъчен и 1 ден.
Имайте предвид, че при две осигурявания всичко е двойно – по два болнични, по две заявления-декларации и т.н. Които трябва да се носят в съответните срокове. Освен това трябва и да се подава информация в НАП, за което ще ви трябва счетоводител. Така че обмислете добре възможностите.

Отговор

tweeti20 ноември 10, 2012 в 12:28

здравейте, бих искала да попитам, ще се отрази ли сумата която бих получавала за майчинство, ако по време на бременността не ходя на работа

Отговор

Камелия Илчева ноември 13, 2012 в 23:05

Здравейте,
За да не ходите на работа, трябва да сте в някакъв отпуск – платен, неплатен, по болест.
При платения отпуск, базата ще ви се запази все едно сте на работа. При неплатен отпуск за база се взима Минималната работна заплата за периода. Ако сте по болест – осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението.

Отговор

Дина Танева ноември 14, 2012 в 12:00

Здравейте! Бих искала да Ви помоля, ако можете да ми дадете малко повече информация за следния случай.
На 23 години съм, бременна във втория месец. Имам 3 години стаж без прекъсване за последните 3 години. Преди месец ме съкратиха от работа. В момента съм безработна и незнам какво да направя и как да постъпя за да получавам майчинство. Колко месеца трябва да съм работила преди това, дали трябва да продължа да работя някъде и изобщо каква е процедурата. Ще се радвам много на отговор и разяснение.
Благодаря предварително :)

Отговор

Камелия Илчева ноември 15, 2012 в 22:56

Здравейте,
За да получавате обезщетения, трябва да сте осигурено лице за ОЗМ при излизане в болничния за бременност 45 дни преди раждане, т.е.
- трябва да работите по трудово или служебно правоотношение, или
- да сте самоосигуряващо лице (съдружник в дружество, свободна професия, регистриран земеделски производител и др.) на високия процент, или
- съпругът ви да е самонаето лице (регистрирана като упражняваща свободна професия и/или занаятчийска дейност, или регистриран земеделски производители и/ или тютюнопроизводител) и да ви осигурява.

“Колко месеца трябва да съм работила преди това, дали трябва да продължа да работя някъде” – поне 1 ден трябва да имате отработен преди този болничен.

Отговор

Дина Танева ноември 15, 2012 в 23:48

Здравейте!
Камелия, благодаря много за отговора. Искам само да попитам няколко неща от него, които не разбрах добре. А именно:
“За да получавате обезщетения, трябва да сте осигурено лице за ОЗМ при излизане в болничния за бременност 45 дни преди раждане, т.е…”

1. Какво трябва да разбирам под осигурено лице? (Ако се има в предвид, че имам 3 години стаж без прекъсване с изключение на няколко дни, докато съм сменяла нова работа и съм била осигурявана.)
2.Да разбирам ли, че преди излизане в болничния за бременност 45 дни преди раждане, трябва да работя? (т.е горе-долу 7 месеца и 15 дни)

И последен въпрос относно това, което сте написала:
“или
- да сте самоосигуряващо лице (съдружник в дружество, свободна професия, регистриран земеделски производител и др.) на високия процент, или
- съпругът ви да е самонаето лице…”

1.Какво да разбирам под самоосигуряващо лице или свободна професия?
Значи ли това, че дори и да не работя през т.н 7 месеца и 15 дни, мога просто да си внасям нужните осигуровки сама за да получавам 2 години майчинство.
Извинявам се за некомпетентността.

Отговор

Камелия Илчева ноември 20, 2012 в 23:11

Здравейте,
Осигурените лица за общо заболяване и майчинство (ОЗМ) са тези, които съм ви изброила, т.е. трудещи се лица. Ако сте безработна, няма да сте осигурено лице за ОЗМ.
Иначе казано, трябва да си намерите фиктивен работодател, който да ви назначи на трудов договор, за да получавате обезщетенията.
Това обаче не винаги е възможно. Тогава може да регистрирате фирма и да започнете някаква дейност. Това значи да сте самоосигуряваща се (еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД), или самонаето лице (регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители; лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност – нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ)
Не може да се осигурявате сама за ОЗМ без основание – някое от по-горе посочените.

Отговор

Атанаска ноември 14, 2012 в 18:20

Здравейте, въпросът ми е следния: след 2 год. от майчинството работодателят ми ще изплати платения ми отпуск и след това ще бъда съкратена не по взаимно съгласие колко месеца имам право да бъда на борсата като имам стаж около 5 години ?

Отговор

Камелия Илчева ноември 15, 2012 в 22:46

Здравейте,
От 3 до 5 години – 6 месеца.
Да спомена все пак кога обезщетението е минимално – когато “трудовото правоотношение е било прекратено по желание на лицето или с негово съгласие, или поради виновното му поведение, на основание чл. 325 ал.1 т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда …”

Отговор

Надежда Иванова ноември 16, 2012 в 00:04

Здравейте. Имам 2 деца едното родено на 20.09.2010 г. другото 22.07.2012г. Големия ми си тръгна на ясли от 10 август 2012г. като от НОИ ми преведоха 50% от сумата за отглеждане на малко дете до 20.09.2012г. Дали няма да се наложи да се връщат тези пари за периода 10.08.2012-20.09.2012г., защото детето е настанено в детско заведение?

Отговор

Камелия Илчева ноември 20, 2012 в 22:38

Здравейте,
Не се притеснявайте – няма да връщате нищо.
Това обезщетение не се изплаща ако сте настанили детето си “в детско заведение на пълна държавна издръжка”. В яслите се заплаща такса от вас и следователно те не са такива детски заведения.

Отговор

Светла Георгиева ноември 18, 2012 в 15:21

Здравейте,
въпросът ми към вас е следния. От февруари 2010 г. съм в майчинство и до септември 2013 все още ще съм,тъй като за този период родих 2-те си дечица. Искам да попитам след като се завърна на работа ще мога ли да си ползвам насъбралата се отпуска за тези години? Или ако реша да напусна работа,ще ми бъде ли изплатена отпуската за 3-те години?
Благодаря предварително!

Поздрави,
Светла Георгиева.

Отговор

Камелия Илчева ноември 20, 2012 в 22:46

Здравейте,
По закон имате право на платен отпуск и за времето на майчинството. Ако прекратите трудовия си договор, ще ви се изплати обезщетение за неползваните отпуски.
За отпуските, които са отложени поради ползването на майчинство, давността е “две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването им”, т.е. до края на 2015г.

Отговор

Мария Григорова ноември 22, 2012 в 17:52

Здравейте,

В момента съм в отпуск поради бременност и раждане. Междувременно, длъжността, която изпълнявах преди това, беше определена с нормативен акт за заемане от държавен служител. Въпросът ми е, следва ли да прекратя ползването на отпуска за 1-2 дена, за да преобразуват правоотношението ми от трудово в служебно или това може да се случи по мое заявление докато съм в майчинство?

Отговор

Камелия Илчева ноември 23, 2012 в 23:12

Здравейте,
(3) Работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по чл. 119 и по време на ползването на отпуск по чл. 163 -167а.
т.е. няма защо да отработвате дни, за да се промени нещо по договора ви. Предложението може да е от двете страни – и от вас, и от работодателя.

Отговор

Мария Григорова ноември 24, 2012 в 22:03

Благодаря за отговора! Аз мисля по същия начин и така се аргументирах пред личен състав и въпреки това, те категорично заявиха, че е невъзможно да преобразуват правоотношението ми докато ползвам отпуска поради бременност и раждане.

Отговор

Камелия Илчева ноември 28, 2012 в 23:44

Отпускът за бременност и раждане е по чл.163 от КТ. Чл.167б от КТ е в сила от тази година, не виждам място за притеснение.

Отговор

Юлия Николова ноември 26, 2012 в 14:54

от 01.03.2010г до 16.09.2010г – Болничен
от 16.09.2010г до 16.09.2012г – Майчинство
от 17.09.2012г – Връщане на работа
В момента пак съм бременна. Интересува ме върху кой период ще се изчислява ,ако изляза в болничен и съответно майчинството.

Отговор

Камелия Илчева ноември 28, 2012 в 22:41

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане – 45 дни преди раждане.
т.е. периодите са фиксирани. Зависи кога започват болничните.
Ако напр. имате болничен през ноември, периодът от 18 месеца е май 2011 – октомври 2012г.
Ако ви издадат болничния 45 дни преди раждане през м. май 2013г. периодът от 24 месеца ще е май 2011г. – април 2013г.

Отговор

Деница Димова ноември 26, 2012 в 17:31

Здравейте,
Бих искала да Ви попитам е дали е възможно по време на втората година от майчинството при прекратяване на едно трудово правоотношение по взаимно съгласие и сключване на ново такова с друг работодател съгласно чл.67 във връзка с чл.70 от КТ и прекратяването на същия след 2-3 седмици по чл.71 от КТ с цел по високо обезщетение от борсата? И вторият ми въпрос е при настаняване на дете в държавни детски ясли, майката има ли право на 50% майчинство? Предварително благодаря.

Отговор

Камелия Илчева ноември 28, 2012 в 23:05

Здравейте,
1. Да, така е.
2. Да, има право. (ако е имала право на обезщетение за гледане на малко дете)

Отговор

Десислав ноември 27, 2012 в 22:16

Здравейте,
искам да Ви попитам, кога е по изгодно да се ползва болничен, в месец с повече работни дни или в месец с по-малко работни дни. Става дума за стандартен болничен от 5 дена, в кой случай ще се вземат повече пари от Ной?

Отговор

Камелия Илчева ноември 28, 2012 в 23:16

Здравейте,
Първо, важно е колко са работните дни по този болничен, защото по тях се изплаща обезщетението. Имам предвид, че ако тези 5 дни са от сряда до неделя напр. то ще се изплатят 3, тъй като събота и неделя са неработни (с изкл. на някои съботи, които са обявени за работни дни).
Второ, НОИ, не Ной. ; )
Кога ще получите повече пари като обезщетение от НОИ – това не зависи от броя на работните дни в месеца, когато ползвате болничен. Тъй като когато то се изчислява, се намира среднодневно обезщетение, изчислено на база 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.
По-високо ще е обезщетението, което ще ви изплати работодателят, когато месецът е с по-малко работни дни – какъвто е декември 2012г.

Отговор

Елица Караянова ноември 29, 2012 в 18:24

Здравейте, много Ви моля да ми помогнете за изясняване на ситуацията.
При ползване на болничен върху каква база се изчислява обезщетението от НОИ, с включено допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит или без него? В моя случай брутото е 2400 без него и 2480 с него. Интересува ме заради обезщетението за майчинство, което, надявам се, скоро и аз ще получавам, всичко да е наред:)
Според онлайн калкулаторите, които намирам, при бруто 2400 лв. нетото спада до 1927 лв. А при изчисление на обезщетението за майчинство се взима (стествено) по-ниската сума между бруто и нето, в моя случай – нето.
Благодаря Ви предварително!

Отговор

Камелия Илчева ноември 30, 2012 в 22:29

Здравейте,
И в двата случая за изчисляване – и за обикновен болничен, и за майчинство, при вас за бруто ще се вземе максималният осигурителен доход – тази година е 2000лв. (а не 2480лв. тъй като не може да се осигурявате над максимума) Т.е. максимално майчинството е около 1800лв. (90% от 2000лв.)
Вашето нетно възнаграждение е 2000лв. Така че вие ще получавате максимално обезщетение за бременност и раждане. Разбира се, ако сте била с висока заплата две години преди да излезете в майчинство.
Или по-точно “Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.”

Отговор

Елица Караянова декември 3, 2012 в 17:20

Здравейте, благодаря Ви за отговора.
Моля обаче за пояснение – нали обезщетението е 80/90% от по-малката сума между брутото и нетото. В моя случай това е нетото. При бруто 2480 нетото е 2000 и тогава бих взимала максимума, да. Но при бруто 2400 нетото се намалява. Затова въпросът ми е дали обезщетението се изчислява на база с включено това допълнително възнаграждение или без него.

Отговор

Камелия Илчева декември 3, 2012 в 20:03

Здравейте,
Намира се 90% от брутното трудово възнаграждение (или както е при вас – максималният осигурителен доход). То се ограничава от нетното (не от 90% от нетното) възнаграждение.
В брутното възнаграждение за изчисляване на обезщетенията се включват всички такива, за които са внесени осигуровки за ОЗМ. Възнаграждението за ПТСПО – придобит трудов стаж и професионален опит, е с осигуровки и за ОЗМ и се включва.
А нетното ви е 2000лв. с него. В случая нетното и осигурителният доход са равни, затова ще се вземе 90% от осигурителния доход (2000лв.) Т.е. 1800лв.
Разбира се, това са груби сметки, тъй като се взимат среднодневните обезщетения.

Отговор

Кристина Милтенова декември 3, 2012 в 18:36

Здравейте
на 24ти октомври дъщеря ми стана на 1годинка,до сега получавах 290лв.получих някакви пари от преизчисляването,но все още не съм получила 240лв за втората година.счетоводителката ми каза че работодателя не ми е внесъл осигуровките,но той ми казва че по закон дори и да не ги внася пак трябва да получавам майчинство.Моля кажете кой е прав и къде в закона го пише?

Отговор

Камелия Илчева декември 3, 2012 в 20:10

Здравейте,
Няма значение кога е станала дъщеричката ви на 1 год., а кога ви завършва отпускът за бременност и раждане 410 дни. После вече е обезщетението за гледане на дете – 240лв.
Внасянето на осигуровки е ангажимент на работодателя, не ваш. По принцип се подават данни в регистъра и по тях се изплащат обезщетенията. А тези данни се подават и при невнесени осигуровки.
Искам да ви обърна внимание на друго – досега сте получавали обезщетение в началото на месеца. Новото обезщетение се получава към края на месеца.

Отговор

Кристина Милтенова декември 4, 2012 в 08:45

Работодателя ми твърди че дори да не плаща осигуровките аз ще получавам 240лв майчинство ( а той не ги е внесъл последните два месеца).след като внесе осигуровките със закъснение от 2-3 месеца,после как се изплаща майчинството,накуп ли ?

Отговор

Камелия Илчева декември 5, 2012 в 19:19

Ще си получавате майчинството всеки месец.

Отговор

Кристина Милтенова декември 5, 2012 в 22:26

много ви благодаря :)

Отговор

Великова декември 5, 2012 в 09:30

Здравейте!
Имам следния въпрос…
В момента съм във втората година от майчинството. Детето ми навършва 2 г. през април 2013 г. В момента съм бременна с предполагаем термин юли 2013 г. Какви са вариантите ми за периода от април до юли месец? Има ли възможност да не се налага връщането ми на работа? Какво обезщетение ще получавам при всеки от тези варианти?

Отговор

Камелия Илчева декември 5, 2012 в 19:22

Здравейте,
Може да си ползвате натрупаните платени годишни отпуски.
При изчисляване на майчинството ще се вземат за база 2 години назад. Все едно е дали сте била в платен отпуск или на работа между двете майчинства.

Отговор

Ива Раковска декември 5, 2012 в 09:55

Осигурявам се по безсрочен трудов договор във фирма А на максимален осигурителен доход от 2000 лв. Едновременно с това съм член на Управителен съвет на дружество Б. В дружество Б получавам месечно възнаграждение по договор за контрол и управление /ДУК/, върху което се начислява само данък върху дохода. Работата ми като член на УС на дружество Б не е свързано с работно време. Предстои ми излизане в отпуск за бременност и раждане през декември 2012 г
1. Колко болнични листове трябва да представя?
2. Мога ли да продължа да получавам месечното си възнаграждение по ДУК от дружество Б, без това да доведе до неизплащане на обезщетението поради бременност и раждане дължимо до 135-и ден и в последствие до 410-я ден по трудов договор?

Отговор

Камелия Илчева декември 5, 2012 в 19:26

Здравейте,
1. Взимате по 2 болнични за двамата осигурители.
2. Няма как да сте болнични по трудовия договор, а да работите като управител на другото място.
чл.46 ал.3 от КСО
Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.

Отговор

Ива Раковска декември 6, 2012 в 10:14

Г-жо Илчева, благодаря за отговора. Правилно ли разбирам,че след изтичането на 135 дни -време за което ще имам издадени актове от здравните органи т.е болнични няма никакъв проблем да продължа да получавам възнаграждението си като член на Управителния съвет , без това да попоре

Отговор

Ива Раковска декември 6, 2012 в 10:15

без това да попречи на изплащането на паричното обезщетение по трудовия договор

Отговор

Камелия Илчева декември 8, 2012 в 19:15

Да, точно така.
Обезщетението за бременност и раждане е едно, изчислено на база сборът от доходите и по двата договора. (Максимумът е 2000лв.) Превежда се чрез двете фирми, като сумата се разделя пропорционално в зависимост от работното време по съответния договор. Вие няма да получавате сумата, която биха ви превеждали по Договора за управление, само тази по трудовото правоотношение.

Отговор

Димитричка Драгоева декември 11, 2012 в 12:53

Здравейте, два месеца преди да ми изтече майчинството за втората година се върнах на работа при нов работодател. Тъй като договора ми беше в сила от 15.11, на 10.11 си получих пълно майчиство за 23-тия месец, но за 24-тия месец не съм получила нищо, каде трябва да се обърна? От фирмата, към която работя ми отговориха да си търся парите от държавата. Мерси, предварително за отделеното време.

Отговор

Камелия Илчева декември 11, 2012 в 22:57

Здравейте,
За да получавате половината майчинство, трябва да подадете Приложение 4 на работодателя и той заедно с болничните за ноември да го представи в НОИ.
Смятам, че е рано да очаквате пари ако сте подали документа. Дори в края на ноември (напр.30) да са ви изплатени заплатите, срокът за изплащане на обезщетения е 15 работни дни – т.е. до края на годината.

Отговор

МаринаСтоянова декември 12, 2012 в 11:06

Здравейте г-н Цветанов,
моят въпрос е следният : Родих детето си 8 дни след термина (на08.01.2011г.)
на 08.01.2013г. ще стане на 2 годинки.При положение,че термина ми е бил на 31.12.2010г. – кога следва да се върна на работа на 31.12.2012г. или на 08.01.2013г.(когато детето ще навърши 2 годинки)?

Отговор

Камелия Илчева декември 12, 2012 в 22:26

Здравейте,
Отпускът ви за гледане на дете свършва на 08.01.2013г. и на 9.01. трябва да сте на работа.

Отговор

Н.Костадинова декември 26, 2012 в 14:32

Здравейте,
Поздравявам Ви за чудесния сайт.
Имам следния въпрос:
Първият болничен за майчинство ми беше издаден от 26.10.2012 до 9,12,2012. От болницата, след изписването издадоха болничен за 42 дни от 19.11.2012 до 30.12.2012. Във фирмата представих акт за раждане.
Въпросът ми е, след този болничен лист, трябва ли да представям някакви документи във фирмата /като друг болничен, заявление или др./през първата година, за да ми бъде изплащано майчинството.
Благодаря.

Отговор

Камелия Илчева декември 30, 2012 в 15:23

Здравейте и благодаря,
Първите 135 дни от отпуска за бременност и раждане се ползват въз основата на болнични листа. Вие сте използвали част от него и сега педиатърът трябва да ви издаде още един – изравнителен, болничен за остатъка. След изтичането му ще подадете останалите документи за ползване на отпуска до 410-ия ден – Приложение 2 и заявление за отпуск до работодателя. А с последния болничен ще подадете и Приложение 1. Приложенията може да намерите на сайта на НОИ
Акт за раждане се прилага, само когато детето не е български гражданин.

Отговор

камелия декември 30, 2012 в 13:54

Здравейте,имам няколко въпроса към вас.1-съществували все третата година майчинство по желание на майката?2-ако детето започне ясла преди 2г.задължително ли трябва да се върна на работа?3-запазва ли се отпуската натрупана преди и повреме на майчинството или изгаря?4-вярно ли е че ако след майчинството се върна на рсбота за няколко дни можат да ме съкратят и да ползвам платена борса за 9мес и по кои чл.Благодаря предварително!

Отговор

Камелия Илчева декември 30, 2012 в 15:45

Здравейте,
1-съществували все третата година майчинство по желание на майката? – има неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Той е в размер на 6 месеца за всеки един от родителите. Бащата може да ви прехвърли до 5 месеца също така. Този отпуск се признава за трудов и осигурителен стаж.
2-ако детето започне ясла преди 2г.задължително ли трябва да се върна на работа? Да, трябва да прекъснете ползването на отпуск за гледане на дете. Но може да си ползвате натрупаният по време на майчинството отпуск, или неплатен.
3-запазва ли се отпуската натрупана преди и повреме на майчинството или изгаря? – давността за натрупания по време на майчинство отпуск е 2 години след като се върнете на работа. Т.е. ако се върнете от майчинство 2013г., трябва да си използвате отпуска до края на 2015г.
4-вярно ли е че ако след майчинството се върна на рсбота за няколко дни можат да ме съкратят и да ползвам платена борса за 9мес и по кои чл. – майките на деца до 3г. се ползват със закрила при уволнение. “В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6″ работодателят може да ви уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда. По взаимно съгласие няма проблем да напуснете, но тогава ще сте на минимална борса.

Отговор

Leave a Comment

{ 1 trackback }