Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Намаляват таксата при лекар за пенсионери

by Атанас Цветанов on юли 16, 2011

За всяко посещение при лекар лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, да заплащат сума в размер на 1 на сто от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това гласи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), внесен вчера в парламента от представители на левицата.

В момента минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 57 на сто от минималната работна заплата и е в размер на 136.80 лева. Това означава, че при промяна в ЗЗО, посещението на пенсионер при лекар ще е минимум с 1 лев по-евтино.

От друга страна, за да не бъдат ощетени лекарите, в законопроекта е предвидено разликата в потребителските такси да се заплаща на лекаря от републиканския бюджет.

В закона за здравното осигуряване до началото на 2011 година имаше преференции за посочената възрастова група от хора. Тогава законът гласеше, че лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, твърдо заплащат сумата от 1 лев. В брой 98 от 2010 г. на Държавен вестник обаче беше обнародвана промяна в ЗЗО, с която се установи еднаква ставка за всички граждани – 1% от минималната работна заплата.

Мотиви за промяната

Минималната работна заплата е универсален минимален социален стандарт, който се използва при определянето на различни видове плащания и такси, свързани с трудова или приравнена на нея дейност. Минималният социален стандарт при определянето на индивидуалните размери на пенсиите в Република България е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която ежегодно се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В този смисъл минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст има по-голямо влияние върху доходите от пенсии, отколкото минималната работна заплата, установена за страната.

Повече от 583 хиляди пенсионери получават пенсии, които са до размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а други 610 хиляди получават пенсия в размер до 200 лв. или 54 на сто от всички пенсионери получават пенсии до 200 лв. За тях заплащането на т.нар. „потребителска такса” е сериозно затруднение, което създава предпоставки за ограничен достъп до здравно обслужване.

Като цяло промяната в закона е положителна. Възниква обаче въпросът къде са били представителите на левицата при гласуването на промяната в ЗЗО през декември 2010 г., когато отпадна облекчения режим за пенсионерите и дали всичко това не е само предизборен популизъм.

{ 1 comment… read it below or add one }

Петров октомври 9, 2011 в 14:06

Всички забравиха с каква цел беше въведена т.нар. Потребителска такса – ограничаване на БЕЗПРИЧИННИТЕ посещения при личния лекар от недобросъвестни пациенти! За да не бъдат наказвани добросъвестните пациенти решението е много просто:
ТАКСА ДА СЕ ПЛАЩА САМО КОГАТО ЛИЧНИЯ ЛЕКАР СЛЕД ПРЕГЛЕД УСТАНОВИ, ЧЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА ДЕЍСТВИТЕЛНО Е БИЛО БЕЗ ПРИЧИНА!!! ТАКСАТА ДА СЕ НАРИЧА „ТАКСА ЗА БЕЗПРИЧИННО ПОСЩЕНИЕ„.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: