Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

България с най-висока смъртност в ЕС

by Атанас Цветанов on юли 28, 2011

Най-високата смъртност през 2010 година е регистрирана в България, съобщават от статистическата служба на Европейския съюз – Евростат.

Според данните България води класацията по този показател с 14.6 ‰, следвана от Латвия с 13.4 промила Унгария 13.0 ‰, Литва 12.8 ‰ и Румъния 12.1 ‰. Най-ниската смъртност пък е измерена с Ирландия 6.2 ‰, Кипър 6,7 ‰, Малта 7,2 ‰ и Люксембург 7.4 ‰.

Данните от статистиката показват, че към 1 януари 2011 година населението на ЕС е 502.5 милиона, и нараства с 1.4 милиона в сравнение с 1 януари 2010 година. Годишен темп на растеж е 2.7 на 1000 жители, което се дължи на естествен прираст от 0,5 милиона (1,0 ‰) и нетна миграция на 0,9 млн. (+1,7 ‰).

Населението на еврозоната е нарастнало с 1.1 милион през 2010 година и към 1 януари 2011 година достига 332.0 милиона. Годишният темп от 3.1 ‰ се дължи на естествен прираст от 0.3 милиона (1.0 ‰) и нетна миграция на 0.7 млн. (2.1 ‰).

Най-висока естествени темпове на растеж се наблюдават в Ирландия, Кипър, Франция, Люксембург и Обединеното кралство. През 2010 година в ЕС са родени 5.4 милиона деца. Коефициентът на раждаемост е 10.7 на 1000 жители, като се запазва тенденцията от 2009 година.
Най-високата раждаемост е регистрирана в Ирландия 16,5 ‰, Обединеното кралство 13.0 ‰, Франция 12.8 ‰, Кипър 12.4 ‰ и Швеция 12,3 ‰, и най-ниската – в Германия 8,3 ‰, Латвия 8.6 ‰, Унгария 9.0 ‰, Италия 9,3 ‰, Австрия 9,4 ‰, Португалия 9,5 ‰ и Малта 9,6 ‰.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: