Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Специализантите по медицина ще получават до 4 минимални работни заплати

by Атанас Цветанов on август 2, 2011

От две до четири минимални работни заплати на месец ще получават специализантите държавна поръчка, съобщи Министерство на здравеопазването (МЗ).

Това предвиждат промени в Наредба 34 на МЗ, които бяха обнародвани в “Държавен вестник” в петък.

В момента младите лекари имат право на две до три минимални заплати. За специализантите, платено обучение, също е предвидено увеличение на средствата от 1.5 минимални заплати на две. Допълнително медиците ще могат да получават и средства от финансирането по здравна каса и другите форми на плащане в лечебните заведения.

С промените се регламентира и правото им да ползват минимум 20 дни платен годишен отпуск. Всички тези права ще залегнат и в договорите, които бъдещите специалисти подписват с лечебните заведения. Освен това разходите по обучението на специализантите, които не са държавна поръчка, ще могат да се поемат от лечебните заведения или други лица. По този начин ще се даде възможност на повече млади хора да учат, а на лечебните заведения да задоволяват нуждите си от лекари.

С промените се усъвършенства и метода за определяне на местата за прием. Занапред те ще зависят в по-голяма степен не само от възможностите за обучение на лечебните заведения, а и от потребностите от специалисти в страната. За тази цел ежегодно Регионалните здравни инспекции в сътрудничество с Български лекарски съюз ще проучват нуждата от кадри в страната и ще подават информацията до МЗ.

В наредбата се въвежда и контрол над обучението на специализантите. За тази цел учебните бази ще трябва да изготвят вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството си. Също така ще трябва да се грижат за квалификацията на преподавателите си.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: