Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

През юни над 114 хиляди здравноосигурени са сменили личния си лекар

by Атанас Цветанов on август 5, 2011

През юни 114 178 задължително здравноосигурени лица са сменили общопрактикуващия си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса. Основните причини за това са промяна на местожителството или на адресната регистрация на лицата, прекратяване на договора на досегашния личен лекар със здравната каса, създаване или разпадане на лекарска практика. През декември 2010 г. броят на здравноосигурените, сменили своя личен лекар, е бил приблизително същият – 114 958.

През първото полугодие на 2011-та от НЗОК са отговорили на над 14 хиляди обаждания, даден е писмен отговор на над 2800 въпроса, а приемната на институцията е посетена от 723 души.

Най-често гражданите се интересуват от срока за одобрение на протоколи за скъпоструващи лекарства или от възможността пациенти с хронични заболявания да получават лекарства от аптеки на територията на цялата страна, а не само от тези, които са по местоживеене.

Не са малко и запитванията, свързани със заболяванията, заради които пациентите са освободени от заплащане на потребителска такса. Гражданите поставят и въпроси за това дали се заплаща издаването на болнични листове и различни видове медицински удостоверения и консумативи, както и за избор на екип. Задавани са и въпроси, свързани с видовете операции по клинични пътеки.

Традиционен остава въпросът, свързан с издаването на направления за консултация и съвместно лечение със специалист. Гражданите се интерсуват дали броят на направленията, които им се полагат, е точно определен, кога децата могат да бъдат насочвани от личния лекар към специалист по детски болести извън определените от РЗОК регулативни стандарти.

Постъпвали са и въпроси за дейностите, включени в профилактичните прегледи, за диспансеризацията в зависимост от диагнозата на пациентите, както и за обема на прегледите и изследванията при бременни жени.

Сред въпросите има и такива, свързани с издаването на Европейска здравноосигурителна карта и възможностите за лечение на български граждани в чужбина.

Здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар през месеците юни и декември всяка година.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: