Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Средната месечна работна заплата се понижава

by Атанас Цветанов on август 9, 2011

Средната месечна работна заплата се понижава, като през юни тя е 690 лева, показват данни на статистиката. С понижението се запазва тенденцията от последните години, средната работна заплата да намалява през летните месеци, когато повечето наети лица по трудово и служебно правоотношение използват платен годишният отпуск.

Средна месечна работна заплата 2009 - 2011

Средна месечна работна заплата 2009 - 2011

В сравнение с първото тримесечие на 2011 година, през второто тримесечие средната месечна работна заплата нараства с 4.2 на сто до 699 лева. Най-голямо нарастване е регистрирано в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” с 9.7 на сто, „Добивна промишленост” със 7.3 на сто и  „Строителство” с 6.9 на сто.

За разлика от средната месечна работна заплата, към края на юни 2011 година наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.3 на сто спрямо края на март 2011 година. Увеличението е с 50.3 хиляди, като в края на първото полугодие броят на наетите лица достига 2.2 милиона.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” с 41.7 на сто и в „Селско, горско и рибно стопанство” с 5.3 на сто. Намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Образование” с 2.1 на сто и в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 0.3 на сто.

Въпреки отразеното увеличение през тази година, наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 29 хил., или с 1.3 на сто по-малко в сравнение със същия период на предходната година. По-ниското ниво се дължи на по-малкият брой наети лица в икономическите дейности „Строителство“ с 16.3 хил., „Преработваща промишленост“ с 15.5 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 14.5 хиляди.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: