Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

От КНСБ искат премахване на плоския данък

by Атанас Цветанов on август 25, 2011

Премахване на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум в облагането на доходите на физическите лица. Зад тази идея застанаха от КНСБ вчера. Според тях това ще стимулира всички доходи, като в най-голяма степен данъчната промяна ще се почувства от хората с най-ниски заплати. На практика предложението на КНСБ е за връщането на разпоредбите от 2007 година, когато дължимия данък се определяше съгласно таблица с диференцирани данъчни прагове.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че от 2012 година очаква увеличение на минималните осигурителни прагове по браншове и професии с 5-10 на сто. Според него това ще бъде първа стъпка за увеличение на заплатите и допълнителните плащания на всички видове персонал. В повечето сектори на реалната икономика синдикатите искат увеличение на заплатите между 10-15 %, например в добивната индустрия, металургията, машиностроенето, хранителната промишленост и туризма. В бюджетната сфера възнаграждението да се увеличи с 10 на сто, а направените икономии трябва да бъдат използвани през последното тримесечие за допълнително материално стимулиране.

Друго основно искане на синдиката е от следващата година минималната работна заплата да стане най-малко 290 лева.

От КТ “Подкрепа” излязоха със собствено предложение за промени в данъчното облагане и социално осигуряване. Предложението им е минималната заплата да е около 320-350 лева, а максималният осигурителен доход да стане равен на 10 минимални заплати, т.е. около 3200 лева. Така таванът на пенсиите, който е 35 на сто от максималния осигурителен доход ще скочи над 1100 лв. още от 1 януари 2012 година.

Бизнесът обаче е раздвоен за промените в бюджет 2012. Според изпълнителният секретар на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгений Иванов, увеличението на минималната заплата на 290 лева няма да затрудни бизнеса. Следва обаче да бъдат проведени сериозни дискусии относно повишението на заплатите в бюджетните системи. “Много от тях не са реформирани, направените съкращения не са достатъчни. И при това положение да се наливат пари е чиста загуба на национален доход. Частният сектор оптимизира работата си, за да оцелее, нека го направи и бюджетният. Тогава да увеличава заплатите. Така повече пари ще получат по-малко, но по-качествени хора”, коментира изпълнителният секретар на КРИБ.

Според Евгений Иванов него не е разумно направените икономии в бюджетната сфера да бъдат използвани през последното тримесечие за допълнително материално стимулиране, каквато е идеята на КНСБ. Тези средства трябва да отидат в държавния резерв и да служат на правителството като буфер в сложни ситуации. Увеличаването на максималната пенсия може да стане не като се увеличава максималния осигурителен доход, а като се увеличи процента, от който се изчислява таванът на пенсиите. Според КРИБ увеличаването на максималния осигурителен доход би имало обратен ефект, тъй като това ще накара осигурените лица да преминат в сивият сектор.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: