Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Държавните служители да внасят лични осигурителни вноски предлага БСК

by Атанас Цветанов on август 31, 2011

Резултати от анкетно проучване на БСК "Държавните служители да дължат ли лични осигуровки?"

Българската стопанска камара (БСК) публикува вчера на официалният си сайт резултати от анкетно проучване на тема “Трябва ли държавните служители да внасят лични осигурителни вноски?”.

Според резултатите, 93 на сто от участвалите в анкета одобряват идеята държавните служители да внасят лични осигурителни вноски, 6 на сто са против, а 1 на сто се затрудняват да отговорят.

Проучването категорично потвърждава нуждата от нова реформа в пенсионното осигуряване, така че всички осигурени лица да имат действително солидарно участие в социално-осигурителната система.

Държавното обществено осигуряване в България се осъществява въз основа на принципите на солидарност и равнопоставеност на осигурените лица, което означава, че от осигурителните вноски на настоящите работещи се изплащат пенсиите и всякакви други обезщетения и социални плащания на пенсионери, хора в неравностойно положение и други.

Дали, обаче, системата е действително солидарна?

Осигуровките за всеки зает в частния сектор, с малки изключения, се разпределят в съотношение 60:40 между работодателя и работника. В същото време осигуровките за държавните служители са в съотношение 100:0, т.е. поемат се изцяло от държавата, респективно от данъкоплатеца.

Друго принципно различие е, че по закон всеки месец работодателят трябва да внася в осигурителният институт задължителните лични и фирмени осигуровки. При неспазване на срока, започват да му начисляват лихви за просрочие. Държавата пък има привилегията да внася всички осигурителни вноски веднъж на три месеца, като всяко забавяне на плащането не подлежи на санкции.

Предвид посочените по-горе обстоятелства, от БСК предлагат да се направят нормативни промени, по силата на които осигуровките за държавните служители да се поемат не от републиканския бюджет, а от бюджетите на съответните ведомства. Това ще ги дисциплинира и ще стане доста по-ясно кое ведомство колко струва на данъкоплатеца.

Ведомствата да превеждат в НОИ дължимите осигуровки всеки месец, като за всяко забавяне на осигурителни вноски да дължат наказателни лихви. Държавните служители пък да започнат да внасят лични осигурителни вноски, както го правят всички останали заети. За целта еднократно да им се увеличат възнагражденията, така че да не почувстват спад в доходите, вследствие новите условия.

Според БСК промените ще имат няколко положителни ефекта. Служителят ще продължи “да струва” на бюджета (т.е. на данъкоплатеца) същите пари, но досегашните “лични осигурителни вноски за сметка на служителя” (които до този момент е поемала държавата) да се включат в неговата заплата. Т.е. заплатата му да се повиши еднократно. За сметка на това, служителят да започне върху тези пари да внася лични осигуровки.

Резултатът от това действие е, че бюджетът няма да увеличи разходите си, заетите в обществения сектор ще запазят размера на доходите си, НОИ от друга страна редовно ще получава приходи от личните осигуровки на бюджетните служители и от по-ритмичните плащания (всеки месец, а не веднъж на тримесечие) от всяко ведомство. Ведомствата ще бъдат дисциплинирани и ще излязат на светло реалните им разходи (реалната им издръжка от страна на данъкоплатеца). Освен това субсидията от републиканския бюджет към бюджета на НОИ ще се намали чувствително, а пенсионната система ще се стабилизира.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: