Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Социалните помощи за деца остават в същите размери и през 2012 година

by Атанас Цветанов on октомври 24, 2011

 

Министерство на финансите

Министерство на финансите

Социалните помощи за деца ще останат в същите размерите и през 2012 година. Това е видно от параграф 10 на  публикувания на сайта на Министерство на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

Със законопроекта се утвърждава и нова обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал.
7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180 млн. лева. Мярката е във връзка с квотата за 2011 година в размер на 172 млн. лева, за която преди две седмици стана ясно, че ще бъде изчерпана още в края на месец октомври. Напомняме, че стойността на ваучерите, в размер на 60 лв. месечно на служител или работник, не се облага с данъци и осигуровки, т.е. държавата освобождава от данъци тези 180 млн. лева.

По-рано днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов е предложил ново увеличение на минималната работна заплата на 290 лева от 1 април следващата година. Това е станало на закрито заседание на Министерския съвет, посветено на проектобюджета за 2012 година. Предложението на социалният министър е било посрещнато с разбиране от министърът на финансите Симеон Дянков. По предварителни изчисления, това увеличение ще струва на държавата 23-25 млн. лева.

Бюджет на Република България за 2012 г.

Разгледайте и други документи от осигуровки

Leave a Comment

Previous post:

Next post: