Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Недъгави нормативи или неспособен законодателен орган?

by Атанас Цветанов on януари 6, 2012

Герб на РБ

Към настоящия момент в България има над 9000 действащи нормативни акта, от които 359 закона, 19 кодекса, 2201 наредби, 449 правилници, 2794 постановления и др. Всеки нормативен документ задължително бива създаден или променен чрез законопроект. В сайта на Народното събрание е описан и начина, по който един законопроект става закон.

Как възниква, обаче, един законопроект?

За това дори е измислен отделен ЗАКОН за нормативните актове. Той регламентира изработването на всеки проект на нормативен акт да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1).
Никъде обаче не са посочени изисквания към лицата, съставящи нормативните документи. Де факто, това могат да са лица без никакъв опит и практика в съответната сфера.

Вече съставен, проектът на нормативен акт се предоставя на заинтересованите лица за предложения и становища по проекта. Едва след това може да бъде внесен в Народното събрание за гласуване.

Според Конституцията на Република България, законопроектите могат да се инициират само от лица, имащи право на законодателна инициатива. Съгласно чл. 87, ал. 1 от върховният закон, такава инициатива имат само народните представители и Министерският съвет. Тук е мястото да отбележа, че “Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание” (чл. 69 от Конституцията).

Подобна среда е инкубатор за недъгави нормативи следствие от действието или бездействието на законодателният орган.

Един от примерите за недоносче сред нормативите е Кодекс на труда, за който ще стане въпрос в следваща тема.

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: