Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Печаливши и губещи от промените в КСО в сила от 2012 г.

by Атанас Цветанов on март 12, 2012

В момент на криза в бюджета на Държавното обществено осигуряване, през изминалите няколко години бяха направени редица законодателни промени, с цел да бъдат намалени злоупотребите, броя и размера на изплатените обезщетения.

Една от най-силните мерки за това беше промяната в КСО, с която държавата прехвърли тежестта първите 3 дни от болничните да бъдат изплащани от бизнеса. Допълнителен ефект за намаляването на броя болнични имаше и намаляване на размера на изплащаното обезщетение на 70% от дневната брутна заплата.

И тъй като тези мерки явно не са били достатъчни, през 2012 година управляващите решиха да посегнат и на обезщетенията на майките, въпреки отрицателния естествен прираст от 4.6‰ (по данни от Преброяване 2011).

Какво отражение даде тази мярка върху изплащаните обезщетения? За да отговоря на този въпрос, преди това трябва да дефинирам няколко типа лица, получаващи обезщетения за майчинство. Това са майките с натрупан осигурителен стаж 12 и повече месеца за риска Общо заболяване и майчинство (ОЗМ), назначени по трудово/служебно правоотношение или самоосигуряващи се лица с право на болнични, които:

 1. са осигурени за риска ОЗМ през последните 24 месеца;
 2. не са осигурени за риска ОЗМ през всичките месеци от последните 24;
 3. започват осигуряване непосредствено преди излизане в 45 дневен болничен преди раждане и в последните 24 месеца нямат внесени осигурителни вноски за риска ОЗМ.

За по-голяма яснота ще използвам примери при следната фактическа обстановка:

 • в първи 45 дневен болничен преди раждане – от 15.03.2012 г.
 • осигурителен доход, както следва:
  • за първи тип лица – 2000 лева за целия 24 месечен период;
  • за втори тип лица – 2000 лева за последните 18 месеца, а за останалите 6 – минимална заплата 240 лева;
  • за трети тип лица – без осигуряване през целия 24 месечен период.
Типове лица Преди промени в КСО в сила до 2011 След промени в КСО в сила от 2012 Δ
първи тип
- дневно обезщетение 74.03 лв. 74.21 лв. 0.18 лв.
- средномесечно обезщетение за майчинство 1 612.21 лв. 1 616.13 лв. 3.92 лв.
- обща сума на майчинството 24 655.73 лв. 24 708.65 лв. 52.92 лв.
в това число
- обезщетение за бременност и раждане 21 764.82 лв. 21 817.74 лв. 52.92 лв.
- обезщетение за отглеждане на дете до 2 години 2 890.91 лв. 2 890.91 лв. 0.00 лв.
втори тип
- дневно обезщетение 74.03 лв. 57.79 лв. -16.24 лв.
- средномесечно обезщетение за майчинство 1 612.21 лв. 1 258.54 лв. -353.67 лв.
- обща сума на майчинството 24 655.73 лв. 16 990.26 лв. -7 665.47 лв.
в това число
- обезщетение за бременност и раждане 21 764.82 лв. 16 990.26 лв. -4 774.56 лв.
- обезщетение за отглеждане на дете до 2 години 2 890.91 лв. 2 890.91 лв. 0.00 лв.
трети тип
- дневно обезщетение 13.80 лв. 13.80 лв. 0.00 лв.
- средномесечно обезщетение за майчинство 288.69 лв. 288.69 лв. 0.00 лв.
- обща сума на майчинството 6 788.18 лв. 6 788.18 лв. 0.00 лв.
в това число
- обезщетение за бременност и раждане 3 897.27 лв. 3 897.27 лв. 0.00 лв.
- обезщетение за отглеждане на дете до 2 години 2 890.91 лв. 2 890.91 лв. 0.00 лв.От описаните данни може да направим извода, че промените в КСО засягат само лицата (втори тип), които са започнали да се осигуряват във връзка с предварително планувана бременност.

{ 1 comment… read it below or add one }

ruja ignatova декември 4, 2012 в 13:50

Здравейте, искам да попитам, има ли възможност да се назначи стоматолог по трудов договор във фирма с дейност – шивачество.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: