Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

По-големи обезщетения за безработица

by Атанас Цветанов on март 12, 2012

Промените в Кодекс за социално осигуряване (КСО) през 2012 година засегнаха и обезщетенията за безработица. Това от своя страна създаде казус, който вероятно не е бил предвиден от законодателите.

С новите законодателни промени, за част от майките възниква едно финансово предимство, а именно при прекратяване на договора при равни други условия да получат по-високо обезщетение за безработица. Тук е мястото да уточним и нормативната база, при която това може да се случи.

Съгласно чл. 333, ал.1, т.1 от Кодекс на труда (КТ), в случай на съкращаване на щата или намаление на обема на работа, работодателя няма право да прекрати трудовото правоотношение без предварително разрешение от Инспекция по труда. Практиката обаче показва, че не е трудно да се получи подобно разрешение, особено ако работодателя има основание за това. В тази ситуация майката има право да се регистрира в Бюро по труда и съответно да получава обезщетение за безработица за период, определен от натрупаните години осигурителен стаж и в размер на 60% от брутната заплата.

При съкращаването на служител по чл.328, ал.1 от КТ работодателя се задължава да изплати обезщетение за оставане без работа в размер на една брутна заплата (чл.222, ал.1 КТ). По тази причина често работодателите прилагат натиск върху работника освобождаването да стане по взаимно съгласие, съгласно чл.325, т.1. В този случай, освен че работодателя не дължи обезщетение по чл.222, ал.1 КТ, служителят губи правото на обезщетение за безработица в размер на 60% от брутната заплата.

Тази ситуация би могла да се избегне, като след подписване на заповедта за освобождаване по чл. 325, т.1 от КТ по взаимно съгласие, работникът без да прекъсва периода в осигуряване, сключи договор с друг работодател още от следващия ден. Новият трудов договор следва да бъде сключен по чл. 67 от Кодекс на труда и във връзка с чл. 70 от КТ. Това означава, че новият договор е със срок на изпитване, през който срок работодателя може да прекрати договора по всяко време и без предизвестие. Именно това гласи чл. 71 от Кодекс на труда, по който всъщност трябва да се прекрати втория договор. В така описаната ситуация, работодателят не дължи обезщетение за оставане без работа, а работника има право да се регистрира в Бюрото по труда и съответно да получава обезщетение за безработица в размер на 60% от брутната заплата.

След като изясних как след майчинство може да се ползва и обезщетение за безработица в размер на 60% от брутната заплата, следва да сравня как промяната в КСО, в сила от 2012 година, се отразява на размера на обезщетението. За по-голяма нагледност ще направя изчисления при следната фактическа обстановка:

  • майчинството е свършило в края на месец февруари и лицето е освободено по чл. 325, т.1 от КТ;
  • от следващия ден лицето сключва договор с нов работодател по чл.67 във връзка с чл.70 от КТ;
  • лицето работи 2 седмици, след което на 15.03.2012 е освободено без предизвестие по чл.71 от КТ;
  • лицето има 6 години осигурителен стаж;
  • през времето в бременност и раждане, майката е получавала максималния размер на обезщетението.

 

Обезщетение за безработица Преди промени в КСО в сила до 2011 След промени в КСО в сила от 2012 Δ
- дневно 23.47 лв. 31.73 лв. 8.26 лв.
- средномесечно 513.41 лв. 694.09 лв. 180.68 лв.
- обща сума за периода 4 107.25 лв. 5 552.75 лв. 1 445.50 лв.

Наблюдава се значителна разлика в размера на изчисленото обезщетението, което има просто обяснение.

Съгласно разпоредбите на КСО, до края на 2011 година обезщетението за безработица се изчислява от период 18 месеца. При изчисляване на обезщетение на майка, освободена веднага след приключване на двете години майчинство и регистрирана на борсата при описания по-горе ред, обезщетението за безработица ще се изчисли от 12 месеца на минимална работна заплата (това е времето, в което е получавала обезщетение за отглеждане на дете до 2 години), а останалите 6 месеца (в бременност и раждане) – доходът, от който е определено паричното обезщетение.

С промяната в КСО в сила от 2012 година беше променен срока, от който се изчислява размера на обезщетението – от 18 на 24 месеца. В този случай, обезщетението за безработица съгласно новите разпоредби ще се изчисли от 12 месеца на минимална работна заплата, а за 12 месеца в бременност и раждане – доходът, от който е определено паричното обезщетение (чл.54б, ал.7 от КСО).

Т.е. при равни други условия, законодателят включи в периода за изчисление повече месеци с гарантирано по-висок доход на лицето, което от своя страна гарантира по-високо обезщетение за безработица в описания случай. На практика законодателя неволно създаде дупка в нормативната база, чрез която законно да се източва Държавното обществено осигуряване.

{ 1 comment… read it below or add one }

pavkata септември 3, 2012 в 20:31

работодатели безработица членове за напускане от работа назначаване ехееее да го заболи главата човек просто трябва да има помощи за социално слабите граждани какви са тия закони и закончета за работодателите кодекси щуротии а безработните си седят БЕЗ МЕСЕЧНИ ДОХОДИ и се чудят какво да откраднат и да препродадът за да си купят парче хляб и салам за деня да не гладуват! просто трябва да им се дават от социала по 10лв на ден за да не гладуват безработните това е какво има да го обсъждат управляващите ….проверява им се досието в полицията и ако нямат никакви кражби и други доказани престъпления в продължение на 10 и повече години назад им се отпускат 300лв за месец за да не гладуват по 10 лв на ден за храна понеже са изрядни граждани на РБ а не престъпници от контингента с купища престъпления зад гърба си А сега какво ровят по контеинери и казани по улиците като псета и да се чудят какво да сложат в стомаха си то на вода не се живее само нали?

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: