Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Нов кръг лица с осигуряване за Общо заболяване и майчинство

by Камелия Илчева on септември 25, 2012

Продължава превеждането на националното законодателство в съответствие с Еврапейските директиви. С допълненията и промените в Закона за защита от дискриминацията (ДВ бр.58 от 31.07.2012г.) се цели въвеждането на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Тя гарантира и равни права, свързани с майчинството и бащинството на самостоятелно заетите лица и техните помагащи съпрузи. Което доведе до допълнения и в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Така от 01.08.2012г. в кръга на осигурените лица за Общо заболяване и майчинство (ОЗМ), с ал. 9 на чл.4  от КСО са включени нови задължени лица -  съпрузите на самонаетите лица (регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и регистрираните земеделски производители и/ или тютюнопроизводители). Осигуряването е по желание и със съгласието на самонаетия съпруг. Приема се, че е за подпомагане на трудовата му дейност.

От тази възможност могат да се възползват тези съпрузи, които:

1. не са осигурени на друго основание с осигуряване за ОЗМ – т.е. те не са работници или служители, нито самоосигуряващи лица (еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД), и др.;

2. друго изискване е съпругът-самонаето лице, да не е прекъснал или прекратил дейност.

За по-разбираемо, приемам че самонаетото лице е съпругът, а неговата съпруга е лицето по чл.4 ал.9 от КСО.

Регистрация за начало на осигуряването не е необходима, тъй като нямаме трудова дейност. Няма да се внася и Данък доход.

И така, съпругите могат да се осигуряват за своя сметка само по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Следователно трудов стаж няма да им се зачита, а само осигурителен при внесени осигурителни вноски. Този осигурителен стаж също така е с вноски за ОЗМ. И при натрупването на 12 месеца, вече ще имат необходимия стаж за изплащане на обезщетения за майчинство – по чл.48а за бременност и раждане, и чл.52а от КСО за гледане на дете. (Засега се говори само за обезщетенията за майчинство)

Осигуряването е върху минималния осигурителен доход на съпруга:

- ако той упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност – 420лв.;

- ако е регистриран земеделски производители и тютюнопроизводител – 240лв.

Тук не може съпругата да избира осигурителния си доход – той е фиксиран със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Не може също и да се използва тази възможност за повишаване на осигурителния доход с цел по-високо платено майчинство.

По кои фондове се дължат осигуровки:

-          фонд Пенсия – (за родените преди 1 януари 1960 г. – 17,8%, а за родените след 31 декември 1959 г. – 12,8% за 2012г.)

-          фонд Общо заболяване и майчинство – (3,5% за 2012г.)

-          фонд ДЗПО – (за родените след 31 декември 1959 г. – 5 % за 2012г.)

Или общо 21,3% за 2012г.

За съпругите на регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност – 89,46лв.

За съпругите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 51,12лв.

Здравното осигуряване се провежда по реда на неосигурените лица – по чл.40 ал.5 от ЗЗО – 16,80лв. месечно. Съответно тези осигуровки не се включват в декларациите по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-8 от 29.12.2005г.), които са свързани с този вид осигуряване.

Подават се данни с Декларация образец 1 чрез Булстат-а на съпруга по съответния за самоосигуряващите се лица ред. За целта вече са направени промени в Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. С нов код – 96 се подават данните за съпругите. Данни се подават и за времето на отпуск за майчинство.

Както видяхте, осигуряването е за ДОО – Пенсии и ОЗМ, и ДЗПО (за родените след 31 декември 1959 г.).

Декларация образец 6 се подава също по реда на самоосигуряващите лица – по ЕГН на съпругата, еднократно до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

При пенсиониране времето, за което са внесени осигурителни вноски, се признава за осигурителен стаж. Доходът не се взима предвид.

В проект са допълнения и на други нормативи във връзка с правата и задълженията на лицата по чл.4 ал.9 от КСО. Засега това е първоначалната информация, базирана на новостите в Кодекса за социално осигуряване и Наредба Н-8 от 29.12.2005г.

{ 2 comments… read them below or add one }

Aleksandra март 31, 2016 в 14:38

Pravilno li sum razbrala,che saprugata moje da se osigurqva varxu doxoda na sapruga v srok ot 12 meseca(minimum?) i tova shte se schita za osiguritelen staj za maichinstvo?

Отговор

Камелия Илчева април 27, 2020 в 23:33

Да, правилно сте разбрала.
Осигуряването е върху минималния осигурителен доход на съпруга.

Отговор

Leave a Comment

Previous post: