Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Сключване на втори трудов договор през времето за майчинство

by Атанас Цветанов on януари 7, 2011

В Кодекса на труда (КТ) няма изрична забрана за работниците и служителите през периода, в който ползват платен годишен отпуск, да работят по трудово правоотношение при друг работодател. Също не е предвидено по време на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години (по чл. 164. ал. 1 КТ), майките да не могат да работят при друг работодател. Поради това би могло да се счита, че през време на ползване на този отпуск майките могат да сключват трудови договори с други работодатели, на пълно или непълно работно време. В тези случаи се счита, че това е вид работа по външно съвместителство по чл. 111 КТ. Това се казва в писмо на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) № 04-02-715 от 30.09.2004 г.

Съгласно чл. 111 КТ, работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. Ако има такава уговорка в трудовия договор по основното трудово правоотношение, майката няма право на работа по външно съвместителство при друг работодател, тъй като това ще наруши условията по първия договор.

Относно работата без трудово правоотношение (граждански договор), Кодексът на труда не предвижда ограничение по отношение възможността работник или служител да работи по трудово правоотношение и по граждански договори.

Какви отпуски може да се ползва през това време и могат ли те да се прекъсват

Из страниците на МТСП попаднах на становище, допълващо тази тема.

Съгласно чл. 163, ал. 1 от КТ работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Отпускът в размер на 135 календарни дни, които включват и 45-те дни преди раждането и които са част от посочените 410 дни, се разрешава от здравните органи, като болничните листове се издават по реда на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР). В чл. 18, ал. 1 НМЕР е предвидено, че осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар, издал болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.

Няма законова пречка обаче след изтичане на 135-те дни майката да се върне на работа. Тогава вместо обезщетението поради бременност и раждане, ще получавате само трудовото си възнаграждение. Това е предвидено в чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно който парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи. Също така следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 163, ал. 8 и 9 КТ предвижда, че със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни, като през това време отпускът на майката се прекъсва.

От НОИ се включват със собствено становище по темата с Писмо № 91-01-272 от 23.11.2004 г.
В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164. ал. 1 от КТ и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53. ал. 1 от КСО следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.

При втория работодател на майката не следва да се изплаща обезщетението по чл, 54. ал. 1 от КСО, тъй като отпускът за отглеждане на малко дете в тези случаи не се счита за прекъснат.

{ 47 comments… read them below or add one }

Contactiv януари 21, 2011 в 14:20

Здравейте! Това е единственото място в мрежата, където откривам инфо по темата и за това – поздравления!

Вярно ли е наистина към днешна дата, че обезщетението за гледане на дете от 1 до 2 год. се изплаща в пълен размер при положение, че е заявен отпуск при работодател, при който си на трудов договор, а в същото време можеш да работиш на граждански договор при друг работодател или при същия?

Когато не използваш този отпуск вярно ли е, че ти се изплаща 50% обезщетение и от кого се изплаща, от НОИ ли?Това никъде не го открих.

А само с молба ли се заявява ползването на този отпуск?

Благодаря предварително!

Отговор

Атанас Цветанов януари 21, 2011 в 17:19

Здравейте! На първият Ви въпрос надявам се отговорът е ясен предвид приложените писма от официални институции. Няма законово основание, забраняващо Ви да работите по граждански договор.

На следващите въпроси направо ще цитирам нормативните разпоредби с които се уреждат:
1. Кодекс за социално осигуряване, чл. 54, ал. 1:
Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а (отглеждане на дете до 2 години), получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:
- не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;

2. НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Чл. 5:
Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4 със задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.

Отговор

Contactiv януари 22, 2011 в 12:06

Много Ви благодаря за компетентните и точни отговори.
Желая успех на Вашето начинание!

Отговор

Е.Стоянова февруари 15, 2011 в 23:39

Здравейте,
Открих сайта случайно и ми се стори добре подреден и доста удобен. Тъй като не намерих по-подходяща тема реших да се впиша под тази и помислих, че можете да ми помогнете.
В момента съм в отпуск по майчинство и са минали три и половина месеца от раждането на детето. При работодателя разрешил отпуска съм на безсрочен трудов договор на пълно работно време.
Мога ли да работя на граждански договор като лице, упражняващо свободна професия (преводач) и едновременно с това да бъда регистриран земеделски производител?
Какви задължителни осигурителни вноски трябва да плащам?
Трябва ли да се регистрирам и като самоосигуряващо се лице, при условие, че съм регистриран земеделски производител?

Благодаря Ви предварително.
Поздрави.

Отговор

Атанас Цветанов февруари 17, 2011 в 02:29

1. Видно от темата, може да работите по граждански договор през времето на бременност и раждане.
2. Лицата, упражняващи свободни професии са самоосигуряващи се лица. Гражданските договори не изискват регистрация като самоосигуряващо се лице.
3. Осигурителните вноски по граждански договори са за фонд Пенсии, фонд Универсален и Здравно осигуряване и общо са в размери 11.10% и 14.70% съответно за работник и работодател. Тук може да видите подробни разбивки на осигуровките.

Отговор

Julianna февруари 24, 2011 в 16:02

Здравейте!
Получих писмо от НОИ че трябва да върна сума пари за надвзето майчинство, тък като детето ми е било на ясла!Става дума за периода 06.07.2008г до 16.01.2008г.
Искам да попитам, по това време бях самоосигуряващо се лице с ЕТ, беше ми назначен прокурист, а аз работех по трудово правоотношение в едно училище, писах жалба до НОИ за да си поискам 50% обещетение които ми се полагат тъй като съм била на работа, но ми отхвърлиха жалбата с аргумента ” В конкретния случай……………… придобива право на парично обещетение за отглеждане на дете по чл. 53 ал 1 от КСО като самоосигуряващо се лице собственик на ЕТ…………………. Ако упражнява трудова дейност във фирмата си като самоосигуряващо се лице, съгласно разпоредбата на чл 54, ал1 т2 от КСО тя ще придобие право на парично обещетение в размер 50 на сто от обещетението за отглеждане на малко дете, но тя упражнява трудова дейност в ПУИ………. по трудово правоотношение
Мисълта ми е дали имам право на 50% обещетение и има ли смисъл отново да обжалвам

Отговор

Георгиева март 22, 2011 в 09:43

Здравейте, предстои ми излизане в 45 дневен болничен преди раждане. Работя на трудов договор, а също така имам и граждански договор към друг работодател до юли 2011. Можете ли да ми кажете дали мога да продължа работа по гражданският си договор и да получавам възнаграждение по него и дали това ще се отрази на майчинството.
Б;агодаря предварително!

Отговор

Атанас Цветанов март 24, 2011 в 22:41

Относно работата без трудово правоотношение (граждански договор), Кодексът на труда не предвижда ограничение по отношение възможността работник или служител да работи по трудово правоотношение и по граждански договори. Т.е. може да работите по граждански договор, като това няма да повлияе на майчинството.

Отговор

Георгиева март 25, 2011 в 11:08

Благодаря за отговора!

Отговор

Анелия Атанасова април 8, 2011 в 22:08

Здравейте!Дъщеря ми е на 10месеца.В отпуск по майчинство съм,като имам сключен трудов договор (основен на 8 часа).Моя позната има фирма-мога ли да започна работа там на втори трудов договор и едновременно да получавам пълния размер на майчинството си?Вторият трудов договор на колко часа може да бъде?
Другото,което искам да попитам е какъв е минималния осигурителен праг за продавач-консултант (в детски магазин ако това има значение)?
Благодаря предварително за отговора!

Отговор

Атанас Цветанов април 9, 2011 в 14:32

Според Чл. 46. ал. 3 “Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство (ОЗМ) през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.

Поради тази причина до изтичане на обезщетението за бременност и раждане изплащано до 410 ден от майчинството не е желателно да сключвате втори трудов договор, тъй като това ще е основание за осигуряване за риска ОЗМ.

За времето в обезщетение за отглеждане на дете до 2 години обаче, няма проблем да сключите втори трудов договор. В тази ситуация обезщетението за отглеждане на дете до 2 години ще Ви се изплаща в пълен размер.

На вторият трудов договор може да бъде сключен до 4 часа дневно.

Относно минималните прагове за длъжностите – същите се определят по таблица (Приложение 1) от Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване. За определянето им се изисква информация за:
- основната икономическа дейност на фирмата в която сте назначена;
- кода на длъжността.
Засичането на двете стойности по хоризонтала и вертикала на таблицата ще Ви покажат размера на минималния осигурителен доход за длъжността.

Отговор

Светла Димитрова април 12, 2011 в 14:47

Здравейте г-н Цветанов,
искам да назнача моя близка във фирмата ми след изтичане на 135-те дни болнични, за ползване на майчинството. Поемам ли някакви рискове и какви осигуровки се плащат – само здравни ли? Благодаря ви

Отговор

Атанас Цветанов април 12, 2011 в 17:30

Не поемате никакви рискове. Кодекс на труда предвижда такива ситуации – справка, чл. 111, чл. 114. Можете да сключите договор по чл. 111 с дневно работно време между 1 и 4 часа включително. Повече от 4 часа нямате право, тъй като ще нарушите разпоредбите на КТ за междудневни почивки. По член 114 от КТ също може да сключите договор за работа в определени дни от месеца. Характерното в случая е, че за този трудов договор макар и за работа за 5 раб.дни или 40часа месечно, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство по КСО (чл.4, ал.1, т.6 от КСО).

Отговор

Петя Илиева април 18, 2011 в 18:48

Здравейте, въпроса ми е следният:

Понеже имаше шум по медиите, че ако няма реално внесени осигуровки болнични няма да се изплащат, та моят случай е следния:

Предстой ми раждане 09/2011г, осигуровките ни за близо две години се подават като дължими(на управителя се плащат), дали аз ще имам проблем с изплащането на полагащите ми се пари за следващите две години

Отговор

Атанас Цветанов април 28, 2011 в 21:03

От НОИ и НАП всичко бих очаквал, особено след като последните дни попаднах на 2 случая, в които законосъобразността при действията на НАП е доста съмнителна.

Във Вашия случай бих се позовал на чл.17 от наредбата за изчисляване и изплащане на обезщетения от ДОО:
Чл. 17. (1) (Доп. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.

Т.е. ако не са изплатени заплатите, за нетното възнаграждение ще се счита поне минималния осигурителен праг за длъжността Ви.

Отговор

Оля Георгиева юли 28, 2011 в 08:56

Здравейте, г-н Цветанов,
Дъщеря ми е на една година и искам да започна работа във фирмата, от която излязох в болнични поради бременност и майчинство. Мога ли да взимам парично обезщетение в пълен размер до навършване на 2 годишна възраст на детето? Ако не, то може ли да ми направят втори трудов договор в същата фирма, но на друга позиция? По този начин ще мога ли да получавам пари от НОИ да 2 годишна възраст на детето?
Благодаря ВИ предварително! Успех!

Отговор

Атанас Цветанов август 3, 2011 в 00:25

Оказва се, че може. До скоро и аз се позовавах на стари разпоредби, но само преди седмица получих официален отговор от НОИ на този казус. Може да го разгледате тук.

Отговор

г-жа Петрова август 9, 2011 в 14:07

Здравейте, г-н Цветанов,
Имам следния казус, в момента работя при двама работодателя на трудови договори, основния ми договор е на 8 часа и заплата 420 лв. и втория – на 2 часа и заплата 300 лв. Бременна съм в 6 месец, смятам да работя до 45 дни преди раждането, въпроса ми е проблем ли ще е няколко дни преди да изляза в болничен да бъда освободена от втората фирма/за да не натоварвам и двете счетоводства с моето обещетение/ и да си получавам обещетението само чрез работодателя, при които е основното ми трудово правоотношение, ще се отрази ли това на размера на обещетението ми за бременност и раждане.
Благодаря Ви предварително за отговора.

Отговор

Атанас Цветанов август 11, 2011 в 16:35

Няма да е проблем и няма да се отрази на размера на майчинството.

Отговор

Вики август 10, 2011 в 14:06

Казуса наистина си беше, много провокиращ :) макар и след половин година от задаването му Вие Успяхте :) ))
Благодаря Ви за изчерпателния отговор , сега спокойно мога да си работя на база писмото от НОИ

Отговор

Атанас Цветанов август 11, 2011 в 16:37

Все пак имайте предвид, че това е просто един email, който е без изходящ номер. За всеки случай може официално да отправите запитване към институцията и да получите официален отговор, който вече ще е гаранция при бъдещи проверки и спорове.

Отговор

Хриси август 30, 2011 в 15:49

Здравейте,
Моят казус е следният:
Аз се осигурявам като Управител в ООД. По време на ползването на болничен поради бременност и майчинство /45 дни/ трябва да бъда назначена на трудов договор на пълен работен ден във връзка с програма на EU за финансиране на малки и средни предприятия. Въпросът ми имам ли право на това назначаване на трудов договор и на прекратяване на ползването на болничен поради бременност и майчинство?
Благодаря Ви предварително за отговора!

Отговор

Атанас Цветанов септември 2, 2011 в 21:01

Здравейте!
По мое мнение нямате право на такъв договор и неможе да откажете болничния. Нещо повече законодателят забранява на работодателите да допускат до работното място служители, които са в болнични. Това е разпоредено в чл. 18, ал. 1 от НАРЕДБА за медицинската експертиза:

“Осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност”.

Отговор

Здравка Александрова септември 24, 2011 в 12:59

Г-н Цветанов,навсякъде чета какво ли не и никога не стигам до отговорите ,които търся и се надявам да ми помогнете именно тук.Работя от 10 години на трудов договор и се осигурявам на 1200лв.Искам да ви попитам,възможно ли е в България да изляза в майчински или болничен,а през това време да се водя и на работа в друга държава/Англия/?Ако това е недопустимо,имам ли възможност докато съм в майчински-тоест след раждане,да получавам от България майинските ми за 1 год примерно,а аз през това време с детето да съм извън България.Надявам се да не са ми абсурдни въпросите,но трябва да взема труден избор за мен за напускане на България.Благодаря ви предварително

Отговор

Атанас Цветанов септември 26, 2011 в 10:49

Здравейте!
Като цяло познавам българското (трудово) законодателство и не бих коментирал законодателствата на чужди държави.
Във връзка със запитването Ви бих казал следното:
1. В България, когато на едно лице е издаден болничен лист, то лицето не се допуска на работа. Това е регламентирано в НАРЕДБА за медицинската експертиза, чл. 18, ал. 1:
“Осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност”.
2. След изтичането на болничните при майчинство (след 135 ден), майката може да сключи втори трудов договор, като това няма да погаси правото на обезщетение за майчинство. Повече по темата тук.
3. Прекратяването на обезщетението за майчинство като цяло е обвързано с осигуряването за фонд Общо заболяване и майчинство. Сключването на правоотношение, което не е основание за осигуряване за риска Общо заболяване и майчинство не следва да прекрати правото на обезщетение за майчинство. Такова правоотношение е сключеното по Закон за задълженията и договорите или така нареченият Граждански договор.

Отговор

Весела Колева октомври 7, 2011 в 22:36

Здравейте!
Имам следния казус, работя при двама работодателя на трудови договори, основния ми договор е на 8 часа и втория – на 4 часа. В момента съм в отпуск по майчинство на основание чл. 53 от КСО. Заявление – декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете са подадени и в двете фирми. Писмо от НОИ ми върнаха отговор, че във втората фирма отказват изплащане на обезщетението, понеже е започнало изплащане на обезщетение от другата фирма. Въпросът ми е следният: понеже втора фирма е спряла дейността си и в момента и няма работа, може ли работодателят да ме освободи от длъжност, като това да не попречи на изплащането на майчинството ми.

Отговор

Атанас Цветанов октомври 10, 2011 в 11:32

Обезщетението Ви се изплаща през първата фирма, а не през втората, от която искате да бъдете освободена. Случаите, при които не се изплаща обезщетение са регламентирани в чл. 46, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване:
“Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните орган”.
Т.е. във Вашият случай няма основание за осигуряване за риска Общо заболяване и майчинство, поради което следва да си получавате обезщетението за майчинство.

Отговор

Ани януари 24, 2012 в 13:09

Здравейте,
В болничен за бременост и раждане съм. Детето ми е на 40 дни. Ако се регистрирам като земеделски производител ще изгубя ли правото на обещетение до навършване на 1год и след това през периода на майчинството – от 1 до 2 годинки на детето

Отговор

Атанас Цветанов януари 25, 2012 в 00:24

Здравейте! Зависи дали ще изберете да се осигурявате за риска Общо заболяване и майчинство. Съгласно Кодекс за социално осигуряване, чл. 46, ал. 3 “Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи”.
Със сигурност обаче след 135 ден (когато обезщетението не се изплаща на основание болничен лист) може да започнете да се осигурявате. Повече по въпроса в темата Правото на обезщетение за майчинство се запазва при сключване на втори трудов договор след 135-я ден.

Отговор

Магдалена Николова януари 24, 2012 в 21:40

Здравейте,
Собственик съм на ЕООД и съм единствения служител в него. От 27-ми февруари трябва да излязав 45-дневен болнични преди раждане, но аз мисля да изляза в болнични и от 01.02 до 20.02 .През това време магазинчето ми просто няма да работи-няма да се осъществяват продажби. Въпросът ми е дали ще имам някакви проблеми с НОИ или НАП затова, че единствения служител е в болнични и трябва ли да назначавам прокурист за периода до 410 дни в майчинство. Може ли фирмата да продължи да съществува и без да осъществявам продажби, т.е. ако затворя магазина или просто го дам под наем. Благодаря предварително!!!

Отговор

Атанас Цветанов януари 25, 2012 в 00:35

Здравейте!
За времето в майчинство до 410 дни не се изисква назначаването на прокурист. Въпросът е разгледан детайлно в темата Назначаване на прокурист за времето в майчинство.
Затварянето на магазина няма връзка със статуса на фирмата. Факта, че се осигурявате означава за НАП, че Вие извършвате дейност, дори това да не Ви носи приходи. Ако пък искате да прекратите дейност, просто подавате декларация ОКД5 и заявявате прекъсване на осигуряването. С това фирмата Ви продължава да съществува, но нямате право да извършвате дейност.

Отговор

Георгиева януари 27, 2012 в 06:26

Здравейте,
На 29.01 ми изтича втория болничен, издаден от болницата, в която родих. От 01.02 ще сключа втори трудов договор на 4 часа. Трябва ли да искам от лекарката да не издава последния болничен до 135 дни и трябва ли ми разрешение за започване на работа. Към стария работодател трябва ли да пусна молба за отпуск и изобщо какви са вариантите и как трябва да постъпя? Какво ще се случи с получаване на парите за майчинството, които все още не получавам заради липса на натрупан стаж от 12 месеца?
Благодаря за отговора предварително!

Отговор

Атанас Цветанов февруари 6, 2012 в 01:45

Сключването на втори трудов договор през времето в болнични освен, че ще е нарушение на закона, ще е и във Ваш ущърб:

Кодекс за социално осигуряване, чл. 46, ал. 3:
“Парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са издадени актове от здравните органи”.

А ето и нарушението на закона:
НАРЕДБА за медицинската експертиза, чл. 18, ал. 1:
“Осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Осигурителите не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност”.

Отговор

Pavlina Koycheva януари 30, 2012 в 21:28

Zdraveite,deteto mi sled 20 dni navar6va 1 godina.Moje li da sklu4a vtori vremenen trydov dogovor i da zapazq mai4inskite si?Blagodarq predvaritelno!

Отговор

Атанас Цветанов февруари 6, 2012 в 02:14

Моля, пишете на кирилица!!!

Прочетете този коментар, който е валиден и за Вашия случай.

Отговор

Kambur февруари 19, 2012 в 21:03

Здравейте г-н Цветанов,
Назначена съм на осн. тр. договор /8 часа / и допълнителен тр. договор /1час/, същевременно съм земеделски производител където не съм осигурена за общо заболяване и майчинство .От 13.12.2011 имам издадени болнични листа за двете фирми във които съм назначена/болничните са за 45 дни преди раждане/ . Въпросите са ми следните:
-Трябва ли да прекратя осигуряването си като земеделски производител? Ако не е задалжително прекратяването – терябва ли да внасям пълния размер на осигуровките като земеделски производител.?
И ако продължа да се осигурявам като зем. произв., тогава това ще повлияе ли на обезщетението което ще получавам ?/ ще получа ли пълния размер на болничните и на майчинсвото/.
Благодаря Ви предварително!

Отговор

Силвия март 28, 2012 в 19:25

Здравейте г-н Цветанов!
Много ми харесаха компетентните Ви отговори и реших и аз да се възползвам от Вашето знание, за което предварително ви благодаря!
Излизам в болничен, поради бременност, понеже работя във вредна среда.В същото време искам да продължа да работя по другите си два договора, които обаче са граждански! Навсякъде ми казват,че не мога, защото ще съм в болнични и след това ще трябва да връщам парите от болничния. Виждам, че Вие сте на друго мнение и Ви моля за съвет! Пише ли го някъде черно на бяло, че мога да продължа да работя по граждански договор, след като съм в болничен?
Благодаря Ви!

Отговор

Камелия Илчева април 4, 2012 в 23:21
Анелия май 31, 2012 в 09:18

Здравейте!
В отпуск по майчинство съм за гледане на дете до 2-годишна възраст. Детето ми в момента е на 1 г. Искам да се върна на работа, но работодателят ме уведоми, че няма място за мен – дори физически къде да ме настани в офиса, и че ще иска разрешение от Инспекцията по труда за моето уволнение. Ако все пак се върна на работа, а нямам работно място, което ми се полага по закон – как мога да действам, за да защитя правата си? Ще получавам ли заплата за времето, в което уж съм на работа, но нямам работно място?
Не искам да подавам молба за напускане по взаимно съгласие, а в крайна сметка заплатата ми е в пъти по-висока от минималната.

Отговор

Дияна Иванова-Симеонова февруари 12, 2013 в 10:09

Здравейте г-н Цветанов!Много ми харесаха компетентните Ви отговори и реших и аз да се възползвам от Вашето знание, за което предварително ви благодаря!Интересуваме дали мога да започна работа по граждански договор.Синът ми скоро ще навърши 11 месеца В отпуск по майчинство съм,като имам сключен трудов договор (основен на 8 часа).Въ просът ми е
ще трябва да връщам парите от майчинството.Тъй като след навършване на 1годинка на синът ми сумата от 240лв няма да е достатъчна в това време което живеем и тази възмойност като допълнителен доход върху майчинството ме заинтригува,но не сам наясно дали мога да работя на грайдански договор без да ми спират майчинството.Надявам се да ми отговорите скоро

Отговор

Камелия Илчева февруари 13, 2013 в 00:01

Да, може да работите на граждански договор и да си получавате обезщетенията едновременно.

Отговор

Елена А. март 3, 2013 в 15:05

Здравейте!В момента съм в майчинство за гледане на дете до 2 год.Детето ми е на 1год.и 4мес. От фирмата в която работех ми казаха че ме освобождават и ме пращат на борсата,защото фирмата не се занимава вече с тази дейност.Въпросът ми е -ще продължа ли да си получавам майчинството при това положение и какво трябва да направя?

Отговор

Камелия Илчева март 5, 2013 в 23:32
Ilieva март 3, 2013 в 15:35

Здравейте ,

Ще се радвам на трудова консултация. Случаят е следният -две застъпени майчинства едно след друго, второто дете навърши година скоро. Във фирмата не мога да се върна на работа поради много причини, ако го направя ще е за месец и ще ме накарат сама да напусна. Документите за удължаване от 1-2 години трябва да са заведени към НОИ.Имам ново предложение за работа с 3-месечен изпитателен срок. Въпросите ми са :
1. Какво трябва да направя за да прекратя трудовите правоотношения с фирмата? -само молба със свободен текст за напускане или има допълнителни неща?
2. Колко е максималния срок за прекратяване на тр. правоотношения в този случай?
3. Ще ми изплатят ли неизползваната отпуска?
4.Какво ще трябва да направя за да прехвърля втората година майчинство на майка? На кой работодател (нов/стар/ ) ще ми трябва съдействие? И какви документи трябва да взема от стария работодател?
5. Ако след изтичане на 3месечния изпитателен срок по една или друга причина не продължим взаимоотношения ще спре ли прехвърленото майчинство на майка?
6. Новия работодател при прекратяване на договора след 3 месеца ще има ли някакви задължения към мен ?
7. Какъв е варианта за втори трудов договор? Какво е необходимо? -Задължително ли е уведомлението на първия работодател за втората работа и прехвърлянето на майчинството? Втория работодател би ли се съгласил на такъв вариант? На колко максимално часа може да бъде втория трудов договор?

Отговор

Камелия Илчева март 5, 2013 в 23:54

Здравейте,
Вероятно знаете, че по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като майка и могат да ви прекратят. Затова е по-добре да не напускате настоящия си работодател.
Може да работите и на пълен работен ден по втория договор докато детето ви навърши две години. Ще продължите да получавате обезщетението от 240лв. както досега, т.е. няма защо да прехвърляте майчинството.
Проверете основния си договор дали в него има клауза, че не може да работите на друго място. А също и не сте длъжна да уведомявате първия си работодател ако започнете работа на допълнителен трудов договор.

Отговор

Gloriq Nikolova Ivanova юни 23, 2018 в 19:19

Здравейте.Искам да ви попитам следното:Когато разбрах че съм бременна преди 2 месеца приятел ме назначи в неговата фирма ,плащах си осигуровките 2 месеца сама.Преди това съм работила общо две години и имам 18 месеца. Преди няколко дни, вече 5 месец си поисках болнични за да не плащам 210лв осигуровки и дотук добре. Та въпроса ми е сега могат ли да ме назначат на второ място на 4 часа без да взимам болничен ? а да си работя нормално или трябва да бъде граждански договор? Благодаря предварително

Отговор

Камелия Илчева април 27, 2020 в 23:42

Здравейте,
Защо направо не се прехвърлите на второто място – после майчинството ви ще е с пълен стаж и обезщетение.
Иначе на въпроса да сте в болнични и да работите на друго място – не, не може.

Отговор

Leave a Comment

Previous post:

Next post: