Калкулатор за изчисляване на майчинство - изчислете размера на Вашето обезщетение

Две години давност за отпуските от 2010 година

by Атанас Цветанов on януари 10, 2011

Неизползваният отпуск за 2010 година да може да се използва до края на 2012-та. Това предвижда законопроект за изменение на Кодекс на труда, който утре ще бъде внесен в Народното събрание.

Графикът за ползване на платения годишен отпуск за 2011 година трябва да бъде направен до 31 март 2011 година, а за всяка следваща графикът ще се утвърждава до 31 декември на предходната година.

С новите промени се предвижда възможност да бъдат прехвърлени до 10 дни за следващата година по искане на работниците и служителите по лични причини. Отделно от тях законодателството в момента разрешава на работодателите да прехвърлят до 10 дни по производствени причини.

Отлагането по лични причини ще става с молба до работодателя и писмено потвърждение от негова страна. С промени в Закона за държавния служител ще бъде въведен и график за отпуските на тези служители.

Контролен орган на изготвените графици е Главната инспекция по труда, която ще проверява как са направени графиците, спазват ли се и нарушени ли са правата на работниците и служителите.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: